Time (tidsenhet)

tidsenhet

Time (forkortet t) er en måleenhet for tid som utgjør eksakt 60 minutter, eller 3600 sekunder. Ett døgn består normalt av 24 timer. Det internasjonale symbolet for time er h (jf. fr. heure, lat./sp./port. hora, eng. hour), men i Norge brukes ofte t (som internasjonalt betegner tonn).

Timeglass som kan brukes til å måle én time.

Én time er eksakt definert som 3600 sekunder, i motsetning til lengre tidsenheter som døgn, uke, måned og år, som er definert astronomisk og varierer i lengde.

I undervisning brukes ordet time også om perioden undervisningen varer, og man kan for eksempel si «timen varte i 45 minutter».

Ordet time har sin opprinnelse i norrøne tími, som betyr «tid; gang». Legg merke til at det engelske ordet time betyr «tid, gang», og at tidsenheten time heter hour.

Ord og uttrykk

rediger
  • de små timer, de første timene etter midnatt
  • den siste time, tiden da man skal dø
  • i ellevte time, i siste liten
  • på timen, øyeblikkelig

Se også

rediger