Fjellinjen

regionalt bompengeselskap

Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap som eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Selskapet ble etablert 13. februar 1986 og har kontor i Oslo. Pr. 2015 var Fjellinjen det største bompengeselskapet i Norge.[1]

Fjellinjen AS
Offisielt navnFjellinjen AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer941856543
BransjeBompengeselskap
Etablert13. februar 1986
Eier(e)Oslo kommune
Viken fylkeskommune (20202023)
Akershus fylkeskommune
HovedkontorOslo
LandNorge
AdresseSchweigaards gate 16
StyrelederCato Hellesjø
Adm.dir.Janne Oddaker
Antall ansatte 48
Omsetning 3,4 mrd. kr (2020)
Nettstedwww.fjellinjen.no
Bomstasjon i Oslo

Fjellinjen er et av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene i fem regionale selskap. Fjellinjen ble det første regionale bompengeselskapet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen undertegnet en ny bompengeavtale med selskapet.[2] Bompengereformen ble foreslått av regjeringen Solberg og har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[3] Målet er blant annet å redusere antall selskaper som krever inn bompenger for å redusere administrasjonsutgiftene.

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter, 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1, og ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2, samt fjerning av lokale særordninger.[4] I Prop. 86 S (2016–2017) legger Samferdelsdepartementet til grunn 20 prosent rabatt for lette kjøretøy ved lokalpolitisk behandling av trinn 2 av revidert avtale Oslopakke 3.[5] Trinn 2 ble gjennomført 1. juni 2019, og det ble innført flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus.[6]

Visjon og verdibidrag rediger

Fjellinjens visjon er å finansiere fremtidens trafikkløsninger ved å kreve inn bompenger effektivt og pålitelig. Bompengene fordeles deretter på ulike prosjekter i Oslopakke 3 etter politiske prioriteringer. Innkreving av bompenger er et sentralt virkemiddel for å kunne bygge bedre kollektivtransport, bedre bilveier, bedre sykkelveier og bedre byrom for innbyggerne i Oslo og Viken.

I 2021 er det disse prosjektene som får tildelt bompengene Fjellinjen krever inn:

 • Fornebubanen
 • Nytt signalsystem for T-banen
 • Majorstua stasjon (planlegging)
 • T-bane; oppgradering Etterstad-Hellerud (Østensjøbanen)
 • Trikk; oppgradering Majorstuen/Bogstadveien [7]

Historie rediger

Selskapet ble opprettet med formål å fullfinansiere Festningstunnelen (motorveien E18 gjennom Oslo sentrum mellom Havnelageret og Hjortnes) gjennom innkreving av bompenger. 8. juni 1988 vedtok Stortinget å utvide selskapets ansvarsområde til å omfatte delfinansieringen av hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus, kalt Oslopakke 1. Samtidig ble det vedtatt å bygge en bompengering som grunnlag for finansieringen. Bompengeinnkrevingen startet 1. februar 1990 og skulle bort etter maksimalt 20 år.[8]

Fra 1. november 2001 fikk selskapet også i oppdrag å delfinansiere utbyggingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, kalt Oslopakke 2.[9] I forbindelse med finansieringen av Bjørvikatunnelen har Stortinget vedtatt at brukerfinansieringen av dette prosjektet skal dekkes gjennom en videreføring av den nåværende bompengeordningen fra 1. januar 2008 til senest 31. desember 2012. Fra 2008 til 2032 skal bompenger i Oslo og Akershus brukes til finansiering av utbygging av vei og kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3.[10] Revidert avtale Oslopakke 3 forlenger Oslopakke 3-avtalen til 2036. I den reviderte avtalen videreføres Osloringen og Bærumsnittet, og det innføres nye suppleringssnitt på bygrensen i nord- øst, sør og for trafikk fra Fornebu som ikke passerer Bærumsnittet fra før. Endrede takster innføres i tre trinn. De nye suppleringssnittene, endret takststruktur og endrede takster i Bærumssnittet innføres først i Trinn 2.[11]

Som trinn 1 ble det i bomringen i Oslo ble den 1. oktober 2017 innført tids- og miljødifferensierte takster. De nye takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper. Takstene i bomringen i Bærum ble justert etter alminnelig prisstigning.[12]

Som trinn 2 av revidert Oslopakke 3 skulle det innføres flere bomstasjoner og endret takstsystem i Oslo og Akershus den 1. mars 2019.[13][14] Innføringen ble utsatt i inntil tre måneder, og fra 1. juni 2019 ble det lavere pris per passering, men flere passeringer per biltur. Det ble innført rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i alle tre bomringene, og elbiler begynte å betale i bomringen. Rabatten med AutoPASS-avtale ble økt fra 10 til 20 % og falt bort for tunge kjøretøy.[6][15]

Trinn 3 var planlagt innført 1. mars 2020 men ble utsatt til 1. juni 2020,[11][16] og så utsatt på ubestemt tid i påvente av reforhandling av Oslopakke 3.[17] I trinn 3 er planen at taksten økes for lette nullutslippskjøretøy fra 5 til 10 kroner utenom rushtid, og til 15 kroner i rushtiden.[18]

Alle Fjellinjens bomstasjoner bruker AutoPASS, det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Innehavere av gyldig AutoPASS-brikke eller en annen EasyGo-brikke (for eksempel BroBizz) kan bruke denne for betaling i norske bomstasjoner gjennom EasyGo-samarbeidet.[19]

I juni 2019 kom det blant annet frem at direktøren hadde ansatt en tidligere kollega som konsulent, uten at stillingen ble lyst ut på anbud.[20] Selskapet iverksatte egne undersøkelser, som førte til eksterne undersøkelser utført av Deloitte. Gjennomgangen viste ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser, og Anne-Karin Sogn ble enig med styret om at hun sluttet som administrerende direktør i Fjellinjen.[21]

AutoPASS-utsteder rediger

Utdypende artikkel: Fremtind Service

Fjellinjen utstedte tidligere AutoPASS-brikker. Som del av Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal skilles ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere. Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) trådte i kraft 1. januar 2019.[22][23]

Fjellinjen etablerte datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS den 1. juni 2019, og alle kunder ble overført til Fjellinjen Utsteder AS.[24] 19. august 2020 ble det gjort kjent at forsikringsselskapet Fremtind kjøper Fjellinjen Utsteder. I desember 2020 byttet Fjellinjen Utsteder navn til Fremtind Service AS.[25]

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ «Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50 | Organisasjonen Bedre Veier». www.bedrevei.no. Besøkt 25. februar 2018. 
 2. ^ Samferdselsdepartementet (16. august 2017). «Fra 60 til 5 bompengeselskap». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 3. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Arkivert fra originalen 12. april 2019. Besøkt 14. januar 2018. 
 4. ^ Samferdselsdepartementet (6. november 2015). «Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. februar 2018. 
 5. ^ Samferdselsdepartementet (5. april 2017). «Prop. 86 S (2016–2017)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. februar 2018. 
 6. ^ a b «Nye bomstasjoner i Oslo og Akershus». Fjellinjen (norsk). Arkivert fra originalen 27. november 2018. Besøkt 29. november 2018. 
 7. ^ Fjellinjen. «Fjellinjens årsrapport for 2020» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 19. mai 2021. Besøkt 19. mai 2021. 
 8. ^ «Bomringen har jubileum - 25 år med kronerulling». www.budstikka.no (norsk). 31. januar 2015. Besøkt 25. februar 2018. 
 9. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 4. oktober 2018. Besøkt 25. februar 2018. 
 10. ^ «Faktaside | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 24. september 2020. Besøkt 23. februar 2018. 
 11. ^ a b «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 28. desember 2019. Besøkt 23. februar 2018. 
 12. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo 1. oktober 2017». Fjellinjen (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 13. ^ «Nye bomstasjoner i Oslo og Akershus». Fjellinjen (norsk). Arkivert fra originalen 27. november 2018. Besøkt 27. november 2018. 
 14. ^ «Slik blir takstene for elbil i bomringen». Fjellinjen (norsk). Besøkt 27. november 2018. 
 15. ^ «Nye bomstasjoner og takster 2019 - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Arkivert fra originalen 31. januar 2020. Besøkt 31. januar 2020. 
 16. ^ «Oslopakke 3 trinn 3 iverksettes 1.juni 2020 - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Arkivert fra originalen 31. januar 2020. Besøkt 31. januar 2020. 
 17. ^ «Bompengeendring i Oslo utsettes - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Besøkt 20. mai 2020. 
 18. ^ Mæland, Kjetil Bortelid (14. mai 2019). «Kraftig inntektsøkning med nye bomstasjoner». Nettavisen (norsk). Besøkt 10. januar 2020. 
 19. ^ «Klikk på et land for å se hvor du kan bruke EasyGo | EasyGo». easygo.com. Besøkt 11. juli 2019. 
 20. ^ Svaar, Peter (18. juni 2019). «Bomsjef hyret eks-kollega som konsulent – betalte millionhonorar uten anbud». NRK. Besøkt 3. november 2019. 
 21. ^ Ali, Intisaar (8. oktober 2019). «Direktøren i Fjellinjen går av – får 1,4 millioner i etterlønn». NRK. Besøkt 3. november 2019. 
 22. ^ «Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 21. april 2019. 
 23. ^ «Om utstedervirksomheten - AutoPASS». www.autopass.no. Arkivert fra originalen 21. april 2019. Besøkt 21. april 2019. 
 24. ^ «AutoPASS-avtalen din flyttes til Fjellinjen Utsteder AS - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Besøkt 21. april 2019. 
 25. ^ «Fjellinjen Utsteder skifter navn til Fremtind Service - Fremtind Service». fremtindservice.no (norsk). Besøkt 7. desember 2020. 

Eksterne lenker rediger