Profesjonshistorier

Profesjonshistorier er en sakprosabok utgitt i 2014 om 21 yrkesprofesjoners historiske utvikling i Norge med et kapittel om hver yrkesgruppe. Boka ble redigert av Jan Messel og Rune Slagstad.

Boka er et resultat av en mangeårig seminarrekke ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo og Akershus. De fleste kapitlene er skrevet av historikere eller sosiologer, men to av to av kapitlene, de som handler om journalister og fysioterapeuter, er skrevet av personer som er knyttet til den profesjonen de skriver om.[1]

Blant tidligere verk i samme sjanger som Profesjonshistorier A. M. Carr-Saunders og P. A. Wilsons The Professions fra 1933 som gjennomgikk profesjonenes utvikling i England og Wales.[2]

kap Profesjon Forfatter
0   Innledning  Rune Slagstad
1   Advokatene  Harald Espeli/Harald Rinde
2   Arkitektene  Ragnhild Skogheim
3   Farmasøytene  Olav Hamran
4   Fysioterapeutene  Eline Thornquist
5   Ingeniørene  Pål Nygaard
6   Jordmødrene  Lise Kjølsrød
7   Journalistene  Magne Lindholm
8   Legene  Per Haave
9   Lektorene  Knut Grove/Svein Michelsen
10   Lærarane  Olav Rovde
11   Offiserene  Hans Hosar
12   Prestene  Nils Gilje
13   Psykologene  Håvard Nilsen
14   Revisorene  Trygve Gulbrandsen
15   Siviløkonomene  Yngve Nilsen
16   Sosialarbeiderne  Jan Messel
17   Sosialøkonomene  Håvard Helland
18   Sykepleierne  Ole Moseng
19   Tannlegene  Vibeke Erichsen
20   Universitetslærerne  Fredrik W. Thue
21   Veterinærene  Kristin Asdal


Litteratur rediger

Referanser rediger

  1. ^ morgenbladet.no A til Å om profesjoner boka Profesjonshistorier anmeldt av Espen Søbye 09.01.2015
  2. ^ Profesjonshistorier anmeldt av Rolf Torstendahl i Historisk Tidsskrift 2015-4