Senter for forskningsdrevet innovasjon

Et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er knyttet til en forskningsinstitusjon, som er vertsinstitusjon for senteret. SFI-ordningen ble etablert i 2006 for å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og fremme god og langsiktig næringsrettet forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet. Sentrene samfinansieres av vertsinstitusjon, bedrifter, andre forskningsinstitusjoner og Norges forskningsråd. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene blir etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Ordningen ble utformet etter modell av tilsvarende ordninger blant annet i USA (Engineering Research Centers), Australia (Corporate Research Centres) og Sverige (Kompetenssentra). Den norske ordningen ble gitt en utforming som er tilpasset norske forhold og framstår som en konkur­ransebasert, nasjonal satsing. Norges forskningsråd tildeler SFI-status og tilhørende bevilgninger.

SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005. 14 sentre kom i drift våren 2007 og ble avsluttet i løpet av 2015 (SFI-I). En ny utlysning ble gjennomført i 2010 og sju sentre startet opp i 2011 (SFI-II). En tredje gruppe med 17 sentre (SFI-III) startet opp i løpet av 2015 på grunnlag av en utlysning i 2014. Gjennom disse tre utlysningsrundene fra 2005 til 2014 har Norges forskningsråd gitt bevilgninger og tilsagn på 3,3 mrd. kroner til 38 SFI-er. Medregnet partnernes egeninnsats utgjør det totale budsjettet mellom 7 og 8 mrd. kroner i perioden.

KilderRediger

  • Hallén, Arvid. SFI – forskningssamarbeid for innovasjon. Norges forskningsråd. 

Eksterne lenkerRediger