Dype eroderende avleiringer fra breelver langs Matanuska River, Alaska
Undervanns isbreavsetning fra preboreal tid. Skjolden i Luster.

Fluvial er et begrep brukt i geografi og geovitenskap for å henvise til prosessen forbundet med elver og bekker og de avleiringer og landformer som dannes av dem. Når bekker eller elver forbundet med isbreer, innlandsis eller iskapper, brukes begrepene brefluvial, glasifluvial eller fluviobre.[1][2][3]

ReferanserRediger

  1. ^ K.K.E. Neuendorf, J.P. Mehl, Jr., and J.A. Jackson, eds., 2005, Glossary of Geology. American Geological Institute, Alexandria, Virginia. 800 pp.
  2. ^ Wilson, W.E. & Moore, J.E. 2003. Glossary of Hydrology, American Geological Institute, Springer, 248pp.
  3. ^ Ngu.no Info på geografisk område avbildet i Skjolden, Luster