Skjebergkilen naturreservat

Naturreservat i Sarpsborg kommune

Skjebergkilen naturreservat ligger innerst i Skjebergkilen, der Skjebergbekken munner ut i sjøen. Reservatet omfatter den innerste del av kilen samt tilliggende sump og fuktengarealer. Verneformålet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur. Området er særlig viktig som raste- og hekkelokalitet for fugler[2].

Skjebergkilen naturreservat
Skjebergbekken, Sarpsborg, Norway.jpg
Areal364,5 dekar[1]
Opprettet16. april 2010

Skjebergkilen naturreservat
59°11′46″N 11°10′55″Ø

ReferanserRediger