Østerelva (Fredrikstad)

Østerelva er et av Glommas to elveløp gjennom Fredrikstad kommune i Viken fylke, som munner ut i Oslofjorden. I Glommas nedre løp deles elven ved øyene Isegran og Kråkerøy, hvorav hovedløpet går langs østsiden av Kråkerøy, og et sideløp langs vestsiden av Kråkerøy, se Vesterelva.