Entreprenør

hovedansvar for et bygg- eller anleggsarbeid

Entreprenør (fra fransk: å etablere, eller å starte noe) er juridisk sett en selvstendig oppdragstaker som tar på seg et større teknisk arbeid. Entreprenøren er en av partene i en entreprise. Ordet har i nyere tid også blitt tatt i bruk om gründere.

Entreprenørens oppgaver rediger

En entreprenør vil kunne være både de store entreprenørfirmaer og en byggmester, murer, rørlegger, elektriker eller fagfolk innen andre tekniske fag. Større leverandører innen slike fag, kalles ofte tekniske entreprenører. Betegnelsen kuldeentreprenør brukes om leverandører av kuldemedia og lignende. Betegnelsen skogsentreprenør betegner en selvstendig oppdragstager innen skogbruk.

Det karakteristiske for en entreprenør er at vedkommende både leverer materialer og utfører arbeid for en byggherre og på et sted som er byggherrens eiendom. Dette i motsetning til de rene materialleverandører, de leverandører som bearbeider materialer på eget verksted eller fabrikk, og til dem som leier ut sin arbeidskraft. Det vanlige i større bygge- og anleggsprosjekter er å avtale at entreprenøren også leverer dokumenter, så som instruks for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), og som bygd (as built)-tegninger.

Dersom en entreprenør påtar seg både prosjektering (prosjekterende) og utførelse, brukes betegnelsen totalentreprenør. En generalentreprenør er en entreprenør i et prosjekt der det er flere entreprenører, men byggherren bare har kontrakt med den ene entreprenøren som så igjen er hovedentreprenør for de andre entreprenørene som da er hans underentreprenører. Disse betegnelsene blir altså definert ut ifra hvilken type kontrakt entreprenøren jobber under. Disse kontraktene er standarisert igjennom norsk standard, eksempelvis NS 8405 og NS 8407. Kontraktene vil også påvirke hvordan byggeprosessen vil se ut.

Norge rediger

For avtale mellom entreprenør og forbruker gjelder lov om håndverkertjenester til forbrukere og bustadoppføringslova. For slike avtaler og for større prosjekter finnes egne Norsk Standard (NS).

Skal en entreprenør ha ansvarsrett som utførende etter plan- og bygningsloven, kreves normalt at entreprenøren har sentral eller lokal godkjenning i henhold til forskrifter til denne loven.

Entreprenør i betydningen gründer rediger

Utdypende artikkel: Gründer

Inspirert av engelsk språkbruk brukes ordet entreprenør i dagligspråket i helt ny tid om en som setter igang prosjekter eller tiltak, tilsvarende bruken av ordet gründer.[trenger referanse]

Litteratur rediger

  • Hans Cappelen: Byggherren og kontraktene, Oslo 2001 (1. opplag 1994), og i HolteProsjekts program «Bygglex», Oslo 2006
  • Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA: NS 8405 og byggherrene, Oslo 2005
  • Kåre Lilleholt og Jørgen Birkeland: "Bustadoppføringslova. Avtaledokumenter med kommentarer", Oslo 2011

Referanser rediger


Eksterne lenker rediger