Den europeiske unions rammeprogram

EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling, også kalt rammeprogrammer eller forkortet FP (Frame Program) er EU-finansierte forskningsprogrammer for å støtte og oppfordre til forskning i Europa, eller mer spesifikt det europeiske forskningsområdet (European Research Area – ERA).

Arbeidet med å lede europeisk forskningspolitikk og gjennomføring av europeiske forskningsprogrammer er i første omgang et juridisk og politisk forpliktelse som følge av Amsterdamtraktaten. Denne traktaten har et eget kapittel om forskning og teknologisk utvikling (RTD – Research and Technological Development).

Liste over rammeprogrammerRediger

Eksterne lenkerRediger