Senter for forskningsdrevet innovasjon

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en status som kan gis til et forskningssenter i Norge, etter søknad. SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005. Et SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år (fem + tre).[1] Senteret skal være tilknyttet en forskningsinstitusjon, som er vertsinstitusjon for senteret. SFI-ordningen ble etablert av Norges forskningsråd for å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og fremme god og langsiktig næringsrettet forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet. En viktig oppgave for sentrene er å utvikle doktorgradsstudenter som skal arbeide i industrien.[2] Sentrene samfinansieres av vertsinstitusjon, bedrifter, andre forskningsinstitusjoner og Norges forskningsråd. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Ordningen ble utformet etter modell av tilsvarende ordninger blant annet i USA (Engineering Research Centers), Australia (Corporate Research Centres) og Sverige (Kompetenssentra). Den norske ordningen ble gitt en utforming som er tilpasset norske forhold og framstår som en konkur­ransebasert, nasjonal satsing. Norges forskningsråd tildeler SFI-status og tilhørende bevilgninger.

Tildelinger, arbeidsperiode i parentesRediger

SFI-I (2007–2014)Rediger

14 tildelinger for perioden.[3]

 • IO-senteret – Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien. Vertsinstitusjon: NTNU
 • COIN – Forskningssenter for innovativ betong. Vertsinstitusjon: SINTEF Byggforsk
 • CREATE – Senter for havbruksteknologi. Vertsinstitusjon: SINTEF Fiskeri og havbruk
 • iAD – Information Access Disruptions (søketeknologi). Vertsinstitusjon: Microsoft Development Center Norway (MDCN)
 • inGAP – Innovative naturgassprosesser og -produkter. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • MabCent – Senter for marin bioprospektering. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • MI Lab – Senter for medisinsk avbildning. Vertsinstitusjon: NTNU
 • FACE – Multiphase Flow Assurance Centre (flerfasestrøm). Vertsinstitusjon: Institutt for energiteknikk (IFE)
 • NORMAN – Senter for norsk vareproduksjon. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • (sfi)2 – Statistikk for innovasjon. Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral
 • CAST – Centre for Research-based Innovation in Cancer (Kreftstamcellesenteret). Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus HF (OUS)
 • SIMLab – Structural Impact Laboratory (modellering og testing av materialer og konstruksjoner). Vertsinstitusjon: NTNU
 • MIMT – Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi. Vertsinstitusjon: Christian Michelsen Research AS (CMR)
 • TTL – Tromsø Telemedicine Laboratory (telemedisin). Vertsinstitusjon: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) v/ Nasjonalt senter for telemedisin

SFI-II (2011–2019)Rediger

Sju tildelinger for perioden.[4]

 • The Certus Centre. Vertsinstitusjon: SIMULA
 • CCI - Center for Cardiological Innovation. Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology. Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet
 • CSI - Center for Service Innovation. Vertsinstitusjon: Norges Handelshøyskole
 • DrillWell- Drilling and Well Centre for Improved Recovery. Vertsinstitusjon: IRIS
 • Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). Vertsinstitusjon: NTNU
 • Sea Lice Research Centre. Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen

SFI-III (2015–2023)Rediger

17 tildelinger for perioden.[5]

 • BigInsight – Statistics for the knowledge economy. Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral
 • Metal Production. Vertsinstitusjon: NTNU
 • C3 – Centre for Connected Care. Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations. Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean AS
 • Foods of Norway. Vertsinstitusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • CtrlAQUA – Centre for Closed-containment Aquaculture. Vertsinstitusjon: Nofima
 • Klima2050. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • CASA – Centre for Advanced Structural Analysis. Vertsinstitusjon: NTNU
 • CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions. Vertsinstitusjon: NTNU
 • SUBPRO – Subsea Production and Processing. Vertsinstitusjon: NTNU
 • Centre for Offshore Mechatronics. Vertsinstitusjon: Universitetet i Agder
 • SIRIUS – Centre for Scalable Data Access. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • SFI Manufacturing. Vertsinstitusjon: SINTEF Manufacturing
 • CIRFA. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
 • Smart Maritime. Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • iCSI. Vertsinstitusjon: NTNU
 • MOVE – Marine Operations Centre. Vertsinstitusjon: NTNU

SFI-IV (2020–2028)Rediger

22 tildelinger for perioden.[6]

 • Centre for Geophysical Forecasting. Vertsinstitusjon: NTNU
 • Centre for Industrial Biotechnology. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy. Vertsinstitusjon: NMBU
 • Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification. Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet
 • Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health. Vertsinstitusjon: Helse Bergen HF
 • Centre for Space Sensors and Systems. Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment. Vertsinstitusjon: SINTEF
 • Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquaculture. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
 • Climate Futures. Vertsinstitusjon: NORCE AS
 • DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint. Vertsinstitusjon: NORCE
 • Floating structures for the next generation ocean industries. Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors. Vertsinstitusjon: NTNU
 • Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation. Vertsinstitusjon: NTNU
 • Precision Health Center for optimized cardiac care. Vertsinstitusjon: Oslo universitetssykehus
 • Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation. Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations. Vertsinstitusjon: NTNU
 • SFI Digital Food Quality. Vertsinstitusjon: NOFIMA
 • SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation. Vertsinstitusjon: SINTEF Ocean
 • SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry. Vertsinstitusjon: NTNU
 • SFI Smart Ocean – Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean. Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • Smartforest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector. Vertsinstitusjon: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Visual Intelligence. Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø

ReferanserRediger

 1. ^ «SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 
 2. ^ Hallén
 3. ^ Hallén, Arvid (red.) (2015). Sentre for forskningsdrevet innovasjon SFI-I (2007–2014) (PDF). Forskningsrådet. 
 4. ^ «SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 
 5. ^ Røttingen, John-Arne (red.) (2019). Midway evaluation of 17 Centres for Research-based Innovation (SFI-III) (PDF). Forskningsrådet. ISBN 978-82-12-03779-3. Arkivert fra originalen (PDF) 17. juni 2020. Besøkt 17. juni 2020. 
 6. ^ Knut van der Wel (12. juni 2020). «22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon». www.forskningsradet.no (norsk). Besøkt 17. juni 2020. 

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger