Entreprise

Bygge- eller anleggsoppdrag på fast eiendom

En entreprise er et bygge- eller anleggsoppdrag på fast eiendom etter byggherrens planer og prosjektering, med entreprenøren (som skal stå for oppføringen) og byggherren (på hvis eiendom og i hvis interesse byggingen skal skje) som parter.

En entreprenør vil kunne være både de store entreprenørfirmaer og en byggmester, murer, rørlegger, elektriker eller fagfolk innen andre tekniske fag. Større leverandører innen slike fag, kalles ofte tekniske entreprenører.

Skal en entreprenør ha ansvarsrett som utførende etter plan- og bygningsloven, kreves normalt at entreprenøren har sentral eller lokal godkjennelse.

Det finnes tre norske standarder for entreprisekontrakter:

  • Delentrepriser, hovedentrepriser, generalentrepriser.
  • Totalentrepriser
  • Enkle bygg og anlegg.
Delentreprise
Byggherren engasjerer selv arkitekt og rådgivere og inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. En av entreprenørene får ofte ansvar som administrerende sideentreprenør.
Hovedentreprise (utførelsesentreprise)
Byggherren engasjerer selv arkitekt og rådgivere. En entreprenør har den vesentlige delen av bygget, men byggherren engasjerer f.eks. tekniske entreprenører selv.
Generalentreprise (utførelsesentreprise)
Byggherren engasjerer selv arkitekt og rådgivere, men kun en entreprenør som igjen har kontrakt med alle de andre entreprenørene.
Totalentreprise
Byggherren har kontrakt med en entreprenør som igjen har kontrakt med arkitekt, rådgivere og samtlige andre entreprenører. Hvis oppgaven går helt fram til komplett innredning og ev. møblering, benyttes begrepet «nøkkelferdig».
Samspillsentreprise
Byggeherre og entreprenør jobber sammen i en "åpen-bok"-format. Hvor man deler uforutsette kostnader, og entreprenører får et fast påslag på utgifter.