Landbruks- og matdepartementet

norsk departement

Landbruks- og matdepartementet (forkortet LMD) er et norsk departement med ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken fra primærproduksjon fram til forbrukerne. Departementet forvaltet i 2012 et budsjett på 16,5 milliarder kroner,[3] og har lokaler i Regjeringskvartalet, R6, med adresse Teatergata 9.

Landbruks- og matdepartementet
LMD
Offisielt navnLandbruks- og matdepartementet, Landbruksdepartementet
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1. april 1900; 124 år siden (1900-04-01)[1]
Org.nummer972417874
HovedkontorR6
UnderlagtNorges regjering
Ansatte 152 (2013)[2]
JurisdiksjonNorge
Nettstedwww.regjeringen.no
Kart
Landbruks- og matdepartementet
59°54′59″N 10°44′34″Ø
Departementets lokaler i Teatergata 9

Øverste administrative leder har siden 2011 vært departementsråd Leif Forsell.[4]

Historikk rediger

Departementet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 17. februar 1900 med virkning fra [1. april 1900 under navnet Det Kongelige Landbruksdepartement. Før den tid sorterte landbrukssaker under Indredepartementet. Skogdirektoratet (1875), Landbruksdirektoratet (1877) og Veterinærdirektoratet (1894) gikk inn i Landbruksdepartementet ved opprettelsen i 1900.

Under store deler av 2. verdenskrig besto Landbruksdepartementet i London av statsråden og en kontorfunksjonær, noe som medførte en begrenset saksmengde. Mot slutten av krigen ble staben utvidet og et definert saksfelt å arbeide med. De viktigste saksområdene var Norges forsyningssituasjon etter krigsslutt, internasjonalt samarbeid om matvareforsyning og organisasjonsspørsmål.

Den 1. oktober 2004 skiftet Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet.[1]

Avdelinger rediger

  • Avdeling for skog- og ressurspolitikk har ansvar for statens skog- og utmarkspolitikk. Avdelingen forvalter regelverket for bosetting, eiendomsutvikling, næringsutvikling i skogbruksnæringen og jordskifte. Den har også ansvar for enkelte tiltak knyttet til bioenergi. Avdelingen har overordnet ansvar for Statskog og Norsk institutt for skog og landskap. Den ledes av ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie.
  • Avdeling for matpolitikk har ansvar for dyrehelse og dyrevelferd i norsk landbruk, og for å sikre forbrukervern mot smitte- og fremmedstoffer i landbruksprodukter. Det meste av tilsynsvirksomhet er delegert til Mattilsynet. Avdelingen har også etatsstyring for Veterinærinstituttet. Den ledes av ekspedisjonssjef Gunnar Hagen.
  • Landbrukspolitisk avdeling har ansvar for jordbruksavtalen og de årlige forhandlinger mellom staten og Norges Bondelag/Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt reindriftsavtalen med Norske Reindriftsamers Landsforbund. Iverksettelsen av avtalen ivaretas av Landbruksdirektoratet. Avdelingen håndterer forhandlinger og samarbeid med FAO, WTO og EU/EØS. Den ledes av ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.
  • Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk har ansvar for primærnæringsforskning og distriktspolitiske tiltak i landbruksnæringen. Den ledes av ekspedisjonssjef Frøydis Vold.
  • Administrasjons- og økonomiavdelingen har ansvar for økonomi, budsjetter, arkiv og personalpolitikk for departementet og underliggende etater. Den ledes av ekspedisjonssjef Hanne Yssen.
  • Kommunikasjonsenheten oppdaterer departementets sider på regjeringen.no, skriver pressemeldinger. Den ledes av kommunikasjonssjef Ottar Løvik.

Underliggende etater rediger

Tilknyttede virksomheter rediger

Se også rediger

Referanser rediger

Litteratur rediger

  • Lidtveit, Aslak: Det kongelige landbruksdepartement 1900–1975, Oslo 1975.
  • Stubsjøen, Magne (red.): Vekst og vern: Det kongelige landbruksdepartement 1900–2000, Oslo 2000.
  • Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red.): Håndbok for Riksarkivet. Oslo, 1992

Eksterne lenker rediger