Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) var et nasjonalt forskningsinstitutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet forsket og framskaffet informasjon om skog, jord, utmark og landskap.

Norsk institutt for skog og landskap
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2006[1]
Opphørt1. juli 2015[2]
Org.nummer970 167 641
DirektørArne Bardalen[3]
HovedkontorÅs
Ansatte215 (2014)[4]
Nettsideskogoglandskap.no

Instituttet formidlet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.

Skog og landskap var organisert under Landbruks- og matdepartementet, og hadde rundt 220 ansatte. Instituttet hadde hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Vest-Norge (Bergen), Midt-Norge (Steinkjer) og Nord-Norge (Tromsø). Et nasjonalt fagbibliotek, åpent for allmennheten, var lokalisert ved hovedkontoret.

Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet.

Et av virkeområdene til Skog og landskap var Landsskogtakseringen. Disse har siden 1919 tilpasset takseringsopplegget for å kunne bidra til å finne svar på aktuelle nærings- og miljøspørsmål. Arbeidet var først og fremst konsentrert rundt trevirkeproduksjonen. Fra 2007 fikk Landsskogtakseringen ansvaret for å dokumentere hvor mye CO2 skogene binder opp.

Andre aktuelle interesseområder for Skog og landskap var problematikk knyttet til gjengroing. Færre beitedyr og mindre menneskelig drift i skogene fører til at tidligere åpne kulturlandskap forsvinner, men de konsekvensene det har for natur og kultur.

Norsk institutt for skog og landskap ble erstattet av Norsk institutt for bioøkonomi fra 1. juli 2015.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger