International Research Institute of Stavanger

International Research Institute of Stavanger AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer988 944 459
Etablert17. oktober 2005
HovedkontorStavanger
LandNorge
Styreleder Ingvald Løyning
Adm. dir. Ole Ringdal
Nettstediris.no

International Research Institute of Stavanger, forkortet IRIS, er et frittstående forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling innenfor energi, miljø og samfunn. IRIS har som formål å drive nasjonal og internasjonal oppdragsforsking innen nærings- og samfunnsliv og bidra til kunnskapsutvikling, nyskaping og forskningsbasert undervisning ved Universitetet i Stavanger.

Ullrigg

IRIS ble opprettet 1. januar 2006 og eies 50 % av Universitetet i Stavanger og 50 % av stiftelsen Rogalandsforskning. Forskningsinstituttet tok fra 2006 av over alle oppgavene etter Rogalandsforskning, som ble etablert i 1973. IRIS har hovedkontor i Stavanger, samt avdelingskontor i Bergen og i Mekjarvik.

Generelt om virksomhetenRediger

IRIS er delt i tre avdelinger: IRIS Energi, IRIS Biomiljø, og IRIS Samfunnsforskning. Til IRIS-konsernet hører også datterselskapene IRIS Forskningsinvest AS og IRIS Software AS. Også Ullrigg bore- og brønnsenter er en del av IRIS. Datterselskapet Sekal AS er opprettet for å kommersialisere teknologi fra IRIS innen området boring og brønn. Det tidligere datterselskapet Akvamiljø AS ble fusjonert inn i IRIS i januar 2013.

Administrerende direktør for IRIS er Ole RIngdal. Styreleder er Ingvald Løyning.

Ved slutten av 2013 hadde instituttet 200 medarbeidere fra 21 ulike nasjonaliteter. Driftsinntekter for IRIS-konsernet utgjorde i 2013 313 millioner kroner. Regnskapet i IRIS-konsernet viste et resultat før skattekostand på 15,5 millioner kroner mot 12,9 millioner kroner i 2012.

Logoen til IRIS henter motiv fra Fritz Røeds monument Sverd i fjell ved Hafrsfjord i Stavanger.

SentersamarbeidRediger

Sammen med Universitetet i Stavanger driver IRIS flere samarbeidssentre. Flere av sentrene har også andre samarbeidspartnere:

Sammen med professor Tor Austad ble CORE-senteret tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for 2010, for arbeidet med å forstå krittfeltene i den sørlige delen av Nordsjøen.

IRIS EnergiRediger

Energiavdelingen driver forsknings- og utviklingsprosjekter innen boring og brønnteknologi. Satsningsområder er automatisert boring og flerfase reservoarstrømning. Smarte brønner og økt utvinning er viktige forskningstema innen disse satsningene.

Innen fagfeltet automatisert boring leverer IRIS programvare for styring og kontroll av boreprosessen slik at den kan gjøres sikrere og mer effektiv. Videre har IRIS arbeidet med risikoevaluering i planleggingsfasen av boreoperasjoner. IRIS tar også mål av seg å komme opp med nye boremetoder.

Flerfase reservoarstrømning inkluderer økt oljeutvinning, kontinuerlig oppdatering av reservoarmodeller, oppskalering og produksjonsoptimalisering. Forskningen her er tett knyttet til petroleumslaboratoriet, der avanserte kjerneanalyser er en viktig aktivitet.

Innen ny energi er fokus på forsking og utvikling av teknologi knyttet til bærekraftig produksjon og distribusjon av energi. Sentrale forskningsområder er energieffektivisering, smarte energisystem, naturgassbaserte generatorer, CO2-fangst og -lagring, samt energisystem basert på nye drivstofftyper.

UllriggRediger

 
Ullrigg

Ullrigg bore- og brønnsenter (UBBS) er nært tilknyttet IRIS. Dette er et nasjonalt kompetansesenter og et av verdens mest avanserte fullskalaanlegg for boring og brønn.[trenger referanse] UBBS er oppkalt etter testriggen UllriggUllandhaug, som drives av senteret. Dette er en fullskala, fullautomatisert borerigg med syv brønner av ulik lengde, størrelse og fasong. Her kan olje- og leverandørindustrien teste utstyr og prøve ny teknologi i fullskala før den blir tatt i bruk offshore.

IRIS BiomiljøRediger

Miljøaktivitetene ved IRIS er konsentrert rundt «integrert marin miljøforskning», med fokus på å få frem kunnskap og utvikle verktøy for sikker og kostnadseffektiv marin overvåking knyttet opp mot økosystembasert forvaltning (EBM). En stor del av forskningen relaterer seg til miljøpåvirkning fra industrien, hovedsakelig petroleumsindustrien, samt landbruket. I tillegg har IRIS betydelige aktiviteter innenfor «bioteknologisk næringsrettet forskning» med fokus på utvikling av diagnostiske proteiner, oljerelatert mikrobiologi og proteinproduksjon. IRIS Biomiljø driver også utstrakt bioteknologisk næringsrettet forskning innen utvikling av diagnostiske proteiner og mikrobiologi.

IRIS SamfunnsforskningRediger

Samfunnsaktivitetene er knyttet til politikkutforming, utvikling i arbeidslivet og dets tilgrensende institusjoner og omstilling og utvikling av organisasjoner og bedrifter. Forskningsområdene er også arbeidshelse og sykefravær, organisatorisk sikkerhet, teknologiers betydning for beslutningstaking og samhandling i organisasjoner, trygge samfunn, helsetjenester og rus, kulturell heterogenitet i arbeidslivet, arbeidsinnvandring, innovasjon, teknologioverføring, trafikksikkerhet og samferdsel, samt regioner og regionalisering.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger