Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), opprettet 1. juli 2015, er et norsk, statlig, landbruksfaglig forskningsinstitutt med hovedsete i Ås.[3] NIBIO er en sammenslåing av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.[4] Instituttet har røtter tilbake til 1889.[5]

Norsk institutt for bioøkonomi
NIBIO
Bioforsk Nord avdeling Tjøtta.JPG
NIBIO på Tjøtta
TypeForvaltningsorgan med særskilte fullmakter
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2015
Org.nummer988 983 837
Adm.dir.Nils Vagstad[1]
HovedkontorÅs
Lokale leddTilstede 15 ulike plasser i hele Norge
UnderlagtLandbruks- og matdepartementet
FokusNIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.
AnsatteCa. 700[2]
Nettsidenibio.no

Instituttet er Norges tredje største forskningsinstitutt.[6]

SamfunnsoppdragRediger

NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Hovedområder

De viktigste områdene er mat- og planteproduksjon, miljø, klima, kart og geodata, arealressurser, genressurser, skogbruk, og foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Instituttet skal levere forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet og relevans, være nasjonalt ledende og internasjonalt konkurransedyktig, levere gode beslutningsgrunnlag for forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig, ivareta nasjonal faglig beredskap og bidra i utviklingen av bioøkonomien i grønn sektor.

Organisering

Instituttet er et forvaltningsorgan med eget styre. Styreleder er Victor D. Norman.[7] Det har hovedkontor på Ås. NIBIO er tilstede på 15 ulike lokaliteter i Norge, spredt over hele landet.[8].[9]

Instituttet har fem fagdivisjoner og sentrale støttefunksjoner organisert som staber. De fem fagdivisjonene er:

 • Divisjon for matproduksjon og samfunn
 • Divisjon for miljø og naturressurser
 • Divisjon for skog og utmark
 • Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 • Divisjon for kart og statistikk
Forskningsinfrastruktur
 • Veksthusfasiliteter
 • Feltforsøk og forskningsstasjoner i alle landsdeler
 • Akkrediterte laboratorier; organisk og uorganisk, pesticider og bioteknologi
 • Svanhovd arktiske forsøksstasjon – innkvartering, laboratorier og feltfasiliteter
Kartlegging- og Overvåkingsprogrammer

NIBIO har flere langtids kartlegging- og overvåkingsprogrammer, og utvikler også verktøy, kart og statistikk.

Tjenester
 • Kilden - NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.
 • VIPS – Online varsling og informasjonstjeneste for skadedyr, sykdommer og ugress i Norge.
 • Agrometrologi Norge (LMT). Gir online værdata fra Norges viktigste jordbruksregioner. Dataene brukes i varslingstjenester og forskning.
Internasjonalt samarbeid

Samarbeidet utenom EU er organisert gjennom CID – Senter for internasjonal utvikling

NIBIO har en stor portefølje av samarbeidprosjekter, også i ikke-europeiske land. Disse fokuserer hovedsakelig på matsikkerhet, digital- og klimasmart jordbruk, forvaltning av naturressurser og rural utvikling. NIBIO har en rammeavtale med NORAD. NIBIOs internasjonale prosjekter foregår i store deler av verden: Europa, Barentsregionen, Kina, India, Sørøst-Asia, Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika og Karibia. NIBIO er aktiv i Horizon 2020 og Horizon Europa.

Administrerende direktørerRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger