Fylkesvei 44

vei i Rogaland og vestre Agder

Fylkesvei 44 (Fv44) går mellom Våland i Stavanger og mellom Sandnes og sentrum i Flekkefjord.

Fylkesvei 44
44
Strekning
Våland, Stavangersentrum, Flekkefjord
Fylkesvei 44
Data
Lengde155,6 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeRogaland (136,6 km)
Agder (19,0 km)
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner5

Sør for Sandnes går veien parallelt med europavei 39, men ved kysten. Strekningen mellom og Flekkefjord er del av Nordsjøveien, den består av fylkesvei 47 og fylkesvei 44 og går mellom Haugesund og Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 44, sammen med den nåværende riksvei 444.

2019 ble den tidligere fylkesvei 325 (Rogaland) del av veien.[1]

Nasjonal turistvei rediger

 

Sammen med nesten hele 507 har strekningen mellom Søyland og Ogna i i fått status som nasjonal turistvei Jæren. Turistveien er 41 km lang.[2]

Kommuner og knutepunkter rediger

  Rogaland fylke rediger

Stavanger
Stavanger/Sandnes (Våland)

Teaterveien

 •  
441 Bergelandsbrua fra Rogaland Teater mot   Motorveien
441 Bergelandsbrua mot Fiskepiren ferjekai
 •  
Fv4580 Kongsgata fra Stavanger Museum mot 441 Teaterpassasjen (0,6 km) →   Stavanger

Lagårdsveien

 •  
Kv Kirkegårdsveien fra Lagårdsbrua mot Kvalaberg skole (3,2 km)
 •  
Kv Bispegata 
 •  
Kv Jørgen Erichsens gate 
 •  
Kv Muségata fra   Paradis holdeplass til 441 Fv4580 Teaterpassasjen
 •  
Fv4564 Strømsbrua mot 441 Banavigå
Stavanger/Sandnes (Kvalaberg)
 •  
440 Ullandhaugveien fra Hillevåg mot   Ullandhaug

Hillevågsveien

 •  
Kv Frida Hansens vei 
 •  
Kv Torgveien 
Kv Hamneveien til Hillevåg stoppested (nedlagt)
 •  
Kv Kvalebergveien fra Hillevåg 
Fv4552 Haugåsveien til Fv4550 Auglendsmyrå (0,8 km) →  
 •  
Kv Sandvikveien fra Kvalaberg skole mot Lagårdsbrua
Kv Øvre Sandvikveien 
 •   Marierolokket (127 m)

Marieroveien

 •  
Kv Gulaksveien / Zetlitzveien 
Stavanger/Sandnes (Vaulen)
 •  
Kv Breiflåtveien fra Mariero mot   Mariero holdeplass
Fv4550 Breidablikkveien (→  ) mot Fv4548 Mosvangen (3,4 km)

Vaulenveien

 •  
Kv Gamleveien til Hinna

Hinnasvingene

Stavanger/Sandnes (Jåtten)
 •  
Kv Boganesveien 

Boganesveien

 •  
Kv Jåttåvågveien fra Boganes mot   Jåttåvågen holdeplass og Viking stadion
Arm til E39 Hinna (1,5 km)
Diagonalen
 •  
Fv4546 Jåttåveien til Fv4538 Godesetdalen (2,3 km)
 •   Fredrikke Qvamsgate bru (over kommunal veg, 24 m)
 •  
  Motorveien fra Hinna mot Bekkefaret
 •  
  Motorveien avrampe fra sør
510 Uten navn (→  ) mot   Araberget i Sola
 •   Kyrkjehaugen bru⇓ (over egen trasé, 36 m)
 •  
Kv Gauselvågen / Austtunveien 
 •  
Fv4538 Eikesetveien fra Gausel til Fv4526 Gådeset (3,0 km)

Gauselveien

 •  
  Gausel holdeplass
 •  
Kv Slettestrandveien / Gauselbakken 
 •  
Fv4536 Gamle Forusveien fra Forus til Lura i Sandnes (2,8 km)

Forusveien

 •  
Fv4526 Forusbeen fra Forus til Fv4536
Fv4526 Forusbeen til 510 i Sola

Sandnes
Stavanger/Sandnes (Stokke/Lura/Trones)

Forussletta

 •  
Fv4534 Midtbergmyrå fra Forusholmen til Fv4526 Forus vest i Stavanger (1,7 km)
 •  
Fv4532 Løwenstrasse fra Forusholmen mot   Stokka
 •  
Kv Porsmyrveien 
 •  
Kv Stokkaveien fra Svingholen til Fv4532 Erdal
 •  
  Stavangerveien fra Lura (→ Fv4530) mot   Stangeland, og mot   Lura i Stavanger

Stavangerveien

 •  
Kv Roald Amundsens gate fra Lura til Langgata
 •  
Fv4536 Gamleveien fra Somaneset mot Forus i Stavanger (2,8 km)
Stavanger/Sandnes (Sentrum)

Strandgata

 •  
Altona skole og ressurssenter
 •  
Kv Langgata til Gjesdalveien

Jernbaneveien

 •  
Kv Olav Vs plass fra   Sandnes sentrum holdeplass til   Sandnes sentrum

Olav Vs plass
Elvegata

 •  
Sandnes kulturhus
 •  
Kv Julie Eges gate fra Gravaren til Vågen videregående skole (0,1 km)
Kv Julie Eges gate til St. Olavs gate (0,2 km)
 •  
Kv Vågsgjerdveien til Fv4492 Hana
 •  
Kv Gjesdalveien til Fv4492 Gravarsveien
Kv Gjesdalveien til Langgata

Elveplassen

 •  
334 Høylandsgata via 516 Myrlandkrysset mot   Brattebøkrysset

Oalsgata

 •  
334 Oalsgata fra Heigrekrossen mot   Stangelandkrysset
Kv St. Olavs gate mot   Sandnes sentrum holdeplass

St. Olavs gate

 •  
Skeiene
 •  
Kv Haakon 7's gate mot   Skeiane stasjon og   Planetstien
Kv Jærveien til 334 Oalsgata
Stavanger/Sandnes (Malmheim/Åse)

Jærveien

 •  
Kv Telthusveien til Sandnes gravlund (150 m)
 •  
Gand gravlund
 •  
  Uten navn fra Sandved mot   Stangeland
 •  
Kv Sandsgårddalen fra Sandved 
  Uten navn mot 516 Hove
 •  
Kv Sandvedhagen 
Stavanger/Sandnes (Lunde/Skjeveland)
 •  
Kv Torger Carlsens gate 
 •  
505 Kvernelandsveien fra Ganddal mot 504 Bergene i Time
Kv Markageilen 
 •  
Kv Lundegeilen til 505 Ganddal
Kv Luftå 
 •  
Fv4512 Leiteveien fra Brådet til Fv4522 Killingland
 •  
  Vagleskogveien fra Brotet mot Ganddal godsterminal

Erstattet av riksvei 444 rundt 100 m
 •  
505 Kvernelandsveien fra Brunnadalen mot Ganddal, og mot 504 Bergene i Time
  Uten navn til   Soma
 •  
  Stavanger/Sandnes
 •  
Fv4478 Brunesveien fra Skjæveland til Fv4476 Voll i Klepp (4,8 km)

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv4474 Øksnevadvegen fra Øksnevad til Fv4466 Orstad (2,0 km)
Kleppe/Verdalen
 •  
Fv4454 Jærvegen fra Storhaug mot Braut
Fv4472 Grudevegen til Grude (1,3 km)

Uten navn

 •  
510 Solavegen fra Kleppe mot Storhaug, og mot Braut
510 Solavegen mot   i Sola  Stavanger lufthavn
 •   Haugabakka bru (over Fv247, 52 m)
 •  
Fv4454 Jærvegen fra Braut til Storhaug (2,9 km)
Fv4456 Brautvegen til Fv4446 Erga

Jærvegen

 •  
Fv4452 Lalandsvegen fra Kåsen til Fv4466   Klepp stasjon
Kv Kåsenvegen til Fv4452 Hesthaugen
 •  
Kv Nordlysvegen til Tuholen i Time
Kv Eskervegen 
Bryne (Tu)

Time
Bryne

Jærvegen

 •  
506 Arne Garborgs veg fra Bryne mot   Ålgård i Gjesdal
Fv4450 Tjøttavegen mot 507 Åsekrossen i Klepp
 •  
Kv Jupitervegen 
 •  
Fv4448 Grødelandsvegen fra Ree mot 507 Vik i Klepp
 •  
Fv4444 Brøytvegen mot 505 Moldhaug
 •  
Fv4443 Hauglandsvegen fra Line til Fv4380 Haugland

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv4442 Saltevegen fra Saltebakken til 507 Skeie (4,3 km)

Jærvegen

 •  
Fv4400 Rimestad fra Kongeheia mot Fv4380 Haugland i Time (2,7 km)
 •  
Fv4398 Pollestadvegen fra Høyland til Fv4450 Pollestad i Klepp (3,1 km)
 •  
Fv4394 Høyland fra Høyland til 507 Søyland (2,2 km)
 •  
Fv4392 Søylandsvegen fra Søyland til Fv4402 Kaffiholen (1,5 km)
 
 •  
507 Nordsjøvegen fra Søyland til 510 Verdalen i Klepp (17,9 km)

Nordsjøvegen

 •  
Fv4390 Njærheimvegen fra Søyland bru til Njærheim (1,3 km)
 •  
Fv4360 Bernervegen fra Nesheim til 504 Varhaug (9,6 km)
 •  
Fv4372 Skjerpevegen fra Vigre til Fv4374 Nærbø (2,2 km)
 •  
Fv4370 Vigre fra Vigre mot Hå gamle prestegård (3,5 km)
 •  
Fv4350 Lerbrekkvegen fra Lerbrekk til Fv4360 Ånestad (3,3 km)
 •  
Fv4348 Sør-Varhaug fra Brattland mot Nord-Varhaug (1,7 km)
 •  
504 Varhaugvegen fra Varhaug til   i Bjerkreim (23,6 km)
 •  
Fv4346 Reiestad fra Dalen til 504 Reiestad (1,1 km)
 •  
Fv4342 Odlandsvegen fra Sørvoll til Fv4338   Varhaug kirke (1,2 km)
 •  
Fv4334 Vadlandsvegen fra Stavnheim til Fv4330 Bø (9,6 km)
 •   Hårr
 •  
Fv4332 Vollvegen fra Hårr mot Fv4334 Vigrestad (2,2 km)
 •  
Kv Kvassheim til Kvassheim fyr (0,6 km)
Brusand
 •  
Fv4330 Fuglestadvegen fra Brusand til 504 Kartevoll i Time (14,7 km)
 •  
  Brusand stasjon
 •   Vaule bru (Rennå, 41 m)
 •   Varden
 •  
Pv Nordsjøvegen til   Ogna Golfklubb (0,5 km)
Ogna
 •  
  Ogna stasjon
 •  
Fv4328 Salthelleren fra Ogna mot Hylland (1,4 km)
 •   Ogna bru (Ogna, 26 m)
 •   Ogna
Sirevåg
 •  
Fv4326 Vågen fra Sirevåg til Sirevåg havn (0,9 km)
 •  
Fv4324 Stormolovegen til Nygård (1,1 km)
 •   Moivika

Eigersund

Jærveien

Hellvik
 •  
Fv4302 Trosavigveien fra Hellvik til Trossavik (2,1 km)
 •  
Fv4300 Stasjonsveien fra Hellvik til   Hellvik stasjon (0,2 km)
 •  
Pv Maurholsveien fra Helland til Maurholen (3,5 km)
 •  
  Egersund golfklubb
 •  
Kv Gamle Jærbanen fra   mot Maurholen holdeplass (nedlagt), gang-/sykkelvei
 •  
Fv4298 Eigesveien fra Gjermestad til Fv4296 Tengesdal (5,1 km)
 •  
Fv4296 Bjerkreimveien fra Tengs til Fv4310 Røysland i Bjerkreim (12,2 km)
Egersund
 •   Tengs bru (Soget, 52 m)
 •  
  Eigerøyveien fra Eiekrysset mot Nordsjøterminalen

Erstattet av riksvei 426

Eigerøyveien

 •  
  Egersund stasjon

 •  
  Krossmoveien fra Egersund til   Krossmoen

Jernbaneveien

 •   Eideelva bru (Eideåna, 33 m)
 •  
Kv Kjerjanesveien (0,3 km)
 •  
Vågen
 •  
Amfi Eikunda
 •  
Pv Fabrikkplassen 
 •   Lundeelva bru (Lundeåna, 36 m)
 •  
Kv Christen Mølbachs gate fra Lundeelva bru til   Egersund kirke (150 m)
 •  
Kv Johan Feyers gate fra Torget mot Idrettsmarka

Nytorget
Bøckmans gate

 •  
Kv Oluf Løwolds gate til Egersund kulturhus (50 m)
 •  
Kv Spinnerigaten 
Kv Sandbakkveien til Harskamyra (0,5 km)

Mosbekk plass
Sokndalsveien

 •  
Fv4282 Heggdalsveien fra Årstad til Grønehølen (14,3 km)
 •  
Kv Skårabrekkå fra Årstaddalen (0,3 km)
 •  
Sti til   Stoplesteinan (250 m)
 •  
Fv4280 Hestnesveien fra Egersund sør til Hestnes (2,5 km)
 •   Lygre
 •  
Fv4278 Åseveien fra Hadland til Åse (1,5 km)
 •   Stapnes
 •  
Privat vei til Svåheia vindkraftverk
 •  
Fv4276 Mongveien fra Mjåvatn til Mong (1,8 km)
 •   Mong
 
Ut Jøssingfjorden med Jøssinghavntunnel I

Sokndal

Sokndalsveien

 •  
Kv Gyland fra Åvendal mot Fv4246 Birkeland (3,3 km)
 •   Saurdal
 •  
501 Eiaveien fra Rekeland mot   Heskestad i Lund (17,3 km)

Eigersundsveien

Hauge
 •  
Fv4246 Gamleveien fra Hauge til Sokndal kirke, og mot Birkeland
 •  
Kv Årstadveien til Nedre Lauvås
 •  
Kv Bøbakkan fra   Sokndal kirke mot Krossåsen
Fv4246 Gamleveien mot Birkeland, og til Hauge

Åna-Sira-veien

 •   Prestbru (Sokno, 33 m)
 •  
Fv4242 Mydlandsveien fra Åmot mot   Haukland i Lund (28,6 km)
 •  
Pv Tellenesveien fra Stemmetjørna til Skogestad (6,9 km)
 •  
Privat vei fra Nordre Leet til Tellenes vindkraftverk
 •  
Titania
 •  
Jøssingfjord
 •  
Fv4240 Buveien fra Holmen til Bu (1,6 km)
 •   Logsmyra

Åna Siraveien

 •  
Åna-Sira
 •   Åna bru (fylkesgrense Sireåna, 50 m)

  Agder fylke rediger

Flekkefjord

Midtbø

 •  
Fv4142 Midtbø fra Sletta til Roligheten (3,2 km)

Kvanvikveien

 •   Botnevatnet
 •  
Fv4144 Midtfjellse fra Halsåvatnet mot Øvstefjellså (5,2 km)
 •  
469 Abelnesveien fra Skåla mot   Kvellandstrand → Hidra

Svegeveien

Flekkefjord
 • Fagerstrand

Tjørsvågstrand

 •  
Fv4146 Tjørsvågveien fra Eigebakken mot Helle (2,0 km)

Bekkeveien
Brogaten

 •  
Kv Elvegaten til Tollbukaia
 •   Flekkefjord bybru (Elva, 41,5 m)

Trolldalen

 •  
Fv4148 Raulivegen fra Trolldalen til Lauvik (3,1 km)
 •  
Kv Frydenlundveienen mot   Flekkefjord sykehus
 •  
Fv4152 Drangeid fra Trolldalen til   Eide (9,7 km)

Austadveien

 •  
  Austadveien fra Trolldalen mot   i Kristiansand
  Austadtunnelen mot   Krossmoen i Eigersund

Referanser rediger

 1. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 27. september 2019. Besøkt 15. november 2019. 
 2. ^ «Nasjonale turistveger- Jæren». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 

Eksterne lenker rediger