Øra

område i Fredrikstad i Østfold

Øra er et industri- og havneområde i Fredrikstad kommune i Østfold. Området ligger sør for Gamlebyen på østsiden ved utløpet av Glomma. Sørøst for industriområdene ligger Øra naturreservat som er et betydelig våtmarksområde for fugl. Flere bedrifter har virksomhet på Øra. Deriblant Denofa, Nexans og Borg havn. Fredrikstad kringkaster lå tidligere på Øra.

Øra
LandNorge Norge

Øra
59°11′09″N 10°57′44″Ø

Navnet kommer av norrønt aurr, 'grus', og sikter til elveavsetningene ved Glommas utløp.