Østre linje (roman)

Østre linje er en roman av Atle Næss, utkommet på Gyldendal i 1994.

Østre linje er en historisk roman med en handling som gjennomløper Norges historie i hele det tjuende århundret – den begynner med jordskjelvet i Oslo-området 23. oktober 1904 og ender under OL på Lillehammer nitti år seinere. Østre linje er samtidig en slektsroman som følger en slekt gjennom fem generasjoner. Fordi medlemmene av slekta er bosatt i Askim, Mysen og bygdene omkring, får Østre linje dessuten et sterkt regionalt preg. Tittelen viser til Østfoldbanens østre linje, som gjennom det meste av 1900-tallet var en kommunikasjonsåre som bandt bygdene og tettstedene i indre Østfold sammen.

Om forholdet mellom faktiske personer og de fiktive romanfigurene sier Næss i et etterord: «Denne romanen er strukturert rundt de ytre trekk av min egen slekts historie, geografi og sosiologi. Selve handlingen er imidlertid helt og holdent oppdiktet, riktignok med bruk av gjenkjennelige detaljer, replikker og episoder her og der.» Et grep som bidrar til å gi romanen et autentisk preg, er å la kjente historiske personer som Oscar Mathisen, Oscar Torp, Ole Hallesby, Katti Anker Møller og Arnold Haukeland delta perifert i handlinga.

I Østre linje skjøtter Næss et stort persongalleri, som han makter å gi liv og psykologisk troverdighet. Sjøl om han overveiende bruker en tredjepersonsforteller, skifter synsvinkelen mellom de ulike personene, og språket farges av deres ulike sosiale stilling, livsinnstilling og historiske kontekst. Romanen har således mange stemmer, som taler fra ulike tidsaldre. I replikkene brukes dialekt med streng konsekvens, slik at en kan følge en historisk utvikling fra karakteristiske bygdedialekter hos de eldre generasjonene, via stasjonsbymålet i Askim og Mysen til et mer normalisert østnorsk hos de aller yngste.