Liste over elver i Østfold

Dette er ei liste over elver i Østfold fylke.

Sarpsfossen på slutten av 1800-tallet

Elver og vassdrag i Østfold rediger

Østfolds suverent største elv er Glomma, som renner midt gjennom fylket fra Øyeren i nord til munningen ved Fredrikstad i sør. Til Glomma renner også en rekke større og mindre sideelver, som til sammen drenerer store deler av det sentrale Østfold. De største av disse er Rakkestadelva og Lekumelva.

Vest for Glomma ligger Mossevassdraget, som starter i nord ved grensa mellom Oslo og Akershus, og munner ut i Oslofjorden ved Moss. Den østre delen av fylket domineres av Haldenvassdraget, som starter langt inne i Akershus og munner ut i Iddefjorden ved Halden. Alle de tre nevnte vassdragene stanser opp og danner innsjøer på nordsiden av Raet, før de bryter gjennom og danner store fossefall før de munner ut i havet. Sammen med tømmerfløtingen på elvene har disse fossene gitt grunnlaget for dannelsen av alle de fire byene i fylket.

Lengst sør i Iddefjorden ligger munningen av Enningdals- / Kornsjøvassdraget, som ligger på begge sider av riksgrensa. Langs svenskegrensa ligger også flere mindre vassdrag som alle munner ut innsjøen Store Le / Foxen, og derfra renner videre via Upperudsälven til Vänern og Göta älv. Sør for Raet ligger også en rekke mindre vassdrag, som alle munner ut i Oslofjorden og Iddefjorden.

Liste over elver rediger

 
Mosseelva ved Mossefossen

Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Lista er begrenset til elver med nedbørfelt over 20 km² eller middelvannføring over 1,00 m³/s.

Mossevassdraget
 
Møllerhjul i Glomma i Fredrikstad
Glommavassdraget
 
Tista
Haldenvassdraget
 
Elgåfossen i Elja
Enningdal-Kornsjøvassdraget
Elver som renner fra Østfold og inn i Sverige
Mindre elver, regnet fra nord til sør

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

  • Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata