Strømsfoss

bosetning i Aremark kommune

Strømsfoss er et sted i Aremark kommune i Østfold. Det ligger ved nordenden av innsjøen Ara, og har vokst fram rundt Strømsfossen i Strømselva, som stedet har navn etter. Ved fossen ligger Strømsfoss sluser og Strømsfoss kraftverk og en mølle med museum og kunstgalleri. Stedet hadde dagligvareforretning, trelastlager og bensinstasjon som nå er lagt ned. Møllerens hus ligger ved mølla og er en innholdsrik butikk med kafé. Strømsfoss Handel ligger ved slusen og er en gammeldags landhandel med bokkafé og boksalg. På begge sider av slusene ligger gjestehavner for fritidsbåter på kanalen.[1]

Strømsfoss kraftverk

Strømsfoss første mølle ble bygget av kanalbyggeren Engebret Soot, som også anla teglverk, fargeri og garveri.[2] Strømsfoss mølle var i drift til 1966. Den er siden blitt restaurert, og i 1995 ble den etablert som riksmuseum for møller.[3]

Ved Strømsfoss møtes tre fylkesveier: Fv21, Fv124 og Fv1318. Men også tidligere har Strømsfoss vært et knutepunkt for ferdsel i Aremark. Den viktigste ferdselsåra var Haldenkanalen med Strømsfoss sluser, som ble bygget midt på 1800-tallet. Tidligere gikk også ferdselsveien fra bygdene langs riksgrensa herfra «over fjella» til midtbygdene i fylket.[2]

Referanser rediger

  1. ^ «Strømsfoss i Østfold». velihavn.no. Redningsselskapet. Besøkt 7. januar 2016. 
  2. ^ a b «Strømsfoss lokker med idyll, dampbåt og historie». f-b.no. Fredriksstad Blad. 17. september 2010. Besøkt 7. januar 2016. 
  3. ^ «Strømsfoss Mølle». Kulturnett Østfold. Besøkt 7. januar 2016. [død lenke]