Skjebergbekken

Skjebergbekken er ei elv som i sin helhet ligger i Sarpsborg kommune i Viken, tidligere (inntil kommunesammenslåingen i 1992) i Sarpsborg og Skjeberg kommuner. Skjebergbekken drenerer et nokså flatt nedbørområde30,95 km², men vannskillet vestover mot nedre Glomma ligger på et høydedrag som når 112 moh.

Skjebergbekken
Skjebergbekken, Sarpsborg, Norway.jpg
Skjebergbekkens utløp i Skjebergkilen naturreservat
LandNorge Norge
FylkeViken
KommuneSarpsborg
Lengde10,3 km[1]
Nedbørfelt30,95 km²[1]
Middelvannføring0,37 /s[1]
MunningSkjebergkilen
SideelverGuslundbekken

Elvas lengde er 10,3 kilometer, fra nordligste vannskille sør for Borgenhaugen og Hafslund hovedgård i Sarpsborg. Elva renner sør og sørøstover gjennom områder med dyrket mark, vest for Skjeberg kirke og Skjeberg stasjon, og renner ut i våtmarksområdet Salta, en del av Skjebergkilen naturreservat, der elva nå krysses av E6. Her opptar Skjebergbekken en sidebekk, Guslundbekken, som kommer fra skog og jorder opp mot Rokkeveien (Skjeberg - Halden).

Elva renner ut i Skjebergkilen mellom Kvastebyen og Høysand i Sarpsborg. Middelvannføringen ved munningen er 0,37 m³/s.

Skjebergbekken og Guslundbekken hadde tidligere gode forekomster av ørret, men forurensing – blant annet avrenning fra jordbruket – har fjernet eller begrenset disse stammene.

Ved stormflo fylles store deler av Salta med salt- eller brakkvann opp til to kilometer ovenfor utløpet, derav navnet Salta.[2] Naturreservatet er opprettet for å ta vare på det rike fuglelivet i takrør-skogen (45 registrerte arter), og for å verne et par sjeldne planter.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 13. juni 2017
  2. ^ Naturbase.no om Salta