Norges forskningsråd

Norges forskningsråd
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1993[1]
Org.nummer970 141 669
Adm.dir.John-Arne Røttingen
HovedkontorDrammensvn. 288
UnderlagtKunnskapsdepartementet
FokusForskning
Nettsideforskningsradet.no

Koordinater: 59°54′48″N 10°38′42″Ø Norges forskningsråd[2][3] (kortform Forskningsrådet) er et statlig norsk organ som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet 10 milliarder kroner (2019) årlig.

Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon. Dette gjøres gjennom å forvalte forskningsmidler og ved å gi råd til myndighetene om forskningspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett i statsbudsjettet.  

Forskningsrådet jobber for å fremme internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, og har blant annet en rekke ordninger for å mobilisere norske søkere til EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Andre oppgaver er å skape møteplasser for forskere, næringsliv, forvaltning, offentlige aktører og andre brukere av forskning.  

Forskningsrådet ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av fem ulike tidligere opprettede forskningsråd, og hadde per 2019 ca. 450 ansatte.

Organisasjon og ledelseRediger

Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Sammen med Nærings- og handelsdepartementet står det for omlag halvparten av midlene som Forskningsrådet forvalter. Forskningsrådet opptrer på oppdrag fra til sammen 15 departementer og forvalter et budsjett på ca. 10 milliarder kroner (2019).  

Administrerende direktør siden 1. mars 2017 er John-Arne Røttingen. Toppledergruppen består (i 2019) i tillegg av Kristin Danielsen, Anne Kjersti Fahlvik, Jesper Werdelin Simonsen, Tove Karin Stølen, Cathrine Torp og Fridtjof Unander.

Forskningsrådets styre oppnevnes av regjeringen for fire år av gangen.  

15 porteføljestyrer har ansvar for porteføljer av programmer og andre aktiviteter innenfor spesifikke tematiske eller faglige områder. Oversikt over porteføljestyrenes oppgaver og medlemmer.

Et internasjonalt rådgivende utvalg (internasjonale eksperter) gir råd om forskings- og innovasjonspolitikk.

ForskningsfinansieringRediger

Forskningsrådet lyser ut midler med mål om å sikre finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Forskningsorganisasjoner, bedrifter og offentlige enheter kan søke om midler gjennom Forskningsrådet, ofte i samarbeid med andre tilsvarende enheter. Internasjonale fageksperter vurderer og rangerer søknadene på vegne av Forskningsrådet, og beslutninger om tildelinger tas av de 15 porteføljestyrene.

Forskningsrådet:

  • benytter en rekke virkemidler for å fremme grunnforskning og forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Blant annet benyttes ulike søknadstyper og forskjellige strukturelle ordninger som støtter forskningsmiljøenes behov.
  • har det strategiske og administrative ansvaret for den statlige basisfinansieringen som mottas av om lag 50 forskningsinstitutter.
  • finansierer flere senterordninger:  Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). I tillegg får flere forskningssentre midler fra Forskningsrådet.
  • finansierer  nasjonale investeringer i forskningsinfrastruktur. Det omfatter vitenskapelig utstyr, laboratorier, databaser og vitenskapelige samlinger. Forskningsinfrastrukturen skal være av nasjonal interesse og bare finnes på ett eller få steder i landet.

ForskningsformidlingRediger

Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for forskningsformidling og skal bidra til at resultater fra forskning tas i bruk. Blant annet har Forskningsrådet ansvar for  Forskningsdagene, som er en nasjonal, årlig festival.

«Nysgjerrigper» skal bidra til å gi barn og unge innsikt, forståelse og interesse for forskning, og «Konkurransen Unge forskere» skal øke interessen for forskning og vitenskap blant ungdom.  

HistorieRediger

De norske forskningsrådene ble oppnevnt i denne rekkefølgen

I 1993 ble disse fem rådene slått sammen til ett nasjonalt overordnet forskningsråd, Norges forskningsråd.

Forskningsrådets priserRediger

Fram til 2016 delte Forskningsrådet ut Norges forskningsråds pris for fremragende forskning

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger