Senter for forskningsdrevet innovasjon

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en status som kan gis til et forskningssenter i Norge, etter søknad. SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005. Et SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år (fem + tre).[1] Senteret skal være tilknyttet en forskningsinstitusjon, som er vertsinstitusjon for senteret. SFI-ordningen ble etablert av Norges forskningsråd for å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og fremme god og langsiktig næringsrettet forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet. En viktig oppgave for sentrene er å utvikle doktorgradsstudenter som skal arbeide i industrien.[2] Sentrene samfinansieres av vertsinstitusjon, bedrifter, andre forskningsinstitusjoner og Norges forskningsråd. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Ordningen ble utformet etter modell av tilsvarende ordninger blant annet i USA (Engineering Research Centers), Australia (Corporate Research Centres) og Sverige (Kompetenssentra). Den norske ordningen ble gitt en utforming som er tilpasset norske forhold og framstår som en konkur­ransebasert, nasjonal satsing. Norges forskningsråd tildeler SFI-status og tilhørende bevilgninger.

Tildelinger, arbeidsperiode i parentesRediger

SFI-I (2007–2014)Rediger

14 tildelinger for perioden.[3]

 • IO-senteret – Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien. Vertsinstitusjon: NTNU
 • COIN – Forskningssenter for innovativ betong. Vertsinstitusjon: SINTEF Byggforsk
 • CREATE – Senter for havbruksteknologi. Vertsinstitusjon: SINTEF Fiskeri og havbruk
 • iAD – Information Access Disruptions (søketeknologi). Vertsinstitusjon: Microsoft Development Center Norway (MDCN)
 • inGAP – Innovative naturgassprosesser og -produkter. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • MabCent – Senter for marin bioprospektering. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • MI Lab – Senter for medisinsk avbildning. Vertsinstitusjon: NTNU
 • FACE – Multiphase Flow Assurance Centre (flerfasestrøm). Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk (IFE)
 • NORMAN – Senter for norsk vareproduksjon. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • (sfi)2 – Statistikk for innovasjon. Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral
 • CAST – Centre for Research-based Innovation in Cancer (Kreftstamcellesenteret). Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus HF (OUS)
 • SIMLab – Structural Impact Laboratory (modellering og testing av materialer og konstruksjoner). Vertsinstitusjon: NTNU
 • MIMT – Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi. Vertsinstitusjon: Christian Michelsen Research AS (CMR)
 • TTL – Tromsø Telemedicine Laboratory (telemedisin). Vertsinstitusjon: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) v/ Nasjonalt senter for telemedisin

SFI-II (2011–2019)Rediger

Sju tildelinger for perioden.[4]

 • The Certus Centre. Vertsinstitusjon: SIMULA
 • CCI - Center for Cardiological Innovation. Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology. Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet
 • CSI - Center for Service Innovation. Vertsinstitusjon: Norges Handelshøyskole
 • DrillWell- Drilling and Well Centre for Improved Recovery. Vertsinstitusjon: IRIS
 • Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT).[5] Vertsinstitusjon: NTNU
 • Sea Lice Research Centre. Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen

SFI-III (2015–2023)Rediger

17 tildelinger for perioden.[6]

 • BigInsight – Statistics for the knowledge economy.[7] Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral
 • Metal Production.[8] Vertsinstitusjon: NTNU
 • C3 – Centre for Connected Care.[9] Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations.[10] Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean AS
 • Foods of Norway. Vertsinstitusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • CtrlAQUA – Centre for Closed-containment Aquaculture. Vertsinstitusjon: Nofima
 • Klima2050. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • CASA – Centre for Advanced Structural Analysis. Vertsinstitusjon: NTNU
 • CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions. Vertsinstitusjon: NTNU
 • SUBPRO – Subsea Production and Processing. Vertsinstitusjon: NTNU
 • Centre for Offshore Mechatronics. Vertsinstitusjon: Universitetet i Agder
 • SIRIUS – Centre for Scalable Data Access. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • SFI Manufacturing. Vertsinstitusjon: SINTEF Manufacturing
 • CIRFA. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
 • Smart Maritime. Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • iCSI. Vertsinstitusjon: NTNU
 • MOVE – Marine Operations Centre. Vertsinstitusjon: NTNU

SFI-IV (2020–2028)Rediger

22 tildelinger for perioden.[11]

 • Centre for Geophysical Forecasting.[12] Vertsinstitusjon: NTNU
 • Centre for Industrial Biotechnology.[13] Vertsinstitusjon: SINTEF
 • Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy.[14] Vertsinstitusjon: NMBU
 • Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification.[15] Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet
 • Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health.[16] Vertsinstitusjon: Helse Bergen HF
 • Centre for Space Sensors and Systems.[17] Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment.[18] Vertsinstitusjon: SINTEF
 • Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquaculture.[19] Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
 • Climate Futures.[20] Vertsinstitusjon: NORCE AS
 • DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint.[21] Vertsinstitusjon: NORCE
 • Floating structures for the next generation ocean industries.[22] Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors.[23] Vertsinstitusjon: NTNU
 • Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation.[24] Vertsinstitusjon: NTNU
 • Precision Health Center for optimized cardiac care.[25] Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation.[26] Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations.[27] Vertsinstitusjon: NTNU
 • SFI Digital Food Quality.[28] Vertsinstitusjon: NOFIMA
 • SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation.[29] Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry.[30] Vertsinstitusjon: NTNU
 • SFI Smart Ocean – Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean.[31] Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector.[32] Vertsinstitusjon: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Visual Intelligence.[33] Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø

ReferanserRediger

 1. ^ «SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 
 2. ^ Hallén
 3. ^ Hallén, Arvid (red.) (2015). Sentre for forskningsdrevet innovasjon SFI-I (2007–2014) (PDF). Forskningsrådet. 
 4. ^ «SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 
 5. ^ «About SAMCoT - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 15. september 2021. 
 6. ^ Røttingen, John-Arne (red.) (2019). Midway evaluation of 17 Centres for Research-based Innovation (SFI-III) (PDF). Forskningsrådet. ISBN 978-82-12-03779-3. Arkivert fra originalen (PDF) 17. juni 2020. Besøkt 17. juni 2020. 
 7. ^ «BigInsight». BigInsight (norsk). Besøkt 29. september 2021. 
 8. ^ «Metal Production - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 9. ^ «Forside». C3. Besøkt 29. september 2021. 
 10. ^ «Forside - Exposed Aquaculture Operations». exposedaquaculture.no. Besøkt 29. september 2021. 
 11. ^ Knut van der Wel (12. juni 2020). «22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 
 12. ^ «Center for Geophysical Forecasting (CGF) - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 13. ^ «Centre for Industrial Biotechnology - Prosjektbanken». Prosjektbanken - Forskningsrådet (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 14. ^ «Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall». www.nmbu.no. 12. juni 2020. Besøkt 6. oktober 2021. 
 15. ^ «crimac». Havforskningsinstituttet. Besøkt 6. oktober 2021. 
 16. ^ «Haukeland får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon». Helse Bergen (norsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 17. ^ «Center for Space Sensors and Systems - Centre for Space Sensors and Systems – CENSSS». www.mn.uio.no (norsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 18. ^ «Nytt forsknings- og innovasjonssenter skal gi klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel». SINTEF (norsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 19. ^ «Dsolve – Biodegradable plastics | UiT». uit.no. Besøkt 6. oktober 2021. 
 20. ^ «Hjemme». Climate Futures. Besøkt 6. oktober 2021. 
 21. ^ «DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint - Norce». NORCE Norwegian Research Centre (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 22. ^ «BLUES - Floating structures for the next generation ocean industries - Prosjektbanken». Prosjektbanken - Forskningsrådet. Besøkt 6. oktober 2021. 
 23. ^ «Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 24. ^ «Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI) - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 25. ^ «Home». Heart SFI (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 26. ^ «MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation». University of Bergen (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 27. ^ «SFI AutoShip - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 28. ^ Nofima (15. juni 2020). «Storsatsing på digitalisering i matproduksjon». forskning.no. Besøkt 6. oktober 2021. 
 29. ^ «Vi vil være en motor for omstillingen av Norge». SINTEF (norsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 30. ^ «SFI PhysMet - Centre for Sustainable and Competitive Metallurgical and Manufacturing Industry - NTNU». www.ntnu.edu. Besøkt 29. september 2021. 
 31. ^ «SFI Smart Ocean». University of Bergen (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 32. ^ «SFI SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector - Nibio». Nibio EN (engelsk). Besøkt 6. oktober 2021. 
 33. ^ «SFI Visual Intelligence - Home». www.visual-intelligence.no. Besøkt 6. oktober 2021. 

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger