Elektriker

fagarbeider innen elektriske fag

En elektriker er en person som har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner, forutsatt at han er ansatt under en ansvarlig installatør. En elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg. I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget, som for eksempel FSE og NEK 400.

To elektrikere installerer en elektrisk sentral i Ystad 2021.

Utdanningsløpet tar rundt 4,5 år utover avlagt grunnskole. For å bli elektriker må man gå følgende:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
 • Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi
 • Ca 2,5 år som lærling i bedrift.

Etter endt skolegang og relevant praksis i godkjent opplæringsbedrift samt. teoretisk eksamen (VG3) i det valgte faget kan man gå opp til fagbrev i følgende fag:

 • Elektriker Elektrikerfaget. Tidligere kalt gruppe L. L Lavspenning (spenning til og med 1000 volt vekselstrøm og 1500 volt likestrøm regnes som lavspenning). Vedkommende jobber på bygningsinstallasjoner, motoranlegg etc. Det er denne elektrikerklassen som utfører arbeid på elektriske anlegg i boliger, industri, skoler, institusjoner etc. Når folk snakker om elektriker så er det oftest denne typen de refererer til.
 • Elektroreparatør. (Elektroreparatørfaget. Tidligere kalt gruppe R)
 • Togelektriker. Vedkommende jobber med traksjonsmotorer, elektriske installasjoner og systemer i tog.
 • Energimontør (Energimontørfaget. Tidligere elverksmontør gruppe A, linjemontør gruppe B og høyspenningsmontør gruppe H). Vedkommende jobber med høyspenningsanlegg, forsyningsnett og kraftlinjer. En person med fagbrev som energimontør kan også få jobb som linjemann innen Jernbaneverket der vedkommende jobber med kontaktledningen og kjørestrømmen til togene. En energimontør har fagbrev og kompetanse til å jobbe på både høy- og lavspennings forsyningsanlegg.
 • Energioperatør. Vedkommende jobber med drift og vedlikehold av kraftverk, samt dammene som forsyner dem.
 • Skipselektriker Skipselektrikeren jobber på elektriske installasjoner på skip, oljerigger eller andre installasjoner til sjøs. En elektriker med fagbrev i Elektrikerfaget kan etter en kort omskolering få fagbrev som skipselektriker.
 • Flyelektriker. Flyelektrikeren eller avionikeren utfører arbeid på det elektriske anlegget og styringssystemene i fly. En avioniker er underlagt veldig streng lovgivning. Dette kommer av at det er nulltoleranse for varmeutvikling og potensielle brannfarer i det elektriske anlegget i fly da tilløp til brann eller havari i det elektriske anlegget kan ha tragiske konsekvenser under flyvning.
 • Signalmontør. Signalmontør er en person som arbeider med drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg på jernbane. Signalanleggene omfatter sikringsanlegg for stasjoner, strekninger og planoverganger, fjernstyring av sikringsanlegg og automatisk togkontroll. Systemene består av både relébaserte og datastyrte anlegg. Mye av yrket går ut på vedlikehold og feilretting, og signalmontørene er sikkerhetsmessig ansvarlige for at signalanleggene fungerer som de skal.
 • Heismontør. Heismontøren har som jobb å installere, vedlikeholde, feilsøke og rette feil på det elektriske anlegget i heiser og kraner. Innen heismontørfaget inngår også beregning av løfteevner, wiretykkelse og dimensjonering av heismotor.
 • Bilelektriker. Bilelektrikeren jobber med det elektriske anlegget i biler, busser, lastebiler eller andre kjøretøyer.
 • Automatiker. Automatikeren har gått VG2 automatisering og VG3 automatiseringsfaget. Han/hun jobber med automatiserte anlegg, som el-motorer, styringer, prosessteknikk og øvrige automatiserte installasjoner. Et automatisert anlegg kan f.eks. være et transportbånd eller en avansert fabrikkmaskin. Han/hun jobber ofte i industri eller på oljeinstallasjoner.
 • Mekatroniker (Automatikkmekaniker). Jobber med mye av det samme som automatikeren, men tar for seg mer mekanisk arbeid.
 • Vikler og transformatormontør.

Eksterne lenker

rediger