Tjerua eller Tjæra er en sideelv til Rakkestadelva. Den har utspring i Kulevann i Eidsberg, og renner mer eller mindre rett sørover til den møter Rakkestadelva ved Tjernes i Degernes. Det største tilløpet heter Vesletjæra, og kommer fra Langevann like sør for grensen mot Eidsberg. Tjærua er ca. 18 km lang fra utspring til utløp.