Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network er et nettverk av rådgivningstjenester etablert og delfinansiert av Europakommisjonen.[1] Det er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Europa. Nettverkets rådgivningstjenester er gratis for næringslivet å benytte seg av.

Bakgrunn rediger

Nettverkets formål er å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Europa å nyttegjøre seg av mulighetene som finnes i Det europeiske indre marked, slik at deres konkurranseevne og markedsadgang styrkes. Konkret informerer Enterprise Europe Network også om relevante EØS-regler i områdene CE-merking og Moms, eller for eksempel kjemikalielovgivningen. Nettverket har også fått en viktig rolle under det nye EU-rammeprogrammet Horisont 2020: her skal Enterprise Europe Network (EEN) hjelpe bedriftene som har fått tilsagn til et prosjekt under SMB-instrumentet. I tillegg vil EEN også velge enkelte bedrifter direkte og hjelpe dem med å styrke deres innovasjonskapasitet.

Enterprise Europe Network bygger på de tidligere nettverkene Euro Info Centres og Innovation Relay Centres. Enterprise Europe Network ble satt i operasjon 1. januar 2008 og skulle i første omgang driftes ut år 2014. Det ble videreført av Kommisjonen under ledelse av Forvaltningsbyrået for små- og mellomstore bedrifter.[2]

Tiltaket finansieres av EU gjennom EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP), samt nasjonale offentlig bedriftsstøttestrukturer, handelskamre, teknologi- og forskningsinstitutter eller regionalutviklingsorganer. I Norge finansieres den nasjonale andelen av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Rådgiverne i nettverket er tilknyttet Innovasjon Norges distriktskontorer samt forskningsinstituttene, IRIS, Nofima Mat og Norut.

Nettverket i Europa rediger

Enterprise Europe Network er verdens største nettverk av bedriftsrådgivere. Det består av omkring 3000 spesialister i over 40 land. Alle de 27 EU-landene samt blant andre Norge, Island, Liechtenstein, Kroatia, Makedonia, Tyrkia, USA, Kina, Brasil og Chile deltar i nettverket.

Nettverket opererer etter prinsippet «one stop shop», som innebærer at bedriften får tilgang på riktig kompetanse hvor som helst i nettverket ved å henvende seg til sin regionale representant. Alle de 600 deltakende organisasjonene og bedriftsstøtteapparatene har tett kontakt inn mot resten av nettverket. Nettverket er sterkt representert i regionene og samarbeider tett med regionale myndigheter og virkemiddelapparatet. I Norge har nettverket kontorer følgende steder: Oslo, Ås, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Leikanger, Narvik og Tromsø.

Siden nettverket er initiert og delfinansiert av EU har rådgiverne også tett kontakt med Europakommisjonen. En viktig del av nettverkets arbeid er å fungere som et mellomledd mellom næringslivet og EUs politiske institusjoner. Nettverket gir formelle og uformelle tilbakemeldinger til Kommisjonen om hvordan europeisk regelverk fungerer i praksis og hvilke utfordringer bedriftene møter i sitt daglige virke. Dette gir EU et bedre kunnskapsgrunnlag for utforming av nytt regelverk og reform av eksisterende regelverk.

Gratis tjenester for bedrifter rediger

Nettverkets tjenester omfatter partnersøk og bedriftssamarbeid (både innenfor teknologi og marked), råd og veiledning om europeisk regelverk, markedsadgang, bedrifters tilgang på prosjektfinansiering innenfor EUs programmer og en rekke andre emner.

Referanser rediger

  1. ^ «Enterprise Europe Networks rolle i Horisont 2020 - Bedrift i EU». web.archive.org. 18. januar 2014. Arkivert fra originalen 18. januar 2014. Besøkt 30. juni 2020. 
  2. ^ regjeringen.no (7. juni 2017). «EU-byråer Norge deltar i». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 30. juni 2020. 

Eksterne lenker rediger