Skeiene

område i Sandved bydel i Sandnes

Skeiene eller Skeiane er et område i Sandved bydel i Sandnes. Skeiene utgjør den nordligste del av bydelen, og grenser i nord til Stangeland og Sentrum, i vest til Folkvord, i sør til Brueland og i øst til Austrått. Navnet betyr flate strekninger, sannsynligvis veier av landeveiene som møttes her.

Skeiene
Btd skeiene.jpg
Skeiene ved Sentrum
Beliggenhet
Kart
Skeiene
58°50′48″N 5°43′35″Ø

HistorieRediger

Skeiane var Sandnes-områdets største handelssenter gjennom 17- og 1800-tallet, men størstedelen ble liggende like utenfor bygrensen da Sandnes ble skilt ut som ladested i 1860. Bystyret i Sandnes mistet viktige skatteytere som drev handel i byen, og ville utvide bygrensene for å få slutt på «grensehandelen». Etter at gjentatte forhandlinger med Høyland herredstyre feilet, og søknad til Kongen ble avslått, bestemte de seg for å legge en ny østre innfartsvei til byen utenom Skeiane. Skeiane hadde til da hatt all trafikk sørfra fra Jæren, og østfra fra Gjesdal og andre bygder. Austråttbakken og Gjesdalveien ble anlagt nordøst for Skeiane og helt fram til Langgata, og det nye senteret Krossen var født.

De forretningsdrivende på Skeiane svarte med samme mynt, og anla gata Pilestredet (nå Pilabakken) som snarvei mellom Austråttbakken og Skeiane. Det nye tilbudet utsatte bare nederlaget for det mer populære Krossen, og stedet hadde lite sentrumsaktivitet fram til byens vekst gjorde stedet sentralt igjen.

Bebyggelse og kommunikasjonerRediger

I dag er nordøstlige, sentrale Skeiane en del av sentrumsområdet i byen, og ved det gamle landeveikrysset tar Jærveien av mot Krossen og Langgata, mens St. Olavs gate fortsetter mot Vågen. Høyland sparebank bygget sine første egne lokaler her, som er bevart og i bruk som kontorbygg. Banken er nå en del av SpareBank 1 SR-Bank Over Jærveien ligger Sandnes rådhus.

Ved bygging av høybaneanlegget gjennom Sandnes, ble byens hovedstasjon lagt til Skeiane, denne fungerer nå som holdeplass for lokaltog. Brualand godsterminal lå ved holdeplassen og var byens godsstasjon til godsaktiviteten ble flyttet til Stavanger og seinere til Skjæveland sør i Sandnes.

Bortsett fra noe jordbruk øst for E39 er resten av Skeiane tettbygd med boliger, og Asheimveien og Heigreveien er veier med lokal tilkomst. E39 og riksvei 44 passerer området i vest. Begge krysser Heigreveien, E39 med Skeiane bru og riksvei 44 med rundkjøring ved Folkvord. I øst passerer den gamle hovedveien, riksvei 505, Jærveien, gjennom det gamle handelsområdet og videre inn i sentrum.

Ved Storåna ligger Skeianeparken, som er en del av Gandsparkene. Her ligger det fredete Skeianetunet som fungerer som eldresenter. Bygningen Våningshuset er fra 1736 og en av Sandnes' eldste. Denne brukes også som representasjonsbygg av kommunen.

Se ogsåRediger