Tresfjorden

fjord i Vestnes

Tresfjorden er en fjordarm av Storfjorden i Vestnes kommune i Romsdal. Fjorden strekker seg 12-15 kilometer sørover til Sylte/Tresfjord i bunnen av fjorden. Fjorden har innløp mellom tettstedet Vestnes i vest og Lægerbukta ved Vike eller Gjermundnes i øst. Halvveis inn i fjorden ligger industriområdet Skorgeneset på vestsiden. Ytterst er fjorden minst 160 meter dyp, innenfor er den mye grunner og flere grunne banker. Mellom Vestnes og Helland går den grunne og 4 km lange Flatevågen inn fra Vestnesstrømmen som har sterk tidevannsstrøm. Vestnesstrømmen hadde stor forekomst av østers som lett kunne høstes ved fjære sjø. Straumsbrua (Vestnes) og E39 krysser strømmen. Den marine grense er på omkring 90 meter ved Tresfjorden. Det er bebyggelse rundt mesteparten av fjorden. Gjermundnes antas å ha svært gammel bosetning.[1][2]

Utsikt fra Lauparen, fjorden til venstre er Tresfjorden, lenger ut Romsdalsfjorden med Molde på nordsiden.

E136 går langs hele østsiden og utover vestsiden til Skorgeneset. Fra der følger E39 samme trasé videre nordover. I 2014 sto Tresfjordbrua, som krysser fjorden, klar. E136 gikk tidligere rundt hele fjorden og ble 12 kilometer kortere da brua åpnet. Fjordbunnen på stedet består hovedsakelig av hard morene med store steiner samt noe fjell. Brua danner en slak U-kurve over fjorden fordi den følger en grunne (en fjordterskel) av fast fjell og morene. Fyllingen utenfor Vike kirke går på en grunne som er 5-10 meter dype et stykke ut i fjorden.[3]

I 1862 fikk Henrik Ibsen stipend for å reise rundt i Norge og samle sagn og viser. Han besøkte blant annet Sunnmøre og Romsdal før han returnerte til Christiania. Han tegnet blant annet Tresfjorden med fjellene rundt fra utsikt på broen ved Vestnes. Ibsen beskrev den vidunderlige utsikt som åpnet seg da han kom vandrende ned fra Ørskogfjellet og Tresfjorden åpnet seg til høyre og Romsdalsfjorden til venstre.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Tresfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ Kaldhol, H. (1915). Jordbunden i Tresfjorden. Kristiania: Det Kgl. selskap for Norges vels jordbundsutvalg. 
  3. ^ «Vegvesenet forventet vanskelige bunnforhold. Under brua var det langt verre». Tu.no (norsk). 25. april 2015. Besøkt 22. november 2017. 
  4. ^ Østvedt, Einar (1967). Med Henrik Ibsen i fjellheimen: Henrik Ibsens egne tegninger og malerier. Skien: Oluf Rasmussens forl.