Lønset

bygd i Oppdal kommune
Lønset
Lønset
Bildetekst
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommuneOppdal
Areal397 km²
BefolkningLønset krets: 450[a] (2009)
Bef.tetthet1,25 innb./km²
Høyde over havet473±1 meter
Postnummer7242 Lønset

Lønset
62°35′00″N 9°20′38″Ø

Lønset er et lite tettsted i Oppdal kommune i Trøndelag med ca. 450 innbyggere. Navnets første ledd kommer av mannsnavnet Lodin, på oppdalsmål Løden.

BeskrivelseRediger

 
Landskap med tettsted og jordbruks- områder. Hvit bygning til venstre i bildet: Nærbutikken. Mørkebrunt bygningskompleks i "det gyldne snitt" til høyre: Skole/barnehage og samfunnshus. Bygninger helt til høyre: Boligfeltet i tettstedet. Foto: Harald Sæther

BeliggenhetRediger

Lønset er et eget bygdelag lengst vest i Oppdal med bosetting som, på nordsida av elva Driva strekker seg fra Storli innerst i Storlidalen i nordvest, Klevgardene[1] på grensa mot Møre og Romsdal i vest, Furunes i øst og tilsvarende område på sørsida av Driva med Hulberget i vest og Myra/Myrgjerdet i øst som ytterpunkter. Det geografiske tettstedet Lønset ligger langs Rv 70, ca 20 km vest for Oppdal sentrum og ca 50 km øst for Sunndalsøra, området strekker seg fra Trollheimen i nord til Dovrefjell i sør. Tettstedet omfatter dagligvarebutikk, boligområde, samfunnshus, idrettsbane, omsorgsboliger, næringsbygg, kirke og bedehus. Lønset kirke, fra 1863 ligger ca 800 m fra Rv 70 langs Fv 511. Lønset barneskole ble lagt ned i mars 2019.

GeografiRediger

Geografisk omfatter Lønset ca 16 km av Drivas hoveddalføre (Oppdalen), Storlidalen, Dindalen og deler av de tilgrensende fjellområdene Trollheimen og Dovrefjell. Området er på ca 400 km² og utgjør omtrent 17,5 % av det totale arealet i Oppdal kommune. Gjennom hoveddalføret går Rv 70, gjennom Storlidalen Fv 511 til Storli og på sørsiden av Driva; Fv 513 til tettstedet Oppdal. Dindalsiden og Storlidalsiden er bundet sammen med Isholbrua på Fv 513. I vest grenser Lønset mot Sunndal og Surnadal i Møre og Romsdal, de øvrige grensene er vannskillet mot Gjevilvassområdet i nord, det samme mot Åmotsdalsområdet i sør og kretsgrensen mot Midtbygda i øst. Laveste punkt er elvebunnen på grensen mellom Lønset og Sunndalen i Gråura med 225 moh, høyeste punkt er Skirådalskollen med 1857 moh, en av toppene i Dovfjellmassivet på grensen mellom Lønset og Sunndal kommune i Møre og Romsdal. De produktive arealene (dyrket mark, skog og beitearealer) er beregnet til ca 173 km² og utgjør bortimot 43,5 % av totalarealet, resten er høyfjell og innsjøer. De dyrkede arealene utgjør ca 4 225 daa fordelt på 60 landbrukseiendommer.[2]

Elver, fjell og innsjøer i LønsetRediger

Elv Lengde km Beliggenhet Fjell Høyde Moh. Beliggenhet Innsjøer Areal km² Moh Beliggenhet
Driva 131 Hoveddalføret Skirådalskollen 1857 Dovrefjell Ångardsvatnet 3,24 583 Storlidalen
Vindøla 12,1 Storlidalen Snøfjellkollan 1799 Dovrefjell Tovatna 2,74 756 Trollheimen
Dindøla 11,9 Dindalen Steinkollen 1782 Dovrefjell Snøfjelltjønnin 1,17 1123 Dindalen
Lona 8,8 Trollheimen Svartdalskollen 1777 Dovrefjell Dalsvatnet 0,53 580 Storlidalen
Sandåa 5,2 Storlidalen Kråkvasstind 1700 Trollheimen Kråkvatnet 0,42 1137 Trollheimen
Svorunda 4,9 Klevgardene Svorundfjellet 1647 Trollheimen Svorundtjønnin 0,31 1270 Trollheimen

SamfunnRediger

 
Ved Lønset kirke fra 1863 er en minnestein over de 32 som ble drept i Kletthamranskredet i 1868, norgeshistoriens største snøskredulykke 1868.

Oppvekst/alderdomRediger

Lønset er egen skolekrets[3] og har 35 elever på klassetrinnene 1-7. Skolen er tredelt med to/tre årstrinn i hver gruppe. Skolebygget ble renovert og fikk nytt tilbygg i 2001. ”Nyskolen” ble åpnet av kronprinsesse Mette-Marit 1. oktober samme år. Ungdomsskoleelevene blir kjørt med buss inn til Oppdal sentrum for å gå på felles ungdomsskole[4] for hele kommunen. Lønset barnehage[5] har 18 heldagsplasser for barn 1-6 år og ligger sammen med skolen i et flerbrukshus som også rommer bibliotek, samfunnshus og peisestue. Moatun eldreboliger ligger like ved barnehage/skole og er en del av OASE organiseringen (Oppvekst og Aktivitetssenter).

Lag og foreningerRediger

Stedet har et rikt foreningsliv med barneforening, ungdomsklubb, 4H, idrettslag, skytterlag, ungdomslag, helselag, sykepleieforening, gammeldansforening, bondelag, grunneierlag, egen skiheis drevet i andelslag.

FellesskapRediger

Lønset kirke er en av landets ca 60 oktogonale (åttekantede) kirker med stor aktivitet og eget menighetsråd. Sognet har egen gravlund knyttet til kirken. Samfunnshuset er tettstedets flerbrukshus med storsal, kjøkken og peisestue, vevloft og bakeri. Bedehuset eies av Indremisjonen og brukes til forskjellige aktiviteter som møter, konserter o.a. Det meste av fjellområdene i soknet er private sameier som stort sett disponeres av Lønset grunneierlag.[6]

NæringslivRediger

Hovednæringsveg er landbruk med 42 gardsbruk i aktiv drift. Forøvrig er det 6 reiselivsbedrifter, steinindustri, laftere, tømrere, maskinentreprenører, treforedling/snekkeri, bakeri, veveri. Lønset Handel er sentralt beliggende midt i Lønset, og er et viktig samlingspunkt.

Siden 2007 har Endre Hals laget ski i fabrikken i en låve på Lønset under merkene Prog og EVI.

ReferanserRediger

  1. ^ «Klevgardene». 
  2. ^ Arealmålet er hentet fra kommunens grensetrekking, planimetermålt etter flyfoto og inneholder til dels store feil
  3. ^ «Lønset skole». 
  4. ^ «Oppdal Ungdomsskole». 
  5. ^ «Lønset barnehage». 
  6. ^ «Lønset grunneierlag». 

Koordinater: 62°34′59,858″N 9°20′37,979″Ø