Kronologi

vitenskapen om tidsregning og inndeling av tiden

Kronologi (fra gresk: χρόνος khrόnos, «tid» og λόγος logos, «fornuft» eller «lære») vil si tidsrekkefølge. Kronologi er også den vitenskapelige læren om tidsregning.

Joseph Scaliger (1540–1609) regnes for banebrytende i sitt arbeid når det gjelder moderne kronologi. Hans verk De emendatione temporum (1583) tok for seg mange spørsmål i forbindelse med oldtidskronolgi.

Man regner med relativ kronologi, hvor hendelser eller begivenheter settes i forhold til hverandre, og absolutt kronologi, hvor man fastsetter begivenhetene med klare datoer eller tidsregninger. Utgangspunktet for en absolutt kronologi er alltid en objektivt kontrollerbar begivenhet, for eksempel en solformørkelse, en supernova eller en komet.

I bøker og romaner er det vanlig at hendelsene skjer i kronologisk rekkefølge. Det vil si at starten på historien begynner tidsmessig før avslutningen, og at hendelsene blir beskrevet i den rekkefølge de skjedde. Ved oppramsing av historiske hendelser er det også vanlig at disse blir listet opp i kronologisk rekkefølge, for å gjøre forståelsen lettere for leseren.

Ved tinglysing av pant er det f.eks. viktig at heftelsene føres inn i panteboken i kronologisk rekkefølge, fordi en panteheftelse tinglyst 1 time før en annen i samme eiendom, vil ha prioritet før den andre.

En annen måte å gi en leser oversikt over hendelser på er at de blir ført i alfabetisk rekkefølge.