Bergensprogrammet

samferdselsprosjekt i Bergen og omegn

Bergensprogrammet var et program for samferdselsprosjekter i Bergen som omfattet kollektivtiltak, gang- og sykkelveier, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye veisamband. I perioden 2002–2015 skulle det investeres for nær 5,3 milliarder kroner.[trenger oppdatering] Ved årsskiftet 2017–2018 ble Bergensprogrammet avløst av Miljøløftet.

Bergensprogrammet hadde som overordnet mål å oppnå at kollektivtrafikk får en større del av persontransporten. Det var særlig fokusert på persontransporten mellom Bergen sentrum og de største boligkonsentrasjonene. I sentrum skulle trafikken reduseres, og byutviklingen skulle gi generelt mindre transportbehov. Miljøbelastningen fra trafikk og antallet trafikkulykker skulle reduseres, og det skulle etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Bergen.

Det mest omfattende prosjektet var Bybanen, hvor første delstrekning, sentrumNesttun, ble satt i drift i 2010. På sikt er det planlagt å bygge et banenett som dekker alle bydelene i Bergen.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger