Hæra (Østfold)

elv i Østfold
(Omdirigert fra Mysenelva)

Hæra er en sideelv til Glomma, som renner gjennom Indre Østfold kommune.

Hæra
Susebakke waterfall.JPG
Susebakkefossen i Mysen
LandNorge Norge
FylkerViken
KommunerIndre Østfold
Lengde 52 km
Nedbørfelt235,18[1] km²
StartStiklatjern
  – Høyde186 moh.
  – Koord.   59°43′59″N 11°20′48″Ø
MunningLekumevja, Glomma
  – Høyde28 moh.
  – Koord.   59°31′21″N 11°14′46″Ø
SideelverDalselva, Dugla

Elva har utspring i Stiklatjern nordøst for Båstad i Trøgstad, like ved grensen mot Akershus. Den renner videre mer eller mindre rett sørover gjennom et system av våtmarker og tre mindre innsjøer; Kallaksjøen, Hærsetsjøen og Skottasjøen. Store deler av dette området er fredet, og er kjent som Kallakmosen naturreservat og Hæra naturreservat. Et par kilometer sørover renner elva gjennom Grefslisjøen ved Havnås øst for Skjønhaug. Sør for denne, ved Åmot, kommer Dalselva sørfra og inn i Hæra. Krokstadfoss er et ca. fem meters fall som, i likhet med de andre større fallene i elva, har vært utnyttet med mølle og sagbruk.

I slettelandet i Hærland lengst nord i Eidsberg meandrerer elva og tar opp Dugla fra sør. Rustadfossen er et ti meters fall, og ca. en km lenger sør er Susebakkefossen, ca. sju meter fall. På kart fra 1775 er elva kalt «Rustad-Elven» helt ned til utløpet i Glomma.[2]

Øst for Mysen vender elva mot vest i et flatt landskap der elva meandrerer i en vid dalbunn øst og sør for tettbebyggelsen i Mysen. Vest for Mysen stasjon går elva ut i Spinnerifossen, et 17,5 m fall som har vært utbygd med bl.a. Stigens Uldvarefabrik fra 1890. I området fra Susebakkefossen til Spinnerifossen er elva lokalt kalt Mysenelva. Etter fossen går elva i et gjel vestover gjennom Narvestaddalen, deretter ut i mer åpent terreng preget av leirsletter og raviner sørvestover i retning Eidsberg kirke. Her snur den rett vest, forbi storgården Lekum, og ut over Lekumfossen, det nederste fallet i Hæra, eller Lekumelva som den kalles i det nederste løpet. Lekumfossen med sine 27 meter er det høyeste fallet i elva, og det eneste som i dag er utbygd for kraftproduksjon, med Lekum kraftverk. Ved kraftverket munner elva ut i Lekumevja i ravinelandskapet på østsiden av Glomma.

Fra utspring til utløp er det i luftlinje 23,5 km, men på grunn av meandreringen er samlet lengde hele 52 km. Elva renner gjennom jordbrukslandskap og har til tider meget dårlig vannkvalitet. Den er likevel et meget viktig landskapsøkologisk element, og er tilholdssted for flere sjeldne arter som for eksempel isfugl.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Nedbørfelt. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 21. februar 2015
  2. ^ Kart fra 1775
  3. ^ Hæra i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
 
Lekum kraftverk ved utløpet av Hæra
 
Mysenelva