Trafikksikkerhet i Norge

Trafikksikkerhet defineres som sikkerhet innen veitrafikk. Staten ved Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for trafikksikkerheten i Norge. I hvert fylke er det et fylkestrafikksikkerhetsutvalg som arbeider med trafikksikkerhet regionalt.

Vegtrafikkloven rediger

Loven sier at Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. (Vegtrafikkloven, paragraf 3)

Faktorer med betydning for trafikksikkerhet rediger

Nedenfor listes en rekke faktorer med betydning for trafikksikkerhet.[trenger referanse]

 • tegngiving
 • våkenhet
 • sjåførforstyrrelser
 • romforståelse
 • synsskarphet
 • synsfelt
 • styrke
 • ergonomi
 • mekanisk funksjon
 • fart
 • rus
 • sikkerhetssoner
 • veimarkering
 • skiltutforming
 • skiltforståelse
 • kurvatur-fart-oversikt tilpassing
 • lysmengde
 • lyskontrast
 • overgang til terreng/farer ved utforkjøring
 • variasjon av veistandard
 • fotgjengeradferd
 • syklistadferd
 • forskriftsstrategier
 • holdningskampanjestrategier
 • sertifikatkrav
 • straffetiltak/bøter/inndragning/tilsnakk/prikker
 • typegodkjenningsstrategier

På 1950-tallet og utover var det sterk økning i antall trafikkulykker. Medvirkende årsaker var større fart, mer trafikk, flere tunge kjøretøy, blandet trafikk, mange avkjørsler, krappe/uoversiktlige kurver, dårlig bæreevne og lite oppmerking.

Siden 1970 har antallet gradvis blitt redusert.

Statistikk rediger

Skadde og drepte i vegtrafikken etter år[1]
År Drepte Skadde
1952 157 3 161
1960 310 6 181
1970 560 11 760
1975 539 10 974
1980 362 10 248
1986 452 12 006
1990 332 12 208
2013 187
2014 147
2015 117
2016 135
2017 106

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ «Veitrafikkulykker med personskade». ssb.no. Besøkt 29. mai 2018. 

Eksterne lenker rediger