Proposisjon til Stortinget

En proposisjon til Stortinget er et forslag fra Norges regjering til Stortinget om å fatte et vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller stortingsvedtak som for eksempel vedtak om budsjettet, tilslutning til internasjonale avtaler eller annet. En proposisjon kan både inneholde forslag til lovvedtak og stortingsvedtak.

Før 1. oktober 2009 var proposisjon til Stortinget kalt stortingsproposisjon (St.prp.) eller odelstingsproposisjon (Ot.prp.).

Kategorier rediger

Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak), forkortet Prop. S
Brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke er lovvedtak. Det kan gjelde forslag knyttet til statsbudsjettet eller andre forslag til vedtak. Slike proposisjoner behandles av et samlet Storting.
Proposisjon til Stortinget (lovvedtak), forkortet Prop. L
Proposisjoner fra regjeringen som inneholder forslag til vedtak vedrørende lovsaker.
Proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak), forkortet Prop. LS
Proposisjoner fra regjeringen som inneholder konkrete forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak), alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak).

Eksempler rediger

Se også rediger