Siviløkonom

norsk akademisk grad for økonomer

Siviløkonom (tidligere handelskandidat) er i Norge en tittel for personer som har avlagt høyere utdannelse innen bedriftsøkonomi (tidligere kalt handelsfag) av mellom 3 og 5 års varighet (5 år siden 2003), eller eksamen fra godkjent utenlandsk høyskole eller universitet. Tittelen siviløkonom har vært beskyttet i Norge siden 1963, men ble brukt også tidligere.[1] Etter gjennomføring av Kvalitetsreformen for utdanning i Norge med innføring av 3-årig bachelorgrad og deretter 2-årig mastergrad blir siviløkonom gitt som sidetittel.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr godkjent siviløkonomutdanning i Norge (bachelor og master):

Historisk bakgrunn

rediger

Graden ble etablert som handelskandidat, en tittel gitt etter en toårig handelsutdannelse (handelsdiplom) ved Norges handelshøyskole fra 1936. Utdannelsen var modellert etter handelsutdannelser i Tyskland. Fra 1938 ble det tilbudt et ettårig påbygningsstudium som kvalifiserte for læreryrket. I 1946 ble handelsdiplomstudiet utvidet til tre år. I 1963 ble tittelen handelskandidat endret til siviløkonom, som også ble lovbeskyttet det året. Siviløkonom var en treårig grad fra 1963 til 1975. Fra 1975 til 2003 var graden siviløkonom fireårig og tilsvarte dermed omfangsmessig cand.mag. I 1985 ble det bestemt at alle diplomøkonomer utdannet etter 1971 også kunne bruke tittelen siviløkonom.

De med fireårig siviløkonomutdannelse kan i dag ta ettårig videreutdannelse for å oppnå mastergraden ved blant annet Handelshøgskolen i Bodø[2] og Handelshøyskolen BI.

Tittelen «siviløkonom» ble tatt i bruk i privat regi av Norske Siviløkonomers Forening fra 1954, men hadde ingen offisiell beskyttelse. Fra 1963 til 2006 var tittelen lovbeskyttet og forvaltet av de lærestedene i Norge som hadde rett til å tildele tittelen (bl.a. Norges handelshøyskole). Etter 2006 kan tittelen siviløkonom gis som en sidetittel av enkelte norske læresteder. Interesseorganisasjonen Econa (tidligere Norske Siviløkonomers Forening) kan tildele tittelen til personer med tilsvarende utdannelse fra utlandet. Dette gjelder likevel ikke for personer som påbegynte sin utdannelse i 2002 eller tidligere og som fullførte innen 2008; det er da Norges handelshøyskole som kan tildele siviløkonom-tittelen.[3]

Siviløkonom må ikke forveksles med samfunnsøkonom, også kalt økonom. Begrepene «siviløkonom» og «bedriftsøkonom» er et særnorsk fenomen; på engelsk heter faget Business Studies, Business Administration, Commerce e.l. Det engelske begrepet Economics viser bare til samfunnsøkonomi og en economist på engelsk er alltid en samfunnsøkonom. Betegnelsen «siviløkonom» (tildelt før 2003) oversettes til engelsk som Bachelor of Commerce/Business Studies eller (tildelt etter 2003) som Master of Commerce/Business Studies. I Norge er bedriftsøkonomi, i motsetning til samfunnsøkonomi, ikke tradisjonelt et universitetsfag, men en praktisk orientert handelsutdannelse på høyskolenivå.

Tilsvarende grader i Norden

rediger

I Danmark betegner tittelen «civiløkonom» en person som har avlagt en 3-årig Erhvervsvidenskabelig Afgangseksamen (forkortes HA, da eksamenen tidigere het Handelsvidenskabelig Afgangseksamen). I Sverige har man tittelen «civilekonom» som tradisjonelt er en tittel for personer som er høyskoleutdannet i 3 eller 4 år med bedriftsøkonomi som hovedemne og samfunnsøkonomi som biemne (eller vice versa). Fra og med 2007 tilbyr visse universitet i Sverige den nye graden «civilekonomexamen». De nasjonale interesseorganisasjonene for siviløkonomer er sluttet sammen i Nordiska Civilekonomförbundet.[4]


Referanser

rediger
  1. ^ Lovdata. «FOR 2005-12-16 nr 1574: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler». Besøkt 11. februar 2010. 
  2. ^ Høgskolen i Bodø: Studiekatalog, Siviløkonom / Master of Science in Business, ett årig påbygging Arkivert 27. mars 2007 hos Wayback Machine.
  3. ^ Econa: Historie[død lenke]
  4. ^ «Civilekonomer i Norden» (PDF). Nordiska Civilekonomförbundet. 2005. Arkivert fra originalen (PDF) 27. september 2007. Besøkt 29. desember 2007. 

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata