Fylkesvei 128

fylkesvei i Viken fylke i Norge

Fylkesvei 128 (Fv128) går mellom Berger i Nordre Follo og Kjølen i Marker.

Fylkesvei 128
128
Strekning
Berger, Nordre Follo – Kjølen, Marker
Fylkesvei 128
Data
Lengde54,6 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeViken
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2

Fylkesveien var tidligere del av europavei 18 inntil motorveien mellom Krosby og Sekkelsten ble åpnet den 28. oktober 2005. Ved åpning av ny motorveiparsell mellom Sekkelsten og Momarken 31. august 2007 ble Rv128 forlenget til Mysen langs gamle E18.

Da regionsreformen trådte i kraft 1. januar 2010 ble veikategorien endret til fylkesvei.

Nok en forlengelse skjedde 23. november 2010 da motorveiparsell mellom Knapstad og Krosby åpnet. 25. novemnber 2016 ble veien forlenget til fylkesgrensen mot Akershus da motorveien mellom Retvet og Knapstad ble åpnet.[1] Da det siste parsellen av motortrafikkvei mot øst ble tatt i bruk ble veien forlenget videre, slik at strekningen mellom Svenneby og Åsekleva som tidligere hadde vegnummeret fylkesvei 818 ble del av veien, og også strekningen mellom Sletta og Kjølen som tidligere var del av E18.

Kommuner og knutepunkter Rediger

  Viken fylke Rediger

Nordre Follo

Askimveien

 •  
  Askimveien fra Berger mot   Vinterbro i Ås
  Uten navn mot Rakelstad i Indre Østfold

Indre Østfold

Osloveien

 •  
Pv Hobølveien fra Elvestadkrysset til Hobøl asylmottak (0,25 km)
 •  
120 Elvestadveien fra Elvestad mot     Patterød i Moss
 •  
120 Hobølveien fra Elvestad mot   Elvestadkrysset
 •  
Fv1018 Lillebyveien fra Foss til 120 Lilleby bru
Fv1018 Riggesemveien til 120 Bilitt
 •   Arm til E18 (0,3 km)
 •  
  Uten navn fra Rakelstad mot Berger i Nordre Follo
 •  
  Uten navn fra Rakelstad mot Krosbykrysset
  Rakelstad
Spydeberg
 •  
211 Spydebergveien fra Knapstad til Løvstad (1,5 km)
211 Skoleveien til 120 Brøholt

Osloveien

 •  
211 Spydebergveien fra Løvstad mot Linnestad
 •  
122 Stasjonsgata fra Myrakrysset til 122   Spydeberg stasjon (1,1 km), felles trasé 110 m
 •  
122 Heliveien fra Myrakrysset til 115 Libru i Skiptvet (14,6 km)

Askimveien

 
Fylkesvei 128 krysser Glomma på Fossum bru.
 •  
  Gammel trasé Askimveien fra Tørje til Fossum bru rasteplass
 •   Fossum gangbru (Glomma, 84 m)

Osloveien

 •   Fossum bru
 
Fylkesvei 128 går forbi den katolske Mariakirken i Askim.
Askim
 •  
Kv Schuckertlinna fra Krosby til Ihlen (1,9 km)
Kv Kykkelsrudveien til Kykkelsrud (1,0 km)
 •  
Sti fra   Romsåsen gruver til   Rom nikkelverk (0,2 km)
 •  
Pv Kykkelsrudveien fra Kykkelsrud til   Kykkelsrud kraftverk
 •   Arm til E18
 •  
  Askimporten fra Kykkelsrudkrysset mot Rakelstad
 •   Krossbybrua (over E18, 47 m)
 •  
  Uten navn fra Kykkelsrudkrysset mot Brennemoen
 •  
Kv Langnesveien fra Hurrahølet til Langnes (2,37 km)
 •  
Nybråten
 •  
Fv1264 Skjoldenveien fra Gurud til 115 Hauger (5,1 km)
 •  
Kv Industrigata / Vestre ringvei 
 •  
Kv Vammaveien til   Askim stasjon
Kv Vammaveien til Fv1264 Hauger
 •  
115 Vammaveien mot 120 Rud i Våler, felles trasé til Eidsbergveien
 •  
115 Eidsbergveien mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland

Eidsbergveien

 •   Mariakirken
 •  
Fv1266 Tømmeråsveien fra Sekkelsten til Solbergfoss
 •  
124 Rakkestadveien fra Sekkelsten (→  ) til 21 Lund i Aremark
 
Fv 128 ved Monaryggen i Eidsberg

Askimveien

Slitu
 •  
Fv1246 Ultvedtveien fra Slitu til   Tangen
Fv1246 Tenorveien til 124 Haugskrysset   Tenor kirkeruin
 •  
Fv1262 Morstongveien fra Brennemoen til Fv1270 Mørkved, felles trasé over motorveien
  Uten navn mot Kykkelsrudkrysset
 •   Morenen bro (over E18, 59 m)
 •  
  Uten navn fra   Brennemoen mot Svenneby
 •  
Fv1262 Veslemona fra Brennemoen til Østereng
Mysen
 •  
129 Trøgstadveien fra Momarken til     Brandsrud
129 Vandugbakken mot   Bruberg

Ørjeveien

 •  
Fv1252 Torperveien fra Momarken til   Stensrud (5,6 km)
 •  
Kv Skotterudveien til Momarken travbane
 •  
  Havnåsveien fra Bråten til   123 Rova
  Smedgaten mot   i Rakkestad
 •  
Kv Vesterveien mot   Hærland kirke
 •  
Fv1256 Sloraveien fra Fram til Solberg (2,6 km)
 •  
Fv1258 Dalveien fra Melleby til Frogner (3,4 km)
 
Grensesteinen mellom Eidsberg og Marker ved Trollbergtjern
 •  
  Ørjeveien fra Svenneby mot Trollbergtjern
 •  
  Uten navn fra Svenneby mot Brennemoen

Lundebyveien

 •   Arm til Trollbergtjern (0,5 km)
Ørjeveien
 •   Trollbergtjern
 •  
  Uten navn fra Trollbergtjern mot Svenneby
 •   Trollbergtjern bru (over E18, 34 m)
 •  
  Uten navn fra Trollbergtjern mot Åsekleva


  Marker

Kallakveien

 •  
Fv1308 Vestre Rødenesveien fra Kallak til 123 Skislett (8,1 km)

Vestre Rødenesveien

Ørje
 •  
Fv1316 Vestre Rødenesveien fra Søndre Kastet mot 124 Damholtet
 •  
  Uten navn fra Åsekleva mot Trollbergtjern, og mot Sletta

Erstattet av E18


Sletta

 •  
  Uten navn fra Sletta mot Kjølen
 •  
Fv1310 Kasbuveien fra Sletta til Fv1312 Buer (9,8 km)
 •   Sletta bru (over E18, 53 m)
 •  
  Uten navn fra Sletta mot Åsekleva

Svenskeveien

 •  
Sv Butjernveien fra Brutjern til Mosebysetra (3,6 km)
 •  
Privat vei fra Butjern til Marker Vindpark nord
 •   Brutjern
 •  
  Uten navn fra Kjølen mot Sletta
 •   Kjølenbrua (over E18, 53 m)
 •  
  Uten navn fra Kjølen til riksgrensen ved Kutjern i Marker      (Sverige)
 •  
Privat vei fra Kutjern til Marker Vindpark sør

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger