Liste over elver i Viken

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elver i Viken fylke.

Glomma renner ut i Øyeren

Elver og vassdrag i VikenRediger

Vikens suverent største elv er Glomma, som renner midt gjennom fylket fra fylkesgrensa mot Innlandet i nordøst til munningen ved Fredrikstad i sør. Til Glomma renner også en rekke større og mindre sideelver, som til sammen drenerer store deler av det sentrale Østfold og Akerhus. Den største av disse er Mjøsas utløpselv Vorma med sideelva Andelva, og Nitelva, som munner ut i Øyeren ved Lillestrøm, Rakkestadelva og Lekumelva.

Vest for Glomma ligger Mossevassdraget, som starter i nord ved grensa mellom Oslo og Akershus, og munner ut i Oslofjorden ved Moss. Den østre delen av fylket domineres av Haldenvassdraget, som starter langt inne i Akershus og munner ut i Iddefjorden ved Halden. Alle de tre nevnte vassdragene stanser opp og danner innsjøer på nordsiden av Raet, før de bryter gjennom og danner store fossefall før de munner ut i havet. Sammen med tømmerfløtingen på elvene har disse fossene gitt grunnlaget for dannelsen av alle de fire byene i Østfold-området.

Sørøst for Glomma ligger den nordlige delen av Haldenvassdraget, som munner ut i Iddefjorden ved Halden i Østfold. Langs svenskegrensa ligger Mangenvassdraget og flere mindre elver, som alle renner inn i Sverige og videre til Vänern og Göta älv. I de vestlige delene av fylket, Asker / Bærum og Follo, finnes mange mindre elver som alle munner ut i Oslofjorden.

Lengst sør i Iddefjorden ligger munningen av Enningdals- / Kornsjøvassdraget, som ligger på begge sider av riksgrensa. Langs svenskegrensa ligger også flere mindre vassdrag som alle munner ut innsjøen Store Le, og derfra renner videre via Upperudsälven til Vänern og Göta älv. Sør for Raet ligger også en rekke mindre vassdrag, som alle munner ut i Oslofjorden og Iddefjorden.

Buskeruds vassdragsnatur domineres av Numedalslågen i vest og Drammensvassdraget i øst. Lågen renner fra Hardangervidda i vest til fylkesgrensa mot Vestfold og Telemark i sørøst, og vassdraget preges av ei lang hovedelv med relativt små sideelver. Eneste sideelv av noen størrelse er Uvdalselva, som kommer inn fra vest ved Rødberg.

Drammenselva, som renner fra Tyrifjorden til Drammen, har i motsetning til Lågen et vidt forgrenet nett av sideelver. Innenfor Buskerud er Snarumselva / Hallingdalselva den absolutt største. Til Hallingdalsvassdraget hører også sideelva Hemsil, samt de to hovedtilløpene Usta og Holselva. Hovedtilløpet til Tyrifjorden er Storelva, som dannes ved samløpet mellom Randselva og Begna ved Hønefoss. Den overveiende delen av disse to elvene ligger dog i Oppland. Til Tyrifjorden renner også de mindre elvene Henåa og Sogna. Nederst i Drammensvassdraget ligger sideelvene Simoa og Vestfosselva. Lengst sørøst i Buskerud ligger en rekke mindre elver, hvorav Lierelva er den største.

Liste over elverRediger

GlommaRediger

 
Glomma i Nes kommune
 
Mjøsas utløp i elven Vorma ved Minnesund

Utdypende artikkel: Glommavassdraget

HaldenvassdragetRediger

 
Tista

Utdypende artikkel: Haldenvassdraget

MossevassdragetRediger

 
Mosseelva ved Mossefossen

Utdypende artikkel: Mossevassdraget

 
Møllerhjul i Glomma i Fredrikstad

Enningdal-KornsjøvassdragetRediger

Utdypende artikkel: Enningdalsvassdraget

Elver som renner inn i SverigeRediger

NumedalslågenRediger

 
Numedalslågen ved Labrofossen i Kongsberg
 
Lågen i Flesberg
 
Lågen ved Djupdal i Rollag
 
Norefallene i Numedalslågen

DrammenselvaRediger

 
Drammenselva ved Åmot i Modum
 
Randselva

SimoaRediger

SnarumselvaRediger

 
Hallingdalselva ved ved Stavn
 
Todøla ved munningen i Brommafjorden
 
Dokkelve, eller Gardøla, sideelv til Hallingdalselva
 
Mørkedøla i Hemsedal

SognaRediger

 
Bårnås bru over Sogna

BegnaRediger

 
Hønefossen i Begna

Elver i OslomarkaRediger

I Nordmarksvassdraget:

I Lysakervassdraget:

I Sandviksvassdraget:

Elver på HurumlandetRediger

 
Åroselva på Hurumlandet

LiervassdragetRediger

I SandevassdragetRediger

I SiljanvassdragetRediger

I AurlandsvassdragetRediger

 
Rossdøla, øverst i Aurlandsvassdraget, like ved fylkesgrensa mot Sogn og Fjordane

I SkiensvassdragetRediger

Mindre elverRediger

Elvene er regnet fra nord til sør.

TabellRediger

(Tabellen er ufullstendig)

Navn Lengde km Nedslagsfelt Beliggenhet Bemerkning
Agnorbekken 7 Nesodden Delvis grense mot Frogn
Andelva 15 710,5 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Askerelva 8,3 37,6 Asker Inkl. strekning i Bondivannet
Aursetelva 5 Aurskog-Høland
Børta 2,5 Aurskog-Høland
Børterelva 6,6 68,36 Enebakk
Dysta 8 39,43 Nes Grense mot Sør-Odal (Hedmark)
Eidsbekken 0,66 17,87 Bjørkelangen
Fjellhammarelva 2,5 93,1 Lørenskog (Uten Sagelva)
Fossåa 5 130,85 Sørum
Gjermåa 25 151,9 Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Sørum
Gjersjøelva 2,6 84,85 Oppegård Delvis grense mot Oslo
Gjødingelva 7,8 143,89 Hurdal
Glomma 604 41697 Nes, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk 45 km i Akershus
Gørrelva 1,8 47,28 Lierfoss
Hafsteinelva 17,4 67,53 Aurskog-Høland
Hakadalselva - - Nittedal Nordre del av Nitelva, s.d.
Haveråa 1,95 76,78 Aurskog-Høland, Eidskog
Hegga (Røyken) 16 Asker Delvis Røyken, Buskerud, kun 1,3 km i Akershus
Hemneselva 2,35 Aurskog-Høland
Hølandselva 16 812,21 Aurskog-Høland
Høverelva 15 107,74 Hurdal Nedre del kalles også Hurdalselva
Isielva 13 Bærum Delvis Hole, Buskerud, 5,5 km i Akershus
Julsrudåa 4,2 30,32 Eidsvoll
Jøndalsåa 4,6 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Kampåa 20 88,1 Nes
Kråkstadelva 11 50,17 Ski, Ås Delvis Hobøl (Østfold) 9 km i Akershus
Leira 100 615 Romerike
Lierelva 16,5 Aurskog-Høland
Lomma 18 Bærum
Losbyelva 8 Lørenskog
Lysakerelva 7,4 177 Bærum, Oslo Grenseelv
Mjerma 8 264,91 Aurskog-Høland
Neselva 8 Asker
Nessa 8 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Nitelva 37 486,01 Nittedal, Skedsmo, Rælingen Sørumsneset naturreservat
Risa 14,5 77,63 Ullensaker, Eidsvoll
Riserelva 4,2 Aurskog
Rotua 8 67 Nannestad
Rømua 30 211 Ullensaker, Nes, Sørum
Rønneelva 0,4 Sandvika
Sagelva 3 109 Skedsmo
Sagstuåa 13 84,91 Nes
Sandvikselva 4,5 225 Bærum Deler av nedbørsfeltet ligger i Buskerud
Setta 15,5 56,84 Aurskog-Høland
Steinsjøelva 6,3 Hurdal
Såna 6,1 139,4 Vestby Også kalt Hølenselva
Ua 13,5 194,9 Nes
Verkenselva 5,0 Asker
Vorma 33 17 412 Eidsvoll, Nes
Øverlandselva 17,1 30,41 Bærum
Årungselva 2,5 51,76 Ås

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger