Skogsentreprenør

Skogsentreprenør (engelsk forestry contractor) er en juridisk selvstendig oppdragstager innen skogbruk, som omfatter både utvinning av tømmer og annet trevirke og skjøtsel av skogen. Skogsentreprenører utfører typisk sluttavvirkning/tømmerhugst, ungskogpleie, markberedning og skogtynning. I Norge er de fleste skogsentreprenører mindre firmaer bestående av en eller noen få personer, som gjerne eier egen skogsmaskin (eller skogsmaskiner) og annet utstyr og opptrer som selvstendig oppdragstager i entrepriserettslig forstand. Skogsentreprenører kan være enkeltmannsforetak eller aksjeselskaper, eller ha andre selskapsformer. Skogsmaskiner er som regel alt for kostbare til at det lønner seg for vanlige skogeiere å anskaffe, og det er derfor vanlig å sette bort oppgaver som krever denne type utstyr til spesialiserte firmaer som jobber for mange ulike kunder.

Det finnes bl.a. fagbrev som skogsmaskinfører.[1]

ReferanserRediger

Se ogsåRediger