Hjelp:Opprettelse av maler

Bruke Wikipedia
Guider
Utforske Wikipedia
Hvordan søke
Hvordan bruke diskusjonssiden
Se siste endringer
Se relaterte endringer
Hvordan logge inn
Endre personlige innstillinger
Redigere Wikipedia
Hvordan redigere en side
Hvordan starte en artikkel
Kategorisering av artikler
Interwikilenker
Opprettelse av maler
Hvordan laste opp bilder
Hvordan bruke bilder
Hvordan bruke tabeller
Omdirigere en side
Flytte en side
Hvordan tilbakestille artikler
Hvordan slette en side
Flertydige sider
Lenke til søsterprosjekter
Hvordan redigere forsiden
Hvordan skrive bedre artikler
Bruk av maler
Hvordan redigere på Wikidata
Introduksjon på bokmål
Omvisning
Wikipedia:Stilmanual
Hjelp:Maler

Maler er sider som kan inkluderes på en annen side. På samme måte som artikler er det flere sjekkpunkter en bør gå igjennom før og mens man oppretter maler. Maler er kanskje spesielt viktige i den forbindelse da de ofte benyttes på et større antall artikler. Maler kommer i mange ulike former og du bør være sikker på hva formålet med malen du oppretter skal være før du lager den. Se gjerne i oversikten over maltyper her for å finne ut hva slags type mal det er du er ute etter å produsere. Når du er ferdig med å lage en mal kan det lønne seg å lese videre om hvordan du bruker maler her før du implementerer dem i artikkelrommet. Når du skal opprette en mal kan det være greit å gå igjennom følgende trinn:

 1. Finnes malen fra før? – Vær sikker på at du ikke lager et duplikat til en allerede eksisterende mal.
 2. Velg riktig navnerom – Som en generell regel skal maler ligge under navnerommet «Mal:».
 3. Opprett og skriv mal – Skriv det ønskede malnavnet og opprett malen.
 4. Dokumenter og forklar malens funksjon – Bruk {{dokumentasjon}} for å angi formål, bruk og eksempler til malen på malsiden.
 5. Legg inn kategorier – Akkurat som artikkelsider skal malsider også kategoriseres.
 6. Legg inn lenker til andre språk – Legg inn interwikier.

Etter at du har fulgt disse trinnene er det kun gjenstående å benytte malen på andre sider. Se Hjelp:Maler for veiledning til bruk av maler.

Bruksanvisning rediger

Eksisterende maler rediger

Oversikt over alle maler finner man i Kategori:Maler, eller i indeksen.

Navnerom rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Navnerom

For å lage en ny mal er det bare å lage en ny side i Mal-navnerommet, kalt «Mal:», etterfulgt av navnet på malen. Denne siden inneholder teksten i malen.

Opprettelse rediger

Skriv det ønskede malnavnet etter navnerommet og klikk på den da røde lenken. Hvis du eksempelvis ønsker å opprette malen «Mal:Norges delstater» skriver du inn dette i søkefeltet og trykker «Gå». Du vil da få opp en del søkeresultater, men også en rød lenke øverst. Dette vil se cirka slik ut:

Opprett siden Mal:Norges delstater på denne wikien.

Mal:April 3
1974 — Hele 148 tornadoer rammet tilsammen 13 amerikanske delstater i løpet av 26 timer. Aldri har så mange tornadoer herjet Jorden ...
4 KB (200 ord) - 12. jan 2012 kl. 08:04

Trykk så på den røde lenken for å muliggjøre opprettelsen av malen.

Maltype rediger

Gjør en vurdering av hva slags mal det er du ønsker å lage. Det finnes mange maltyper og en oversikt kan du finne her. Etter at dette er avgjort kan det lønne seg å lete etter en eventuell grunnmal (let eventuelt i kategorien) som kan hjelpe deg med å lage malen på en enkel måte.

Parametere rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Parameter

Når du legger inn malen på en side skriver du den slik: {{Malnavn}}. Hvis malen derimot inneholder parametere kan du benytte en loddrett strek | etter malnavnet og påfølge et «svar» til en parameter. Eksempelvis slik: {{Malnavn|Hei}}. Her vil svaret legges inn der malen definerer {{{1}}} den første parameteren. Eksempel: {{Dablink}} ser slik ut som mal:

:''{{{1}}}

På en annen side kan du da skrive inn {{dablink|Hei}} og få resultatet:

Avansert rediger

Utdypende artikkel: Hjelp:Avanserte maler

Dokumentasjon rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Maldokumentasjon

Når du oppretter en mal, er det sterkt anbefalt at du samtidig oppretter en dokumentasjonsside for malen. Dette er malens «bruksanvisning». Den bør inneholde en forklaring om hva malen er tenkt brukt til, og hvordan den brukes. I tillegg bør dokumentasjonen inneholde et eksempel på hvordan malen fungerer i praksis. Dersom malen kan brukes på flere måter, f.eks. ved bruk av ulike parametere, bør dette vises med flere eksempler.

En grundig maldokumentasjon, forklart med presise og forståelige ord, gjør det enklere for andre bidragsytere å ta malen din i bruk.

Kategorisering rediger

Som alle andre artikler er det viktig at også maler kategoriseres. Da malene ofte kan beskrives med noe innfløkte navn, kan det være nyttig å lese mer om de ulike maltypene her. Det er i all hovedsak fire kategoriseringer du må foreta når du skal plassere en mal.

 1. Hva slags type mal er det?
 2. Hvilket tema ligger malen innenfor?
 3. I hvilket navnerom benyttes malen?
 4. Skal malen brukes direkte eller støtte opp under andre maler?

Det første spørsmålet har med formen på malen å gjøre. Er det en navigasjonsmal eller en infoboks? Det finnes mange ulike typer. Hvis du ikke er kjent med disse kan du lese et sammendrag på hovedsiden for maler. Det andre spørsmålet er lettere å håndtere. Her skal du enkelt nok si hva malen din omhandler. Er det en mal som beskriver Norges fylker skal den naturlig nok kategoriseres i kategorien geografimaler. Hvis underkategorier finnes (eksempelvis spesifikt om «norsk geografi») kategoriseres den selvsagt her. Alle temaer tilgjengelig for kategorier finner du her. Det tredje spørsmålet er også forholdsvis enkelt. Hvis en mal ikke benyttes i artikkelrommet kalles det en metamal. Hvis den skal benyttes i artikkelrommet skal den ikke kategoriseres noe videre på dette tredje spørsmålet. Hvis malen også er så spesifikk at den kun skal virke på ett navnerom (eksempelvis på brukerdiskusjonssider), kan den underkategoriseres til dette i kategorien maler etter navnerom. Det siste spørsmålet er også ganske enkelt. Hvis malen kun skal benyttes i andre mal-navnerom. Det vil si at det er en mal som støtter opp under en eller flere andre maler, så kalles det en grunnmal. Hvis det ikke er en grunnmal, skal dette spørsmålet, slik som det foregående, ikke besvares med en kategori overhodet.

Illustrert med et eksempel finnes det en mal som heter {{Infoboks}}. Denne benyttes kun til å lage andre maler som skal være mer spesifikke infobokser. Dermed er det en grunnmal (punkt 4). Det er også en metamal, da den ikke benyttes i artikkelrommet, men grunnmaler er per definisjon også metamaler, så det er ikke nødvendig å kategorisere malen både som grunnmal og som metamal.[n 1] Malen er dog noe vanskeligere å kategorisere innenfor tema, og det er da bedre å unngå kategorisering enn å legge den rett i kategorien temamaler. Slik opptrer kategorier nederst i navnerommet:

Det finnes ytterligere en gruppe kategorier som kun er for vedlikeholdsgrunner, men hvis malen enten er komplisert, utdatert eller er en vedlikeholdsmal kan den legges her i tillegg til de andre kategoriene.

Legge inn rediger

Utdypende artikkel: Hjelp:Maler

Transklusjon rediger

Utdypende artikkel: Wikipedia:Transklusjon

Substitusjon rediger

Se også rediger

Fotnoter rediger

 1. ^ Det hender selvsagt at maler kategoriseres i begge gruppene. Hvis du ønsker å hjelpe til med denne opprydningen, se en liste [ her].