Wikipedia:Maler/Navigasjonsmaler

Navigasjonsmaler, kampanjebokser eller navigasjonsbokser er på Wikipedia maler som støtter leserens muligheter til å navigere mellom relaterte artikler. Der finnes ingen klar grense for hvor relevant artikkelen lenket til må være, men malen skal optimalt gi et overblikk innen et tema, vise leseren muligheten til fordypning eller illustrere kronologisk posisjon.

For en oversikt over alle navigasjonsmalene, se Kategori:Navigasjonsmaler.

Retningslinjer

rediger

Malene skal tilby navigasjon innad i Wikipedia

Før du oppretter en navigasjonsmal, eller endrer på en eksisterende, bør du stille spørsmålet om hvorvidt leseren kan ha bruk for å klikke seg fra A til B. Malene bør begrenses i omfang, da store maler blir uoversiktlige uansett hvor kategorisert og systematiserte de er. Dermed mister de sin hensikt; nettopp å navigere leseren til relaterte emner. Eksempelvis er det ingen nytte i å ha en mal som lister opp alle kommuner i Norge kategorisert etter fylke da dette blir alt for omfattende for en navigasjonsmal. Alternativet er da heller å sette opp en mal for hvert fylke slik at alle kommunene i et fylke vises med en navigasjonsmal. Det har ingen hensikt å lenke til samme artikkel flere ganger i en navigasjonsmal, selv ikke når du mener artikkelen tilhører flere undergrupper i navigasjonsmalen. Velg en gruppe og hold artikkelens lenke kun der.

Malene skal kun inneholde eksisterende artikler

En navigasjonmal bør ikke inneholde røde lenker. Dette kan kun skje hvis det virker innlysende at artikkelen vil skrives innen kort tid uansett. På samme måte som pekersider bør ikke disse inneholde lenker til ikke-eksisterende sider. Der malen illustrerer navigasjon til en fullstendig liste (eksempelvis kommuner i Nordland) bør alle kommuner stå skrevet i malen selv om det ikke eksisterer en artikkel om hver av dem. Disse bør da skrives med {{Ikkerød}}.

Malene skal kun inneholde relaterte artikler

Her benyttes skjønn. Bruk gjerne tid på å vurdere flere mulige situasjoner der leseren kan være ute etter å finne artikkelen du velger å ta med i malen.

Malene skal kun inneholde interne lenker

Det skal som hovedregel ikke eksistere noen eksterne lenker i navigasjonsmalene. Disse er forbeholdt avsnittet for eksterne lenker i artikkelen selv. Enkelte unntak gjøres dog da noen kilder er ønsket å ligge tilgjengelig direkte fra malen slik at den kommer opp til alle artiklene malen er transkludert på.

Malene skal ikke inneholde omdirigeringer

Vanligvis trenger en ikke å «rette opp» omdirigeringer artikler. Det er ofte helt uviktig. Litt annerledes er det for navigasjonsmalene da artikkelen du befinner deg på ikke opptrer med fet skrift i malen hvis lenken selv er til en omdirigering. Dette gjør det noe vanskeligere for leseren å finne frem i malen og det kan ta litt lenger tid for leseren å forstå hva malen har med artikkelen å gjøre.

Alternativer

rediger
  1. Enkelte oversikter kan inneholde vel mange interne lenker. Eksempelvis vil det ikke være fordelaktig å ha en navigasjonsmal som inneholdt alle paver gjennom historien. Disse er det mange av, og da bør en heller vurdere å benytte sekvensmaler eller vervmaler til dette.
  2. Enkelte oversikter kan også bli for små og gir artikkelen bare mer å måtte lese igjennom uten at det nødvendigvis et overblikk. Eksempelvis kunne det finnes en navigasjonsmal som hadde tittelen Hispaniola, hvilket er øya i Karibien som består av to separate stater; Haiti og Den dominikanske republikk. Det ville ikke vært hensiktsmessig å ha en mal som inneholdt disse to statene som navigasjon mellom hverandre. Alternativet da er heller å legge inn den motstående artikkelen under «Se også»-seksjonen.

Vanlig navigasjonsmal

rediger

Den vanligste navigasjonsmalen, som ofte kun omtales som navigasjonsmal selv om dette egentlig er en gruppe maler, finnes nederst på artikkelsiden, kun etterfulgt av eventuelle stubber, kategorier og interwikier. Det er disse som gir leseren muligheten, etter å ha lest artikkelen, til å drive videre lesning, men samtidig også gjøre sin vurdering om hvilken artikkel som er mest interessant innen emnet. For disse malene er det lenge blitt benyttet ulike grunnmaler, men etter en omfattende standardisering er det nå kun følgende grunnmal som benyttes for navigasjonsmalene som skal ligge nederst på siden:

Nedenfor er et utdrag av toppen og bunn av artikkelen som omhandler Norges hovedstad Oslo. De fire nederste «boksene» som kan utvides ved bruk av [vis]/[skjul]-funksjonen kalles for navigasjonsmaler.

Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale Østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 717 710 innbyggere (pr. 1. januar 2024). Sammen med 10 nærliggende kommuner utgjør tettstedet et sammenhengende storbyområde med 1 082 575 innbyggere (pr. 1. januar 2023), hele Stor-Osloregionen hadde 1 546 706 innbyggere (pr. 1. januar 2024). Nabokommunene er Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst, og Ski og Oppegård i sør. Oslo er, som eneste norske kommune, også et fylke, og står dermed i en spesiell situasjon når det gjelder lokal forvaltning.

I navigasjonsmalene kan en se at Oslo er markert i fet skrift. Dette skjer hvis du befinner deg på den artikkelen det er lenket til i artikkelen selv. Dette gir leseren muligheten til å posisjonere seg i forhold til resten av malen. I disse malene skal alltid malen {{,}} brukes for å skille lenkene fra hverandre. En skriver det slik: [[Vinter-OL 2014|2014]]: [[Sotsji]]{{,}} [[Vinter-OL 2018|2018]]: [[Pyeongchang]]. Hvis du ønsker å unngå linjeskift på enkelte steder i malen, eksempelvis unngå linjeskift mellom [[Vinter-OL 2018|2018]]: og [[Pyeongchang]], benytter du malen {{Nowrap}} rundt hele, slik: {{Nowrap|[[Vinter-OL 2018|2018]]: [[Pyeongchang]]}}

Kampanjeboks

rediger
Stillehavskampanjen 1941-43
Pearl Harbor - Malaya - Singapore - Wake Island - Hongkong - Filippinene - SingaporeDarwinTimorJavahavetJavaIndiske havBataanDoolittle-raidetKorallhavetSydneyMidwayKapp St. George

Kampanjeboksene brukes ofte for å lage en kort oversikt til høyre i artikkelrommet der leseren kan følge utviklingen av artikkelens plassering i tid eller sted. De benyttes oftest for å liste opp militære slag som fant sted som en del av en større konflikt. Eksempelet til høyre illustrerer dette ved Stillehavskrigen og slag i dette farvannet under den andre verdenskrigen. Den viser en historisk fremstilling av de viktigste militære hendelsene i perioden og det skal bidra til at leseren lettere kan navigere seg gjennom historien uten å måtte lese alle artiklene for å finne frem videre.

Det finnes tre grunnmaler til dette formålet. Forskjellen på dem er kun bredden, og hvis ikke annet er spesielt å foretrekke bør en benytte den første nedenfor.

rediger

Navigasjonsboksene har den samme hensikt og utseende som kampanjeboksene, med det unntak at de ofte er større, kan ha underoverskrifter lettere tilgjengelig og beskriver artikkelen som en del av en serie innen et tema. Dette skal gi leseren oversikt og forståelse om at tema er relevant for et større omfang enn artikkelen alene. De kan også fungere omvendt: hvis en begynner lesningen på Norges historie vil en møte på en navigasjonsboks til høyre som skal liste opp de viktigste vendepunkt og tider i norsk historie. Her fungerer da heller malen som en oversikt der leseren kan velge å være mer presis med hva som er ønskelig lesestoff.

Det finnes to grunnmaler til denne navigasjonsmuligheten. Den siste er, som navnet tilsier, litt enklere og mindre.

Eksempler på disse malene finner du under Kategori:Navigasjonsbokser.

Se også

rediger