Administrative inndelinger i Østfold

Administrative inndelinger i Østfold omfatter regionråd, prostier, tingretter, politidistrikter, helsedistrikter og veidistrikter:

RegionrådRediger

Prostier, under Borg bispedømme i Den norske kirkeRediger

Tingretter, under Borgarting lagdømmeRediger

PolitidistrikterRediger

  • Follo politidistrikt: Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad. Dessuten Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner i Akershus fylke.
  • Østfold politidistrikt: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg og Våler.

Helsedistrikter, under Helseregion Sør-ØstRediger

  • Helse Østfold: hele fylket.

Veidistrikter, under Veiregion ØstRediger

  • Østfold veidistrikt: hele fylket.

Tidligere FogderierRediger