Norsk Genressurssenter

Norsk Genressurssenter ble etablert i 2006 som et rådgivende og utøvende organ for Landbruks- og matdepartementet. Formålet med senteret er å fremme bevaring og bruk av norske genressurser innen husdyr, planter og skogtrær, for blant annet å sikre artsmangfoldet. Norsk Genressurssenter er en avdeling ved Norsk institutt for bioøkonomi. Senteret har ansvar for å bevare genetisk materiale fra norske kulturplanter.

Bevaring av frøRediger

Planter som kan bevares som frø tas hånd om i den fellesnordiske genbanken NordGen og Svalbard globale frøhvelv.

Bevaring av fruktRediger

Genressurssenteret bevarer fruktsorter i Norge i samarbeid med museer, bygdetun og undervisningsinstitusjoner[1]. Dette er:

Bevaring av prydveksterRediger

Bevaring av historiske prydplanter skjer ved at levende planter tas vare på i plantesamlinger/feltgenbanker. Tilsammen er ti institusjoner involvert i arbeidet med å ta vare på roser og stauder, inkludert georginer og løkvekster som liljer og tulipaner. Disse er:


Plantearven-prisenRediger

Norsk Genressurssenter deler ut den årlige Plantearven-prisen for å «stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke våre genressurser».

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger