Wikipedia-navnerom
Grunnleggende
navnerom
Tilhørende
diskusjonsnavnerom
0 (Hoved) Diskusjon 1
2 Bruker Brukerdiskusjon 3
4 Wikipedia Wikipedia-diskusjon 5
6 Fil Fildiskusjon 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskusjon 9
10 Mal Maldiskusjon 11
12 Hjelp Hjelpdiskusjon 13
14 Kategori Kategoridiskusjon 15
100 Portal Portaldiskusjon 101
828 Modul Moduldiskusjon 829
Virtuelle navnerom
-1 Spesial
-2 Media

Navnerom er en funksjon for å gruppere sider på Wikipedia. Hvert navnerom har et standardisert navn, og navnet på sidene som tilhører navnerommet innledes med Navneromsnavn: fulgt av sidens eget navn. Man kan si at navnerommene fungerer som metode for å skille mellom vanlige artikler som inngår i den egentlige encyklopedien og øvrige interne sider for prosjektet.

rediger

Denne språkutgaven av Wikipedia har 18 ordinære navnerom; hovednavnerommet, der sidene ikke har prefiks, og 17 tilleggsnavnerom, hvert med sitt eget prefiks. I tillegg finnes to virtuelle navnerom.

Navnerommene listes her sammen med variablene som henviser til dem.

{{ns:-2}} Medium
{{ns:-1}} Spesial
{{ns:0}} (hovednavnerom, for vanlige encyklopediske artikler)
{{ns:1}} Diskusjon (diskusjonssider for vanlige encyklopediske artikler)
{{ns:2}} Bruker
{{ns:3}} Brukerdiskusjon
{{ns:4}} Wikipedia
{{ns:5}} Wikipedia-diskusjon
{{ns:6}} Fil
{{ns:7}} Fildiskusjon
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} MediaWiki-diskusjon
{{ns:10}} Mal
{{ns:11}} Maldiskusjon
{{ns:12}} Hjelp
{{ns:13}} Hjelpdiskusjon
{{ns:14}} Kategori
{{ns:15}} Kategoridiskusjon
{{ns:100}} Portal
{{ns:101}} Portaldiskusjon
{{ns:828}} Modul
{{ns:829}} Moduldiskusjon

Alle navnerom med et positivt nummer eller null i denne listen er søkbare. Navnerommene Medium og Spesial er altså ikke søkbare.