Det 7. rammeprogram

(Omdirigert fra 7. rammeprogram)

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er EUs hovedvirkemiddel for å finansiere forskning i perioden 2007 til 2013. Rammeprogrammet samler alle forskningsrelaterte initiativer under en felles ordning. CORDIS er EUs offisielle internettportal for deltagelse i rammeprogrammet. Totalbudsjettet er på 51 milliarder euro fordelt på syv år. I gjennomsnitt tilsvarer dette drøyt syv milliarder euro pr år. EØS-avtalen gir Norge de samme rettigheter og plikter som de øvrige 34 landene i rammeprogrammet. Norge betaler nesten 9 milliarder kroner fordelt på 7 år for at norske forskningsmiljøer og bedrifter skal være berettiget til å søke om finansiering fra rammeprogrammet. Dette tilsvarer omtrent 2% av rammeprogrammets totalbudsjett.

StrukturRediger

Rammeprogrammet er delt opp i særprogram. Norge deltar i fem. Disse er

  1. Cooperation (samarbeid) – 32.4 milliarder euro
  2. Ideas (grensesprengende forskning) – 7.5 milliarder euro
  3. People (forskermobilitet) – 4.6 milliarder euro
  4. Capacities (kapasitetsfremmende aktiviteter) – 4.1 milliarder euro
  5. Joint Research Centre (EUs felles forskningssenter) – 1.8 milliarder euro

Innenfor Nuclear Research deltar Norge innenfor området Strålevern.

ProsjekttyperRediger

I forhold til tidligere rammeprogrammer, har EU gjort visse forenklinger i det 7. rammeprogram. Følgende prosjekttyper er aktuelle i det 7. rammeprogram:

  1. Collaborative Research Projects
  2. Network of Excellence
  3. Support & Coordination Actions
  4. Marie Curie-ordningen

Råd og VinkRediger

Alle land som deltar i rammeprogrammet har et såkalt National Contact Point med offentlig finansiert ekspertise på rammeprogrammet, veiledning knyttet til utlysninger, partnersøk, praktisk informasjon og hjelp. Forskningsmiljøer og bedrifter som ønsker å delta i rammeprogrammet kan få gratis konsultasjoner fra ekspertene som er tilknyttet et slikt National Contact Point. Nettverket av kontaktpunkter kalles i dag Enterprise Europe Network og er satt sammen av de tidligere Euro Info Centres og Innovation Relay Centres

EU KompetansenettverkRediger

I tillegg til National Contact Points finnes det kommersielt tilgjengelig ekspertise som kan bistå i utforming av EU-prosjektforslag, Grant Agreement (standardkontrakt), håndtering av immaterielle rettigheter og EU-prosjektkoordinering i forbindelse med gjennomføringen av prosjekter. Kompetanse innen for Evaluering av prosjekter er også tilgjengelig. Opplæringstiltak og kurs gjennomføres av ulike aktører i Norge. Et EU Kompetansenettverk for Norge er nå under etablering.

Eksterne lenkerRediger