Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi er et fagområde som skal gi kunnskaper om beslutninger innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruk av knappe ressurser slik at de best mulig fyller organisasjonens mål. Det bedriftsøkonomske fagområdet skal samtidig sette beslutningstakeren i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av slike beslutninger, og til å handle innenfor både juridiske og etiske rammer. Bedriftsøkonomi er beslektet med samfunnsøkonomi gjennom et felles grunnlag i mikroøkonomiske teori.[1]

Regnskap
Emblem-money.svg
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Regnskapet inneholder rådataene som danner utgangspunktet for all bedriftsøkonomi, men er i seg selv ikke nok. For å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om bedriftens økonomiske stilling er det nødvendig å foreta ulike former for regnskaps- og lønnsomhetsanalyser. Internregnskap er viktig for økonomistyringen og et finansregnskap er nødvendig for skatteetaten.

Viktige områder i bedriftsøkonomien utover regnskapsanalysen, er foretakets finansiering, operasjonsanalyse, økonomisk styring, foretaksstrategi og organisasjonsteori.

UtdanningRediger

I Norge er bedriftsøkonomi ikke tradisjonelt et universitetsfag, men et fag det tradisjonelt har vært undervist i ved handelsskoler og tilsvarende institusjoner. I Europa derimot og særdeles i Tyskland har faget i lengre tid vært et akademisk fag med en akademisk grad og et forskningsmiljø.

Universitetsforlaget utgir tidsskriftet Beta. Scandinavian Journal of Business Research, som er Nordens eneste vitenskapelige tidsskrift i bedriftsøkonomi og har eksistert siden 1987. Hovedredaktør siden 1996 er professor Odd Nordhaug ved Norges Handelshøyskole.

På engelsk går det et skille mellom det som ofte betegnes som Economics (samfunnsøkonomi) og det som heter Business Administration eller Managerial Economics (bedriftsøkonomi).

I Norges forskningsråd sorterer også bedriftsøkonomi under samfunnsfagene.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Lars Fallan (27. april 2009). «Fagområdet bedriftsøkonomi» (PDF). Universitets- og høgskolerådet. Arkivert fra originalen (PDF) 20. oktober 2013. Besøkt 19. oktober 2013. 

LitteraturRediger

  • Kjell Gunnar Hoff Morten Helbæk Bedriftens økonomi (9. utgave) Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215039619

Eksterne lenkerRediger