Fylkesvei 44

vei i Rogaland og vestre Agder

Fylkesvei 44 (Fv44) går mellom Stavanger og Sandnes, og mellom Sandnes og Flekkefjord.

Fylkesvei 44
44
Strekning
StavangerSandnes
Sandnes – Flekkefjord
Fylkesvei 44
Riksveier Rogaland Vest-Agder.svg
Data
Statusprimær fylkesvei
FylkeRogaland
Agder
Tilstøtende riksveier
Stamvei E39.svg Riksvei 421.svg Riksvei 444.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner5

Sør for Sandnes går veien parallelt med europavei 39, men ved kysten. Strekningen mellom og Flekkefjord er del av Nordsjøveien, den består av fylkesvei 47 og fylkesvei 44 og går mellom Haugesund og Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 44, sammen med den nåværende riksvei 444.

2019 ble den tidligere fylkesvei 325 del av veien.[1]

Nasjonal turistveiRediger

 

Sammen med nesten hele 507 har strekningen mellom Søyland og Ogna i i fått status som nasjonal turistvei Jæren. Turistveien er 41 km lang.[2]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Rogaland fylkeRediger

Stavanger
Stavanger/Sandnes (Våland)

Teaterveien

441 Bergelandsbrua fra Rogaland Teater mot   Motorveien
441 Bergelandsbrua mot   13 Fiskepiren
Fv4580 Kongsgata fra Stavanger Museum mot 441 Teaterpassasjen →   Stavanger

Lagårdsveien

Kv Kirkegårdsveien fra Lagårdsbrua mot Kvalaberg skole (3,2 km)
Kv Bispegata 
Kv Jørgen Erichsens gate 
Kv Muségata fra   Paradis holdeplass til 441 Fv4580 Teaterpassasjen
Fv4564 Strømsbrua mot 441 Banavigå
Stavanger/Sandnes (Kvalaberg)
440 Ullandhaugveien fra Hillevåg mot   Ullandhaug

Hillevågsveien

Kv Frida Hansens vei 
Kv Torgveien 
Kv Hamneveien til Hillevåg stoppested (nedlagt)
Kv Kvalebergveien fra Hillevåg 
Fv4552 Haugåsveien til Fv4550 Auglendsmyrå →  
Kv Sandvikveien fra Kvalaberg skole mot Lagårdsbrua
Kv Øvre Sandvikveien 
 •   Marierolokket (127 m)

Marieroveien

Kv Gulaksveien / Zetlitzveien 
Stavanger/Sandnes (Vaulen)
Kv Breiflåtveien fra Mariero mot   Mariero holdeplass
Fv4550 Breidablikkveien (→  ) mot Fv4548 Mosvangen

Vaulenveien

Kv Gamleveien til Hinna

Hinnasvingene

Stavanger/Sandnes (Jåtten)
Kv Boganesveien 

Boganesveien

Kv Jåttåvågveien fra Boganes mot   Jåttåvågen holdeplass og Viking stadion
Arm til E39 Hinna (1,5 km)
Diagonalen
 •  
Fv4546 Jåttåveien til Fv4538 Godesetdalen
 •   Fredrikke Qvamsgate bru (over kommunal veg, 24 m)
 •  
  Motorveien fra Hinna mot Bekkefaret
  Motorveien avrampe fra sør
510 Uten navn (→  ) mot   Araberget i Sola
 •   Kyrkjehaugen bru⇓ (over egen trasé, 36 m)
Kv Gauselvågen / Austtunveien 
Fv4538 Eikesetveien fra Gausel til Fv4526 Gådeset

Gauselveien

Kv Slettestrandveien / Gauselbakken 
 •  
Fv4536 Gamle Forusveien fra Forus til Lura i Sandnes

Forusveien

Fv4526 Forusbeen fra Forus til Fv4536
Fv4526 Forusbeen til 510 i Sola

Sandnes
Stavanger/Sandnes (Stokke/Lura/Trones)

Forussletta

 •  
Fv4534 Midtbergmyrå fra Forusholmen til Fv4526 Forus vest
Fv4532 Løwenstrasse fra Forusholmen til Fv4526 Stokka
Kv Porsmyrveien 
Kv Stokkaveien fra Svingholen til Fv4532 Erdal
  Stavangerveien fra Lura (→ Fv4530) mot   Stangeland, og mot   Lura i Stavanger

Stavangerveien

Kv Roald Amundsens gate fra Lura til Langgata
Fv4536 Gamleveien fra Somaneset mot Forus i Stavanger
Stavanger/Sandnes (Sentrum)

Strandgata

 •  
Kv Langgata til Gjesdalveien

Elvegata

Kv Olav Vs plass til   Sandnes sentrum holdeplass og   Sandnes sentrum
Kv Julie Eges gate 
Kv Vågsgjerdveien til Fv4492 Hana
Kv Gjesdalveien til Fv4492 Gravarsveien
Kv Gjesdalveien til Langgata

Elveplassen

334 Høylandsgata mot   Myrlandkrysset og   Brattebøkrysset

Oalsgata

 •  
334 Oalsgata fra Heigrekrossen mot   Stangelandkrysset
Kv St. Olavs gate mot   Sandnes sentrum holdeplass

St. Olavs gate

Kv Haakon 7's gate mot   Sandnes stasjon
Kv Jærveien til 334 Oalsgata
Stavanger/Sandnes (Malmheim/Åse)

Jærveien

  Uten navn fra Sandved mot   Stangeland
Kv Sandsgårddalen fra Sandved 
  Uten navn mot   Hove
Kv Sandvedhagen 
Stavanger/Sandnes (Lunde/Skjeveland)
Kv Torger Carlsens gate 
505 Kvernelandsveien fra Ganddal mot 504 Bergene i Time
Kv Markageilen 
Kv Lundegeilen til 505 Ganddal
Kv Luftå 
 •  
Fv4512 Leiteveien fra Brådet til Fv4522 Killingland
Kv Vagleskogveien fra Skjæveland 
505 Uten navn mot Ganddal, og mot 504 Bergene i Time
  Uten navn til   Soma
 •  
Fv4478 Brunesveien fra Skjæveland til Fv4476 Voll i Klepp (4,8 km)

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv4474 Øksnevadvegen fra Øksnevad til Fv4466 Orstad (2,0 km)
Kleppe/Verdalen
Fv4454 Jærvegen fra Storhaug mot Braut
Fv4472 Grudevegen til Grude (1,3 km)

Uten navn

510 Solavegen fra Kleppe mot Storhaug, og mot Braut
510 Solavegen mot   i Sola  Stavanger lufthavn
 •   Haugabakka bru (over Fv247, 52 m)
Fv4454 Jærvegen fra Braut til Storhaug (2,9 km)
Fv4456 Brautvegen til Fv4446 Erga

Jærvegen

Fv4452 Lalandsvegen fra Kåsen til Fv4466   Klepp stasjon
Kv Kåsenvegen til Fv4452 Hesthaugen
Kv Nordlysvegen til Tuholen i Time
Kv Eskervegen 
Bryne (Tu)

Time
Bryne

Jærvegen

506 Arne Garborgs veg fra Bryne mot   Ålgård i Gjesdal
Fv4450 Tjøttavegen mot 507 Åsekrossen i Klepp
Kv Jupitervegen 
 •  
Fv4448 Grødelandsvegen fra Ree mot 507 Vik i Klepp
Fv4444 Brøytvegen mot 505 Moldhaug
 •  
Fv4443 Hauglandsvegen fra Line til Fv4380 Haugland

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv4442 Saltevegen fra Saltebakken til 507 Skeie (4,3 km)

Jærvegen

 •  
Fv4400 Rimestad fra Kongeheia mot Fv4380 Haugland i Time
 •  
Fv4398 Pollestadvegen fra Høyland til Fv4450 Pollestad i Klepp
 •  
Fv4394 Høyland fra Høyland til 507 Søyland (2,2 km)
 •  
Fv4392 Søylandsvegen fra Søyland til Fv4402 Kaffiholen (1,5 km)
 
 •  
507 Nordsjøvegen fra Søyland til 510 Verdalen i Klepp

Nordsjøvegen

 •  
Fv4390 Njærheimvegen fra Søyland bru til Njærheim (1,3 km)
 •  
Fv4360 Bernervegen fra Nesheim til 504 Varhaug
 •  
Fv4372 Skjerpevegen fra Vigre til Fv4374 Nærbø
 •  
Fv4370 Vigre fra Vigre mot Hå gamle prestegård
 •  
Fv4350 Lerbrekkvegen fra Lerbrekk til Fv4360 Ånestad
 •  
Fv4348 Sør-Varhaug fra Brattland mot Nord-Varhaug (1,7 km)
 •  
504 Varhaugvegen fra Varhaug til   i Bjerkreim
 •  
Fv4346 Reiestad fra Dalen til 504 Reiestad (1,1 km)
 •  
Fv4342 Odlandsvegen fra Sørvoll til Fv4338   Varhaug kirke
 •  
Fv4334 Vadlandsvegen fra Stavnheim til Fv4330
 •  
Fv4332 Vollvegen fra Hårr til Fv4334 Vigrestad
 •   Vaule bru (Rennå, 41 m)
Ogna
 •  
Fv4328 Salthelleren fra Ogna mot Hylland (1,4 km)
Sirevåg
 •  
Fv4326 Vågen fra Sirevåg til Sirevåg havn (0,9 km)
 •  
Fv4324 Stormolovegen til Nygård (1,1 km)
 •   Moivika

Eigersund

Jærveien

Hellvik
 •  
Fv4302 Trosavigveien fra Hellvik til Trossavik (2,1 km)
 •  
Fv4300 Stasjonsveien fra Hellvik til   Hellvik stasjon (0,2 km)
 •  
Fv4298 Eigesveien fra Gjermestad til Fv4296 Tengesdal (5,1 km)
 •  
Fv4296 Bjerkreimveien fra Tengs til Fv4310 Røysland i Bjerkreim
Egersund
 •   Tengs bru (Soget, 52 m)
  Eigerøyveien fra Eide mot Nordsjøterminalen

Erstattet av  


  Krossmoveien fra Egersund til   Krossmoen
 •   Eideelva bru (Eideåna, 33 m)

Jernbaneveien

Kv Kjerjanesveien 
 • AMFI Eikunda
 •   Lundeelva bru (Lundeåna, 36 m)
Kv Christen Mølbachs gate fra Lundeelva bru til   Egersund kirke

Nytorget
Bøckmans gate

Kv Spinnerigaten / Sandbakkveien 

Mosbekk plass
Sokndalsveien

 •  
Fv4282 Heggdalsveien fra Årstaddalen til Grønehølen
 •  
Fv4280 Hestnesveien fra Egersund sør til Hestnes (2,5 km)
 •  
Fv4278 Åseveien fra Hadland til Åse (1,5 km)
 •   Stapnes
 •  
Privat vei til Svåheia vindkraftverk
 •  
Fv4276 Mongveien fra Mjåvatn til Mong (1,8 km)
 
Ut Jøssingfjorden med Jøssinghavntunnel I

Sokndal

Uten navn

 •  
Kommunal vei fra Åvendal til Fv4246 Birkeland
 •   Saurdal
 •  
501 Uten navn fra Rekeland til   Heskestad i Lund

Eigersundsveien

Hauge
 •  
Fv4246 Gamleveien fra Hauge til Sokndal kirke, og mot Birkeland
 •  
Kv Årstadveien til Nedre Lauvås
Kv Bøbakkan fra   Sokndal kirke mot Krossåsen
Fv4246 Gamleveien mot Birkeland, og til Hauge

Åna-Sira-veien

 •   Prestbru (Sokno, 33 m)

Uten navn

 •  
Fv4242 Uten navn fra Åmot til   Haukland i Lund
 •  
Privat vei fra Stemmetjørna til Titania
 •   Jøssingfjord
 • Jøssingfjorden
  •  
  Fv4240 Uten navn fra Holmen til Bu (1,6 km)
  •   Logsmyra

  Åna Siraveien

    Agder fylkeRediger

  Flekkefjord

  Midtbø

  •  
  Fv4142 Midtbø fra Sletta til Roligheten (3,2 km)

  Kvanvikveien

  •   Botnevatnet
  •  
  Fv4144 Midtfjellse fra Halsåvatnet mot Øvstefjellså (5,2 km)
  •  
  469 Abelnesveien fra Skåla mot   Kvellandstrand → Hidra

  Svegeveien

  Flekkefjord
  • Fagerstrand

  Tjørsvågstrand

  •  
  Fv4146 Tjørsvågveien fra Eigebakken mot Helle (2,0 km)

  Bekkeveien

  Brogaten

  •  
  Kv Elvegaten til Tollbukaia
  •   Flekkefjord bybru (Elva, 41,5 m)

  Trolldalen

  •  
  Fv4148 Raulivegen fra Trolldalen til Lauvik (3,1 km)
  •  
  Kv Frydenlundveienen mot Flekkefjord sykehus
  •  
  Fv4152 Drangeid fra Trolldalen til   Eide (9,7 km)

  Austadveien

    Austadveien fra Trolldalen mot   i Kristiansand
    Austadtunnelen mot   Krossmoen i Eigersund

  ReferanserRediger

  1. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 27. september 2019. Besøkt 15. november 2019. 
  2. ^ «Nasjonale turistveger- Jæren». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 

  Eksterne lenkerRediger