Pöyry
Org.formFinsk aksjeselskap
BransjeIngeniørvitenskap
Etablert1958
HovedkontorVanda
Nettstedhttp://www.poyry.com/

Pöyry er et finsk konsulentselskap børsnotert i Helsingfors.

NorgeRediger

Pöyry Norway AS er den norske delen av virksomheten til det internasjonale konsulent- og ingeniørselskapet Pöyry Plc. I Norge består virksomheten av rådgivende ingeniør og konsulenttjenester innen analyse under Pöyry Management Consulting (Norway), tidligere Econ Pöyry. Pöyry Management Consulting (Norway) AS, ble i 2018 fusjonert sammen med Pöyry Norway AS.

Pöyry Plc er representert i 45 land med virksomhet innen områdene energi, industri, vann og miljø og byutvikling og mobilitet, med rundt 5 500 ansatte.

I dag[når?] leverer Pöyry i Norge analyser og rådgivningstjenester til kunder i privat og offentlig sektor i og utenfor de nordiske land og rådgivende ingeniørtjenester innen fagene mekanikk, prosess, elektro, automasjon, vann og avløp, bygg, infrastruktur innen vei og bane. Selskapet har[når?] om lag 65 ansatte, som i hovedsak er samfunnsøkonomer, siviløkonomer og sivilingeniører og ingeniører Selskapet har kontor i Oslo og Sarpsborg, samt søsterkontorer innenfor Pöyry Management Consulting i blant annet Oxford, London, Helsingfors, Stockholm, Düsseldorf, Milano, Zürich, Madrid og Wien.

Administrerende direktør for selskapets norske virksomhet er ingeniør og økonom Jon Julsen, og Management Consulting ledes av samfunnsøkonomen Kjetil Ingeberg.

Pöyry Management Consulting under Econs opprinnelige tjenester lå innenfor deregulering og markedsretting av offentlige virksomheter, evaluering av offentlig politikk og rammebetingelser. De første 20 årene ble selskapet under navnet Econ ledet av Kjell Roland.

HistorikkRediger

Historien om Pöyry Forest Industry starter i 1950-årene. Borregaards Indsusries Ltd. I Sarpsborg begynte da å interessere seg for «våtbrenning» av celloluse.[klargjør] Borregaard Engineering ble etablert og engineeringsenheten ble solgt til Pöyry i 1994. Virksomheten i Norge har under årene båret de historiske navnene Borregaard Engineering (til 1983), Borregaard Sofresid Engineering AS (1983–1986, Borregaard Engineering AS (1986–1989), Ekonor Engineering AS (1989–1996), JP Engineering AS (1996–1999), Jaakko pöyry Norge AS (1999–2006), Pöyry Forest Industry AS (2006–2010), Pöyry Industry AS (2010–2014) og Pöyry Norway AS (2014–).

Pöyry Management Consulting under navnet Econ ble startet tidlig på 1980-tallet av de fire samfunnsøkonomene Kjell Roland, Roar Ber­gan, Mor­ten Jen­sen og Knut N. Kjær med bakgrunn fra Statistisk sentralbyrå. Den første direktøren, Kjell Roland har uttalt at Econs vekst skyldtes det offentliges behov for økonomisk analyse fra eksterne miljøer utenfor «jerntriangelet», lavere kostnader til data-regnekraft og igangsetting av offentlige scenarieutredninger. Econ ble en hyppig brukt leverandør av økonomisk oppdragsforskning innen utredning av samfunnsspørsmål og problemstillinger i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. ECON er regnet[av hvem?] som en av hovedarkitektene bak dereguleringen av kraftmarkedet på 1990-tallet.[trenger referanse] Andre tidligere ansatte er forhenværende Statoil-sjef Harald Norvik, Jonas Gahr Støre, tidligere leder for Naturkraft AS, Auke Lont og skribent Jan Arild Snoen.

Våren 2007 konkurrerte Det Norske Veritas og finske Pöyry Plc om å kjøpe opp Econ. Det Norske Veritas trakk seg, da man mente at prisen hadde blitt for høy, og på høsten 2007 var Pöyry Plc sitt oppkjøp et faktum. I 2012 gikk selskapet gjennom en større omstillings- og integreringsprosess med Pöyry Plc. Denne delen av selskapet jobber nå[når?] primært med analyse og rådgivning rettet mot kraftsektoren.

Salg av Pöyry til ÅFRediger

Pöyry og ÅF er to av de ledende ingeniør- og konsulentselskapene i Europa.[trenger referanse]

10. desember 2018 inngikk ÅF AB og Pöyry PLC den 10. desember 2018 en kombinasjonsavtale der ÅF skal gjøre et frivillig anbefalt offentlig kontant tilbud om å kjøpe alle utestående og utestående aksjer i Pöyry.[1]. Det foreløpige resultatet av tilbudet vil bli annonsert ved børsfrigivelse på eller om den første (1) finske bankdagen etter utløpet av tilbudsperioden (inkludert eventuell utvidet og avsluttet utvidet tilbudsperiode)31/01/19 (foreløpig). Det sammenslåtte selskapets navn foreslås endret til ÅF-Pöyry AB. ÅF-Pöyry vil ha omtrent 16000 ansatte verden over og bli den største aktøren i Norden.[trenger referanse]

ÅF og Pöyry er nå ett selskap Fra og med den 22. februar 2019, er ÅF og Pöyry ett selskap. Dette betyr at vi nå er mer enn 16.000 eksperter globalt, innen design og rådgivning.


25 nov 2019 ÅF Pöyry endrer merkenavn til AFRYRediger

Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap som i fellesskap opererer i mer enn 100 land. I dag, 25. november 2019, lanserer vi vårt nye fellesmerke, AFRY.

Besøk vår nye webside på AFRY.com

Vi har en lang historie. ÅF ble grunnlagt i 1895 og Pöyry i 1958. Siden sammenslåingen har vi blitt det største selskapet i vår sektor i Norden, og en global aktør med nesten 17 000 ansatte med kontorer i 50 land og prosjekter i 100 land, med en årlig inntekt på omtrent 20 milliarder svenske kroner. Vi er stolte av historien vår, og ser frem til vår gjensidige reise videre, med et sterkt fokus på bærekraftige løsninger. Vi tar med det beste fra både ÅF og Pöyry inn i det nye merket AFRY.

”Fokuset vårt på bærekraft styrkes og vår posisjon som et globalt selskap konsolideres med lanseringen av AFRY. Gitt den eksponentielle teknologiske utviklingen vi står overfor, er våre tjenester og løsninger mer relevante enn noen gang. I løpet av de siste årene har vi hatt en betydelig vekst, og inntektene våre har doblet seg siden 2015. Jeg er glad for å være en del av å skape en felles plattform for hele selskapet, så vel som stolt over å bringe vår livlige historie inn i fremtiden. , Sier Jonas Gustavsson, konsernsjef i AFRY.

AFRY er et ledende selskap innen engineering, design og rådgivning. Vi lager løsninger for fremtiden sammen med våre kunder, som hovedsakelig er innenfor infrastruktur, industri og energisektoren.

Behovet for bærekraftige løsninger er større enn noen gang i tider med økt globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendringer. Hos AFRY driver vi transformasjonen, og sammen med våre klienter er vi i stand til å påvirke mange deler av samfunnet gjennom løsninger som reduserer vår påvirkning på klimaet.

Med et nytt felles merke og tilbud styrker vi vår posisjon i kjernemarkedene Sverige, Norge, Danmark, Finland og Sveits, og vokser internasjonalt innenfor for eksempel energi- og prosessindustriene. Å tiltrekke de mest dyktige menneskene er et kjernesak for selskapet, og vi ønsker å være en av de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniører, forskere, designere og rådgivere.

Det juridiske navnet på moderselskapet vil forbli ÅF Pöyry AB. Det nye merket AFRY er en kombinasjon av bokstavene i ÅF og Pöyry: AF + RY.

Kompetanseområder i NorgeRediger

Pöyry, som tidligere Econ, kombinerer økonomi, teknologi og politikk og som Borregaard Engineering AS. Selskapet legger vekt på å ha ulike oppdragsgivere for å unngå å bli knyttet til en bestemt gruppe eller interesse.[trenger referanse] Oppdragene fordeler seg på offentlig forvaltning og bedrifter/organisasjoner.

 • Kvantitative og kvalitiative metoder
 • Scenarier
 • Organisasjonsutvikling, kunnskapsledelse og prosessuell kompetanse
 • Evalueringer
 • Nytte-kostnadsanalyser
 • Innovasjon og næringspolitikk
 • Regulering og konkurranse
 • Kraft
 • Energi
 • Rådgivende Ingeniørtjenster innen prosess innen landbasert industri.
 • Rådgivende Ingeniørtjenster mekanisk engineering.
 • Rådgivende Ingeniørtjenster, Elektro og automasjon innen industri.
 • Bygg, arkitektur.
 • Konsulentjenester innen miljø og HMS.
 • Vann, avløp og renseanlegg.
 • Infrastruktur, veier, tuneller, broer.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger