Senter for fremragende forskning

Senter for fremragende forskning (forkortet SFF) (engelsk: centre of excellence[1]) er en betegnelse som brukes i flere land om forskningsinstitutter som tilføres ekstra kapital til å bygge opp forskning på høyt nivå, som regel med en ambisjon om å være i toppsjiktet innen det aktuelle fagfeltet. Det er som regel noen få satsningsområder og forskningsmiljøer som får denne betegnelsen. I flere land finansierer forskningsrådene eller tilsvarende organisasjoner slike sentre. Etableringen av programmer for fremragende forskning er del av en større internasjonal utvikling, og programmene varierer mye mellom ulike land. I Skandinavia var Danmark det første landet som innførte sentre for fremragende forskning, fulgt av Finland i 1994 og Sverige og Norge på 2000-tallet.[1]

De norske sentre for fremragende forskning (SFF) velges ut av Forskningsrådet og mottar en grunnfinansiering fra Forskingsrådet i opp til ti år. Konkurransen om å bli et SFF er hard, og kun 5–10 prosent av søkerne får denne statusen. Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for bedømmelse og utvelgelse av søknadene, som skal finansieres av SFF-ordningen. Dette kravet gjelder både for den planlagte forskningen og for sentrets vitenskapelige nøkkelpersonell.

Noen av Norges fremste forskningsmiljøer har gjennom finansiering fra SFF-ordningen fått mulighet til å organisere seg i sentre med ambisiøse vitenskapelige mål. De fleste sentrene har forskningsresultater som har flyttet den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger der samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig. Et senter kan være tverrfaglig eller innen ett fagområde.

SFF-er 2023–2033

rediger

SFF-er 2017–2026

rediger

SFF-er 2013–2022

rediger

SFF-er 2007–2017

rediger

SFF-er 2003–2012

rediger

Evaluering 2019–2020

rediger

En internasjonal vitenskapelig komité evaluerer SFF-ordningen for å vurdere om den har hatt de forventede effektene. Funnene danner grunnlag for eventuelt å videreutvikle ordningen. Evalueringen skal være ferdig våren 2020.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Centres of Excellence in the Nordic countries Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., NIFU-arbeidsnotat 4/2012
  2. ^ [1] Arkivert 23. mars 2017 hos Wayback Machine., Ti nye sentre for fremragende forskning, Forskningsrådet 15. mars 2017
  3. ^ «SFF – Sentre for fremragende forskning». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 18. september 2019. 

Eksterne lenker

rediger