Åpne hovedmenyen

Fylkesvei 44

vei i Rogaland og Vest-Agder
Fylkesvei 44
44
Strekning
StavangerSandnes
Sandnes – Flekkefjord
Fylkesvei 44
Riksveier Rogaland Vest-Agder.svg
Data
Statusprimær fylkesvei
FylkeRogaland
Vest-Agder
Tilstøtende riksveier
Stamvei E39.svg Riksvei 42.svg Riksvei 44.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner5

Fylkesvei 44 (Fv44) går mellom Stavanger og Sandnes, og mellom Sandnes og Flekkefjord.

Sør for Sandnes går veien parallelt med europavei 39, men ved kysten. Strekningen mellom og Flekkefjord er del av Nordsjøveien, den består av fylkesvei 47 og fylkesvei 44 og går mellom Haugesund og Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 44, sammen med den nåværende riksvei 44.

2019 ble den tidligere fylkesvei 325 del av veien.[1]

Nasjonal turistveiRediger

 

Sammen med nesten hele 507 har strekningen mellom Søyland og Ogna i i fått status som nasjonal turistvei Jæren. Turistveien er 41 km lang.[2]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Rogaland fylkeRediger

Stavanger
Stavanger/Sandnes (Våland)

Teaterveien

509 Bergelandsbrua fra Rogaland Teater mot   Motorveien
509 Bergelandsbrua mot   13 Fiskepiren
Fv447 Kongsgata fra Stavanger Museum til Fv444 Jernbaneveien →   Stavanger

Lagårdsveien

Fv428 Kirkegårdsveien fra Lagårdsbrua mot Kvalaberg skole (3,2 km)
Kv Bispegata 
Kv Jørgen Erichsens gate 
Kv Muségata fra   Paradis holdeplass til 509 Fv426 Teaterpassasjen
Fv427 Strømsbrua mot 509 Banavigå
Stavanger/Sandnes (Kvalaberg)
Ullandhaugveien
Kv Svend Foyns gate til Fv394 Haugåsveien
Arm Fylkeslege Ebbells gate mot Stavanger universitetssjukehus
Kv Fylkeslege Ebbells gate mot Kv Muségata
Kv Hjalmar Johansens gate til Auglend skole
  Ullandhaugveien fra Bekkefaret mot   Tjensvoll
  Motorveien mot   Jåttå

Hillevågsveien

Kv Frida Hansens vei 
Kv Torgveien 
Kv Hamneveien til Fv428 Hillevåg stoppested (nedlagt)
Kv Kvalebergveien fra Hillevåg 
Fv394 Haugåsveien til Fv393 Auglendsmyrå →  
Fv428 Sandvikveien fra Kvalaberg skole mot Lagårdsbrua
Kv Øvre Sandvikveien 
 •   Marierolokket (127 m)

Marieroveien

Kv Gulaksveien / Zetlitzveien 
Stavanger/Sandnes (Vaulen)
Kv Breiflåtveien fra Mariero mot   Mariero holdeplass
Fv393 Breidablikkveien (→  ) mot Fv402 Mosvangen

Vaulenveien

Kv Gamleveien til Hinna

Hinnasvingene

Stavanger/Sandnes (Jåtten)
Kv Boganesveien 

Boganesveien

Kv Jåttåvågveien fra Boganes mot   Jåttåvågen holdeplass og Viking stadion
Arm til E39 Hinna (1,5 km)
Diagonalen
 •  
Fv396 Jåttåveien til Fv448 Godesetdalen
 •   Fredrikke Qvamsgate bru (over kommunal veg, 24 m)
 •  
  Motorveien fra Hinna mot Bekkefaret
  Motorveien avrampe fra sør
510 Uten navn (→  ) mot   Araberget i Sola
 •   Kyrkjehaugen bru⇓ (over egen trasé, 36 m)
Kv Gauselvågen / Austtunveien 
Fv448 Eikesetveien fra Gausel til Fv443 Gådeset

Gauselveien

Kv Slettestrandveien / Gauselbakken 
 •  
Fv314 Gamle Forusveien fra Forus til Lura i Sandnes

Forusveien

Fv443 Forusbeen fra Forus til Fv314
Fv443 Forusbeen til 510 i Sola

Sandnes
Stavanger/Sandnes (Stokke/Lura/Trones)

Forussletta

 •  
Fv350 Midtbergmyrå fra Forusholmen til Fv443 Forus vest
Fv349 Løwenstrasse fra Forusholmen til Fv443 Stokka
Kv Porsmyrveien 
Kv Stokkaveien fra Svingholen til Fv349 Erdal
  Stavangerveien fra Lura (→ Fv328) mot   Stangeland, og mot   Lura i Stavanger

Stavangerveien

Kv Roald Amundsens gate fra Lura til Langgata
Fv314 Gamleveien fra Somaneset mot Forus i Stavanger
Stavanger/Sandnes (Sentrum)

Strandgata

 •  
Kv Langgata til Gjesdalveien

Elvegata

Kv Olav Vs plass til   Sandnes sentrum holdeplass og   Sandnes sentrum
Kv Julie Eges gate 
Kv Vågsgjerdveien til Fv332 Hana
Kv Gjesdalveien til Fv332 Gravarsveien
Kv Gjesdalveien til Langgata

Elveplassen

Fv334 Høylandsgata mot   Myrlandkrysset og   Brattebøkrysset

Oalsgata

 •  
509 Oalsgata fra Heigrekrossen mot   Stangelandkrysset
Kv St. Olavs gate mot   Sandnes sentrum holdeplass

St. Olavs gate

Kv Haakon 7's gate mot   Sandnes stasjon
Kv Jærveien til 509 Oalsgata
Stavanger/Sandnes (Malmheim/Åse)

Jærveien

  Uten navn fra Sandved mot   Stangeland
Kv Sandsgårddalen fra Sandved 
  Uten navn mot   Hove
Kv Sandvedhagen 
Stavanger/Sandnes (Lunde/Skjeveland)
Kv Torger Carlsens gate 
505 Kvernelandsveien fra Ganddal mot 504 Bergene i Time
Kv Markageilen 
Kv Lundegeilen til 505 Ganddal
Kv Luftå 
 •  
Fv320 Leiteveien fra Brådet til Fv327 Killingland
Kv Vagleskogveien fra Skjæveland 
505 Uten navn mot Ganddal, og mot 504 Bergene i Time
  Uten navn til   Soma
 •  
Fv242 Brunesveien fra Skjæveland til Fv241 Voll i Klepp (4,8 km)

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv253 Øksnevadvegen fra Øksnevad til Fv261 Orstad (2,0 km)
Kleppe/Verdalen
Fv254 Jærvegen fra Storhaug mot Braut
Fv256 Grudevegen til Grude (1,3 km)

Uten navn

Fv254 Solavegen fra Kleppe mot Storhaug, og mot Braut
510 Solavegen mot   i Sola  Stavanger lufthavn
 •   Haugabakka bru (over Fv247, 52 m)
Fv254 Jærvegen fra Braut til Storhaug (2,9 km)
Fv250 Brautvegen til Fv255 Erga

Jærvegen

Fv252 Lalandsvegen fra Kåsen til Fv261   Klepp stasjon
Kv Kåsenvegen til Fv252 Hesthaugen
Kv Nordlysvegen til Tuholen i Time
Kv Eskervegen 
Bryne (Tu)

Time
Bryne

Jærvegen

506 Arne Garborgs veg fra Bryne mot   Ålgård i Gjesdal
Fv251 Tjøttavegen mot 507 Åsekrossen i Klepp
Kv Jupitervegen 
 •  
Fv216 Grødelandsvegen fra Ree mot 507 Vik i Klepp
Fv223 Brøytvegen mot 505 Moldhaug
 •  
Fv208 Hauglandsvegen fra Line til Fv215 Haugland

Klepp

Jærvegen

 •  
Fv258 Saltevegen fra Saltebakken til 507 Skeie (4,3 km)

Jærvegen

 •  
Fv166 Rimestad fra Kongeheia mot Fv215 Haugland i Time
 •  
Fv171 Pollestadvegen fra Høyland til Fv251 Pollestad i Klepp
 •  
Fv172 Høyland fra Høyland til 507 Søyland (2,2 km)
 •  
Fv165 Søylandsvegen fra Søyland til Fv164 Kaffiholen (1,5 km)
 
 •  
507 Nordsjøvegen fra Søyland til 510 Verdalen i Klepp

Nordsjøvegen

 •  
Fv174 Njærheimvegen fra Søyland bru til Njærheim (1,3 km)
 •  
Fv160 Bernervegen fra Nesheim til Fv181 Nærbø
 •  
Fv158 Skjerpevegen fra Vigre til Fv159 Nærbø
 •  
Fv158 Vigre fra Vigre mot Hå
 •  
Fv151 Lerbrekkvegen fra Lerbrekk til Fv181 Ånestad
 •  
Fv179 Sør-Varhaug fra Brattland mot Nord-Varhaug (1,7 km)
 •  
504 Varhaugvegen fra Varhaug til   i Bjerkreim
 •  
Fv154 Reiestad fra Dalen til 504 Reiestad (1,1 km)
 •  
Fv145 Odlandsvegen fra Husvegg til Fv147 Kydland
 •  
Fv131 Vadlandsvegen fra Stavnheim til Fv133
 •  
Fv141 Vollvegen fra Hårr til Fv131 Vigrestad
Brusand
 •  
Fv133 Fuglestadvegen fra Brusand til 504 Kartevoll i Time
Ogna
 •  
Fv135 Salthelleren fra Ogna mot Hylland (1,4 km)
Sirevåg
 •  
Fv134 Vågen fra Sirevåg til Sirevåg havn (0,9 km)
 •  
Fv177 Stormolovegen til Nygård (1,1 km)
 •   Moivika

Eigersund

Jærveien

Hellvik
 •  
Fv67 Trosavigveien fra Hellvik til Trossavik (2,1 km)
 •  
Fv66 Stasjonsveien fra Hellvik til   Hellvik stasjon (0,2 km)
 •  
Fv63 Eigesveien fra Gjermestad til Fv51 Tengesdal (5,1 km)
 •  
Fv51 Bjerkreimveien fra Tengs til Fv102 Røysland i Bjerkreim
Egersund
 •   Tengs bru (Soget, 52 m)
 •   Egersund bru (over Jærbanen, 50 m)
  Eigerøyveien fra Eide mot Nordsjøterminalen

Erstattet av  


  Krossmoveien fra Egersund til   Krossmoen
 •   Eideelva bru (Eideåna, 33 m)

Jernbaneveien

Kv Kjerjanesveien 
 • AMFI Eikunda
 •   Lundeelva bru (Lundeåna, 36 m)
Kv Christen Mølbachs gate fra Lundeelva bru til   Egersund kirke

Nytorget
Bøckmans gate

Kv Spinnerigaten / Sandbakkveien 

Mosbekk plass
Sokndalsveien

 •  
Fv56 Heggdalsveien fra Årstaddalen til Grønehølen
 •  
Fv55 Hestnesveien fra Egersund sør til Hestnes (2,5 km)
 •  
Fv54 Åseveien fra Hadland til Åse (1,5 km)
 •   Stapnes
 •  
Privat vei til Svåheia vindkraftverk
 •  
Fv53 Mongveien fra Mjåvatn til Mong (1,8 km)
 
Ut Jøssingfjorden med Jøssinghavntunnel I

Sokndal

Uten navn

 •  
Kommunal vei fra Åvendal til Fv33 Birkeland
 •   Saurdal
 •  
501 Uten navn fra Rekeland til   Heskestad i Lund

Eigersundsveien

Hauge
 •  
Fv33 Gamleveien fra Hauge til Sokndal kirke, og mot Birkeland
Kv Bøbakkan fra   Sokndal kirke mot Krossåsen
Fv33 Gamleveien mot Birkeland, og til Hauge

Åna-Sira veien

 •   Prestbru (Sokno, 33 m)

Uten navn

 •  
Fv1 Uten navn fra Åmot til   Haukland i Lund
 •  
Privat vei fra Stemmetjørna til Titania
 •  
Fv34 Uten navn fra Holmen til Bu (1,6 km)
 •   Logsmyra

Åna Siraveien

  Vest-Agder fylkeRediger

Flekkefjord

Midtbø

 •  
Fv4142 Midtbø fra Sletta til Roligheten (3,2 km)

Kvanvikveien

 •   Botnevatnet
 •  
Fv4144 Midtfjellse fra Halsåvatnet mot Øvstefjellså (5,2 km)
 •  
469 Abelnesveien fra Skåla mot   Kvellandstrand → Hidra

Svegeveien

Flekkefjord
 • Fagerstrand

Tjørsvågstrand

 •  
Fv4146 Tjørsvågveien fra Eigebakken mot Helle (2,0 km)

Bekkeveien

Brogaten

 •  
Kv Elvegaten til Tollbukaia
 •   Flekkefjord bybru (Elva, 41,5 m)

Trolldalen

 •  
Fv4148 Raulivegen fra Trolldalen til Lauvik (3,1 km)
 •  
Kv Frydenlundveienen mot Flekkefjord sykehus
 •  
Fv4152 Drangeid fra Trolldalen til   Eide (9,7 km)

Austadveien

  Austadveien fra Trolldalen mot   i Kristiansand
  Austadtunnelen mot   Krossmoen i Eigersund

ReferanserRediger

 1. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 8. juli 2019. Besøkt 12. august 2019. 
 2. ^ «Nasjonale turistveger- Jæren». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 

Eksterne lenkerRediger