Wikipedia:Torget

Siste kommentar: for 2 timer siden av Ulflarsen i emnet Runde datoer og krigen
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra 2008
Arkiv fra 2009
Arkiv fra 2010
Arkiv fra 2011
Arkiv fra 2012
Arkiv fra 2013
Arkiv fra 2014
Arkiv fra 2015
Arkiv fra 2016
Arkiv fra 2017
Arkiv fra 2018
Arkiv fra 2019
Arkiv fra 2020
Arkiv fra 2021
Arkiv fra 2022
Arkiv fra 2023

2024

januar
februar
mars
april
mai
juni


Et hjertesukk: Grunner til å slutte å bidra på WP

rediger
 
Bidragsytere til Wikipedia på engelsk, 2002-2021
 
Bidragsytere på norsk, med 5 eller flere bidrag, 2003–2017

WP er på sitt beste fantastisk og går utenpå det meste, og det er mye som er meget bra. Det er veldig givende å bidra med folkeopplysning. Det klages mye over sletting og malklistring, det tar jeg med knusende ro, dette er nødvendig for å løfte kvaliteten på svake deler av WP. Å ja, vi har store mengder stoff som er langt fra tilfredsstillende. Ting som rett som det er får meg til tenke "hvorfor i svarte driver jeg med dette tullet" er:

  • Kvalitetsheving blir jevnlig motarbeidet, herunder sletting/fletting. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.
  • Motstand mot kodifisering, blant annet av prinsipper som ikke-OR og retningslinjer for relevanskriterier.
  • Manglende lojalitet til standarder og kriterier.
  • Påfunnsargumentasjon: Bare si et eller annet og tro at det holder.
  • Ørkesløse diskusjoner om ting som er avklart 5 ganger tidligere (minst), ofte dårlig kamuflerte omkamper.
  • Absurde diskusjoner, den siste nå nylig.
  • Passive administratorer, en av de dyktigste, Telaneo, ble dessverre stemt ut nylig.
  • Bidragsytere som stort sett bare bidrar med random kommentarer i diskusjoner.

Hilsen Erik d.y. 26. mai 2024 kl. 22:33 (CEST)Svar

Om noen dager er det 20 år siden jeg begynte å bidra til Wikipedia. Jeg ser flere grunner til å fortsette å bidra - enn å slutte - særlig at det fremdeles kjennes givende. Jeg er imidlertid ikke sikker på at jeg hadde blitt en regelmessig bidragsyter, om jeg hadde kommet innom Wikipedia i dag. Det Wikipedia jeg begynte å bidra til er ganske forskjellig fra dagens Wikipedia, og jeg anser at forskjellen (vedlikeholdsmaler, sletting av artikler) er en vesentlig grunn til at vi i da har få, og et over tid synkende antall bidragsytere.
Denne utfordringen kommer jeg til å ta opp i et nytt foredrag på Litteraturhuset i Oslo til høsten, under tittelen Tilbake til Wikipedia. Skal vi få et bedre og større Wikipedia på bokmål, så må vi ha vesentlig flere bidragsytere, og for å få til det må vi endre måten vi tar imot og følger opp vår viktigste ressurs: bidragsyterne. Ulflarsen (diskusjon) 29. mai 2024 kl. 09:01 (CEST)Svar
Vi må velge kloke administratorer. I spørsmålet om sletting må de for eksempel ha mot til å gjøre en «kost-/nyttevurdering», der slettingens virkning for bidragsyterens motivasjon er et relevant hensyn. Som Haros fremholder i et innlegg på Tinget: «Dessuten er det faktum at noen har interesse av å øke dekningsgraden noe vi skal belønne. Jeg husker for lenge siden at det ble opprettet en lang rekke med artikler om enkeltepisoder av et prateprogramm. Jeg så ikke helt verdien av disse artiklene, men så i alle fall ikke verdien av å demotivere skribenten.» Tar jeg ikke feil, er den aktuelle bidragsyteren i dag svært aktiv på Wikipedia. Skrekkeksempelet er dette. Man kunne latt de mange artiklene hans stå, veiledet og kanskje penset den skrivelystne bidragsyteren inn på noen gode lemmalister. Det er skribentens interesse som motiverer skribentene, ikke relevanskriteriene.--Trygve Nodeland (diskusjon) 30. mai 2024 kl. 11:35 (CEST)Svar
Dette er mitt hjertesukk og reelle grunner til jeg kan finne på å si takk for meg. Jeg antar dere ikke trekker i tvil at jeg er en seriøs og aktiv bidragsyter. Hilsen Erik d.y. 31. mai 2024 kl. 18:10 (CEST)Svar
Til Erik d.y.: Jeg kan ikke se at jeg i hva jeg skriver over trekker i tvil at du er en seriøs bidragsyter, at du er aktiv viser din redigeringsstatistikk.
Slik jeg ser det, kan vi enes om ønsket om et Wikipedia på bokmål, med så høy kvalitet som mulig, hva vi er uenig om er veien dit. Igjen, slik jeg ser det, har den gruppen du grovt sett kan sies å tilhøre, vunnet den kampen (sletting av artikler, vedlikeholdsmaler osv.). Hva jeg forsøker er å endre dette, spissformulert å reversere det tilbake til slik Wikipedia var når jeg begynte å bidra i 2004.
Hva jeg mener med å endre Wikipedia tilbake til 2004 er selvfølgelig ikke det tekniske. Wikidata, Wikimedia Commons og mye annet er store forbedringer som de fleste støtter - og etter min mening bør støtte - om man ønsker en encyklopedi med høy kvalitet og mye innhold på bokmål.
Det jeg vil forsøke å få tilbake er det som gjorde at bidragsytere strømmet til Wikipedia, fordi det var lett å bidra. Så begynte man, og etterhvert lærte man av å se på andre, eller av at andre gjorde forbedringer på de enkle artiklene man hadde begynt med. Jeg kan ikke se at det er slik i dag. For ordens skyld, og for å gjenta meg selv, så anser jeg at din gruppe har vunnet, og om jeg ikke lykkes å endre kulturen på Wikipedia på bokmål, så vil jeg uansett fortsette å bidra. Ulflarsen (diskusjon) 1. jun. 2024 kl. 19:06 (CEST)Svar
Det du her argumenterer for kan sees som å ligne noen religiøse bevegelsers tro på at det sanne fantes i det tapte opprinnelige. Og at veien fram går tilbake til en tapt idealtilstand. EN:WP's Restorationism for den leseglade. Andrez1 (diskusjon) 1. jun. 2024 kl. 23:08 (CEST)Svar
Det var ikke meningen å skryte, men å sette ting i perspektiv. Det er mye omtanke for bidragsytere som har laget en ubetydelig, kildeløs artikkel om et uvesentlig tema, fint det. Men for eksempel undertegnede som anstrenger seg for å heve kvaliteten må holde ut usakligheter, latterliggjøring og personangrep; en del av de ørkesløse diskusjonene er så usaklige og til dels absurd argumentert at det gjør vondt i hjernen. Jeg har til og med fått høre at mitt bidrag på WP er destruktivt, det er ganske absurd og viser mangel på perspektiv.
Jeg har faktisk motsatt opplevelse av Ulf, det systematiske kvalitetsarbeidet (det Ulf kaller "kampen" om sletting, vedlikeholdsmaler, kriterier, retninglinjer etc) blir så mye motarbeidet og til dels sabotert at jeg blir helt oppgitt. Ulf mener at "min gruppe" har vunnet, jeg opplever i stor grad det motsatte og det er en grunn til at jeg kan finne på å slutte. Hilsen Erik d.y. 9. jun. 2024 kl. 12:49 (CEST)Svar
2004. Tilbake til Wikipedias «mytologiske tidsalder»? Nostalgi? Jeg registrerte meg seint i 2006 og har inntrykk av at mange av de aktive den gang hadde registrert seg i 2006 eller 2005. På sett og vis dens barndom. Wikipedia før 2005 fremstår nesten som litt mystisk og jeg har inntrykk av at vi da snakker som en liten klubb av likesinnede som levde i harmoni (kanskje tar jeg feil). De føler seg kanskje som pionerer - i større grad en oss som begynte i 2005/2006 eller 2010/2011. Men hva med han eller hun som registrerte seg i f.eks. 2014 og som har bidratt i 10 år - kanskje på daglig basis ? Det er mange år med frivillig arbeid. Kanskje 100.000 redigeringer og 1000 nye artikler.
Wikipedia hadde 15.000 artikler i utgangen av 2004. I februar 2006 hadde dette økt til 50.000 og året etter til 100.000. Fra 2010 til 2019 økte den fra 250.000 til 500.000 artikler. Flere fra pionertiden falt fra mellom de to siste milepælene. Uavhengig av mitt personlige tankespinn så har konteksten for slik wikipedia var i 2004 endret seg. Wikipedia var veldig nytt og det var også internett - den gang. Alle redigerte fra PC/laptop. Det er også en del mindre å skrive om i dag enn det som var tilfellet for 20 år siden - av naturlige årsaker siden antall artikler er mangedoblet. I tillegg må jeg legge til at de som begynte for 20 år siden har blitt 20 år eldre.--Ezzex (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 14:15 (CEST)Svar
Til Erik d.y.: Du har god grunn til å være bekjent av innsatsen du har gjort for folkeopplysning på Wikipedia.
Når det gjelder sletting, så er det reelle uenigheter. Noen velger å møte det med å ta diskusjon på de ulike artiklene som er satt til sletting, jeg velger å reise en prinsipiell diskusjon, i de fora som er relevant, som Tinget og eksternt, på Litteraturhuset i Oslo.
Vedrørende «hvem som har vunnet, så langt», så mener jeg det er lett å vise at det er de som støtter sletting og vedlikeholdsmaler, begge deler er i kontinuerlig bruk, det står for eksempel over 100 artikler til sletting nå. Hvis dette fortsetter, så kommer jeg uansett til å bidra til Wikipedia, og det håper jeg du og andre gjør om min linje for å endre Wikipedia får tilslutning. Vi trenger så mange gode bidragsytere som vi kan få, for å bygge et stort og godt leksikon på bokmål. Ulflarsen (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 20:24 (CEST)Svar
Til Ezzex: Vi har svært gode data på at det har vært en kraftig nedgang i bidragsytere fra rundt 2008–2010. Dessverre er jeg dårlig med å få frem slik statistikk, men om Bruker:Jon Harald Søby, Bruker:Haros eller andre kan generere en slik oversikt, og lage én eller flere skjermdump av det, så kan det bidra til å opplyse debatten (legg gjerne en illustrasjon om det i denne tråden).
Jeg mener det er svært mye som tyder på at årsakene til denne nedgangen er vedlikeholdsmaler og sletting. Det er også slik at mulig tap ved å slutte med vedlikeholdsmaler (og å fjerne de som er) er svært liten, mot mulig vinning ved å få flere bidragsytere.
Hva som kan og bør skrives om er fremdeles enormt. Wikipedia har - uavhengig av språkform - som mål å tilby kunnskap om det som kan belegges med brukbare kilder, i hele verden. Ser vi på Wikipedia på engelsk så har de over 10 ganger så mange artikler som Wikipedia på bokmål, og med våre ofte vesentlig kortere artikler antar jeg vi dekker kanskje én prosent av hva de dekker, så det meste gjenstår. Ulflarsen (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 20:37 (CEST)Svar
Engelsk er et språkfellesskap som teller nesten en halv milliard individer + sikkert 1 milliard som behersker det godt.--Ezzex (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 21:40 (CEST)Svar
Jeg er med Erik d.y. her, jeg er vel det man kaller en «inklusjonist». Jeg vil tro at en del av dem som driver med vedlikehold jobber adskillig hardere og mer systematisk enn meg. For dem er det nok en del prinsipper bak hva de gjør som er helt opplagt og som de har diskutert hundrevis av ganger før, men som jeg ikke er inne i. For meg blir derved en del av slettinger uforståelige, og når man blit møtt med henvisning til et eller annet prinsipp (fordi administratorer ikke har tid til å forklare hva de driver med for n'te gang) framstår slike slettinger som unødig surmaget.
De glade 00-åra var preget av en tid hvor målet var å etablere flest mulig artikler, og kvaliteten var ikke det viktigste. Etter hvert som mange emner er greit dekket begynner kvaliteskravene å melde seg, og det blir ikke like lett for menigmann å komme inn i Wikipedia-skriving. På tross av Andrez1s «tapte paradis» er det ikke noen tvil om at det var adskillig morsommere å skrive Wikipediartikler før. Kvaliteten var dog deretter... Petter Bøckman (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 22:06 (CEST)Svar
"På tross av Andrez1s «tapte paradis»? Ikke mitt paradis. Mer en opprinnelsesmyte om hva som muligens var. Om det var som Den kambriske eksplosjon eller Arkeikum å regne i NO:WP's tilblivelse får ettertiden vurdere. Denne diskusjonen kan forstås som spinoff av denne, og jeg tok meg friheten der til å henvise til diskusjoner i 2016 om de samme gamle ting som også skal diskuteres neste sommer (en deLillos 1993 ref der), hvor du bidro med ditt. Jeg mener framført nostalgisk lengt etter en tapt tid står iveien for å erkjenne hva ståa er, hvor landet ligger. Idealene forvitrer og hva som kommer i stedet er lite å rope hurra for. Og evnen og viljen til å reflektere over det egne er for lav, det læres lite.
Ikke min bibel: EN:WP's Homesteading the Noosphere (1997) var om ikke annet et forsøk på å forstå økonomien i en type bevegelse. Den type metadiskusjon er så uønsket at det da blir med det umiddelbart erfarte. Og så stopper det der. Gjerne med noen lettsårte som føler det hele som invaliderende for egen selvforståelse. Og så stopper det der. Andrez1 (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 23:12 (CEST)Svar
Jeg synes for så vidt fortsatt at det er hyggelig å bidra på Wikipedia. Jeg regner meg selv også som inklusjonist. Når jeg ser en artikkel som åpenbart har potensiale til seg til å kunne bli forbedret, trykker jeg på behold-knappen. Jeg burde ikke følge med så mye, for som følge av den uendelige strømmen av slettenominasjoner som nå foregår, blir det ikke tid til annet. Og man blir lei av å sitte der for å vokte over at porten er åpen!
Når jeg selv følger et så sterkt «ansvar» eller bedre behov for å passe på at levedyktige spirer beholdes, burde jeg kanskje ha forståelse for de som mener at de bør slettes. Men det får jeg ikke helt til. Det skyldes nok blant annet at uviljen mot å forbedre det som er for dårlig kommer så sterkt til syne. Jeg forstår meg ganske enkelt ikke på denne tilnærmingen til et kollektiv prosjekt. I en dugnad arbeider man for å forbedre og gjerne luke bort ugresset, men man river ikke opp tulipanløkene forde de blomstrer for sent.
For meg fremstår det som et sunnhetstegn at kvaliteten ikke alltid er på topp. Man må få lov til å øve seg. Men den retten ble ikke gitt Thomasarnesenhines. Det dreier seg om en skrivedyktig mann i den rette alder som åpenbart burde ha blitt hjulpet til større oppgaver enn de han satte seg fore å løse. Hans diskusjonsside ser ut som en gravlund over tapte drømmer. Selvsagt må det kunne verifiseres med referanser det vi skriver om, selv om det aller meste som står vil vise seg å være verifisertbart når vi bare prøver. Men å slette med den begrunnelse at noe er «lokalt», er som å skyte seg selv i foten. Eller snarere nybegynnerens fot. --Trygve Nodeland (diskusjon) 10. jun. 2024 kl. 10:31 (CEST)Svar
Til Til Ezzex: Du skriver følgende over: «Engelsk er et språkfellesskap som teller nesten en halv milliard individer + sikkert 1 milliard som behersker det godt.». Jeg forstår hvorfor Wikipedia på engelsk idag har flere og bedre artikler enn hva Wikipedia på norsk bokmål har, men teoretisk er grensen for hvor mange artikler vi kan ha, den samme.
Med andre ord, når Wikipedia på engelsk har over 10 ganger så mange artikler som vi har, og sannsynligvis over 100 ganger mer innhold (gitt at våre artikler ofte er svært knappe, hvor de på engelsk er omfangsrike), så har vi svært mye som fremdeles bør gjøres, og for det arbeidet trenger vi mange flere bidragsytere. Ulflarsen (diskusjon) 10. jun. 2024 kl. 16:40 (CEST)Svar
Jeg er ikke overrasket over at Wikipedia på det vesle språket norsk, etter 20 år ser annerledes ut enn den på engelsk. Norsk er hovedspråket til en liten nasjon. Engelsk er hele klodens fellesspråk. Et nettsamfunn for et lite språk og ett tilsvarende for et verdensspråk vil nødvendigvis utvikle seg forskjellig. For det store språket vil det kanskje oppstå et ønske om klarere og strengere regler, fordi noen mener det er en risiko for «utglidning». En diskusjon for noen år siden viste at vår terskel for å skrive om straffedømte var langt lavere enn på enwp. Vi synes vi har kontroll uten strenge regler.
I vårt lille, oversiktlige språksamfunn der «alle kjenner alle», er det naturlig at «de nære ting» fanger interessen. Mer naturlig tror jeg, enn i Australia og California. I et distriktsbevisst samfunn som det norske, vil dessuten «lokale» forhold ha høyere status enn ellers. Det kan ikke være galt at det norske samfunnets kjærlighet til det lokale også gjenspeiles i artiklene. Jeg tror vel også at en nøye gjennomgang av våre artikler ville vist forskjeller regionalt. Noen distrikter er flinkere enn andre til å gjøre lokale fenomener relevante. De bør støtte også andre distrikter i slike bestrebelser. Men For i det lille språksamfunnet har man større mulighet for å være fleksibel enn i det store, og det er en mulighet som bør benyttes.--Trygve Nodeland (diskusjon) 10. jun. 2024 kl. 17:04 (CEST)Svar
Litt seint svar, men talla (og grafen) for aktive bidragsytere på bokmålswikipedia finner man her:
En høy topp i 2009, og så en slags stabilisering (men fortsatt med synkende tall) fra 2016.
Det kan være interessant å sammenligne det med andre språkutgaver på sammenlignbare europiske språk:
Så vi kan vel fastslå at vi ikke er aleine om å ha en svakt nedadgående trend. Mye av det vil jeg påstå har å skyldes at folk bruker mobiltelefoner mye mer enn datamaskiner nå til dags, og at det å bidra fra mobiltelefon fortsatt er mye vanskeligere enn fra datamaskin. Noe kan også skyldes at leksikonet er (eller ser ut til å være) «mer komplett» enn tidligere, så det er mindre lavthengende frukt (altså ting man relativt enkelt kan skrive mye om) nå enn før, men det blir bare spekulasjon fra min side. Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 11:08 (CEST)Svar
Veldig interessant lesning. Jeg har selv tenkt tanken og dels uttrykt det faktum at leksikonet er mer komplett nå enn tidligere (men med andre ord). Men det med overgangen til mobiltelefoner har jeg ikke tenkt på før. Det har sikkert noe for seg siden disse smartelefonene begynte å komme i 2010/2011. Man skal være forsiktig med å bruke slike endringer for å underbygge ett bestemt syn - slik jeg oppfatter at Larsen har gjort. Slike trender kan bli politisert å brukes til å fremme en sak.--Ezzex (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 13:22 (CEST)Svar
Det kan være greit å huske på at ingen av oss som har bidratt, bidrar eller for den saks skyld kommer til å bidra er en gave til Wikipedia. Wikipedia er et dugnadsprosjekt der store og små med ulike evner og interesser bidrar i fellesskap. Mvh 64.28.20.108 11. jun. 2024 kl. 12:26 (CEST)Svar
Og noen har hugnad for dugnad, og regner den type arbeid som sin egen belønning. Andre kan se den type gave-økonomi som nettopp det, økonomi. Hvor noen har investert mye og sitter med betydelig vested interest og med det følelse av eierskap. Noen tar eierskap til saksområder. De kan ofte ha interesser bak deltagelsen som innebærer interessekonflikt i forhold til ideell nøytralt ståsted. Det som over tid er kapitalisert blir ikke betingelsesløst gitt til felleskapet. Det er litt eierskap i omløp. Andrez1 (diskusjon) 11. jun. 2024 kl. 13:31 (CEST)Svar
At antall bidragsytere går ned proporsjonalt med antall artikler som allerede er skrevet anser jeg som naturlig og ikke problematisk i seg selv. Jeg anser Wikipedia som et felles-prosjekt som har som mål å gi oss sannferdig informasjon. Det at noen mener de vet bedre enn alle andre og derfor ikke trenger å følge de samme standardene som andre og i alle fall ikke får slettet sine artikler, er dessverre en del av tidsånden. Jeg mistenker at noen tror at "mine meninger er like viktige som dine" - selv om du har en doktorgrad i emnet mens jeg har sett en video på Youtube. Jeg vil derfor takke alle som bruker tid på å forbedre Wikipedia f.eks. ved å slettenominere artikler, som nesten er analogt med minerydding - en feil og det smeller. Jeg synes også det er bekymringsfullt dersom "minerydderne" ikke lenger orker å bidra fordi alle som står rundt synes området som stenges er for stort, arbeidet går for sent, eller at metoden er feil. Løsningen er ikke å la tilskuerne med sterke meninger overta arbeidet, for selv om Wikipedia er demokratisk, så er ikke alle like kvalifiserte - det er sannhet vi søker ikke enighet eller popularitet. Markuswestermoen (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 09:14 (CEST)Svar
Til Jon Harald Søby (WMNO): Det er selvfølgelig tilnærmet umulig å si noe klart om hvorfor antall bidragsytere har flatet ut, for så å gå ned. Jeg har imidlertid ennå til gode å se noe som underbygger din hypotese om at dette skyldes mobiltelefoner. At flesteparten leser Wikipedia på mobiltelefon, gir ingen automatisk kobling til at de bidrar fra samme plattform. De som driver med musikk, hører vel ofte på det via mobil, men jeg regner med at de komponerer via en PC.
Men si at vi antar at mesteparten av frafall kommer fra mobiltelefon. Selv om det er lite sannsynlig at vi får flere bidragsytere ved å fjerne vedlikeholdsmaler, relevanskriterier og ha brukbare kilder som grensen for hva som kan passere, hva har vi å tape på det? Dersom vi ved det kun vinner én ny bidragsyter av Erik d.y., så er det verdt det.
Ulempen ved en slik endring er minimal, om den i det hele tatt eksisterer. En botkjøring kan flytte all merking av med vedlikeholdsmaler til én eller flere lister over artikler som «noen noen gang har ment at noen bør forbedre...», så kan de som må ha lister for å ta fatt, gjøre det. Tilsvarende skader det ingen om en artikkel er svært tynn - én linje eller to - fordi ingen ser den.
Hva jeg oppfatter som det underliggende her er at Wikipedia på bokmål skal bli like bra som Store norske leksikon (SNL). Jeg sier: glem det. Wikipedia på bokmål vil alltid være bedre - og dårligere - fordi det ligger i vår modell. Derfor bør vi alltid anbefal SNL om noen spør hva de skal velge. Men hvorfor velge? Hvorfor lese «global oppvarming» hos SNL, når man kan lese Frankemanns bokstavelig talt utmerkede artikkel om Global oppvarming her? Og skal vi få flere slike, så gjelder det å ikke slakte gåsa som legger gullegget, de nye bidragsyterne som vi muligens jager vekk i dag, med vedlikeholdsmaler og relevanskriterier. Ulflarsen (diskusjon) 13. jun. 2024 kl. 18:09 (CEST)Svar

Avsporing

rediger

I tillegg til å måtte finne meg i å bli plaget av navngitte bidragsytere (hvorav noen også er administratorer) må jeg finne meg BS fra feiginger som hjemmer seg bak en IP: Wikipedia:Sletting/ClutterBillies. --Hilsen Erik d.y. 13. jun. 2024 kl. 21:15 (CEST)Svar

Minner om avsnittet "Standarder" i Hjelp:Diskusjonsside, som jo slettediskusjoner pr definisjon er:
  • Ikke rediger andres kommentarer: Hold deg for god til å endre andres kommentarer, selv om de inneholder skrivefeil og annet kontroversielt innhold. En signert kommentar er brukerens eiendom.
///Mvh. 1000mm (diskusjon) 14. jun. 2024 kl. 17:18 (CEST)Svar
Men du kan kalle andres ytringer for (sitat) «usakelig og respektløst vås»? En viss dobbeltmoral å spore her! ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:46 (CEST)Svar
Du kommer trekkende med noe jeg nevnte i en annen sammenheng og som ikke har noe med saken å gjøre. Hilsen Erik d.y. 15. jun. 2024 kl. 17:42 (CEST)Svar
Det var du som trakk inn kommentar fra én slettediskusjon (les: annen sammenheng og som ikke har noe med saken å gjøre), jeg trakk inn kommentar fra en annen. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 17:45 (CEST)Svar

Kommentarer fra en IP, fra 1000mm og noen av punktene fra Trygve dokumenterer ironisk nok mine poeng. Kanskje mer tragisk enn ironisk. Sukk. Hilsen Erik d.y. 15. jun. 2024 kl. 17:25 (CEST)Svar

At du ikke evner å se dobbeltmoralen illustrerer tragisk nok, men slett ikke ironisk, mitt poeng til det fulle. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 17:33 (CEST)Svar
Minner om at følgende ikke gjelder Ulf Larsen:
Ikke rediger andres kommentarer: Hold deg for god til å endre andres kommentarer, selv om de inneholder skrivefeil og annet kontroversielt innhold. En signert kommentar er brukerens eiendom. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 17:38 (CEST)Svar
Feilplassert i grenstrukturen, så det til dels er umulig å vite hva man svarer på er noe annet, noe du fikk kommentar på (fra andre enn meg) i Wikipedia:Torget#Plassering_av_innlegg. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 17:44 (CEST)Svar
Forstår. Det var jo det med å forstyrre Wikipedia, så jeg trekker meg fra videre diskusjon. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 21:12 (CEST)Svar
Det var ikke mine ord. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 21:16 (CEST)Svar
Jeg har bidratt her i over 20 år, vært administrator to ganger, så når jeg skriver at jeg trekker meg fra diskusjonen, på bakgrunn av det du har skrevet over, så er det med en viss erfaring. Jeg er ikke interessert i å bli blokkert for å forstyrre Wikipedia. Ulflarsen (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 21:41 (CEST)Svar
Jeg har ikke beskyldt deg for det, og har heller ingen intensjon om å blokkere deg av den grunn. Når du trekker fram hva som ble skrevet, så må du ta med konteksten, ikke cherry picke deler av utsagnet: «men å insistere at ens unike diskusjonsstruktur må være til stede er noe jeg anser som på kanten av forstyrrelse av prosjektet. Måten du insisterer å svare på gjør det utydelig, vanskelig og unaturlig å følge samtalen» – sistnevnte er heller ikke tilfelle her og nå. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 22:04 (CEST)Svar
Nå har jo bidragsyteren Ulflarsen en viss erfaring med å benytte "å forstyrre Wikipedia" som blokkeringsgrunn når utsatt for kritikk. Selve konseptet "å forstyrre Wikipedia" er problematisk og den tidligere administratoren er her eksplisitt invitert til å kommentere en tekst. En tekst som også gjør seg noen tanker om NO:WP's bruk av konseptet "å forstyrre Wikipedia". RfC'en, som er et eksplisitt ønske om kommentar (fra enhver forsåvidt) er ubesvart av Ulflarsen pr idag. Og RfC'en er her. Andrez1 (diskusjon) 17. jun. 2024 kl. 13:29 (CEST)Svar

Ønske om flytting 9. juni 2024

rediger

Siden Azovbataljonen ønskes flyttet til Brigade NGU «Azov»

Begrunnelse: Navneendringen er nødvendig for å reflektere den offisielle tittelen på enheten, som nå er kjent som Brigade NGU «Azov». Dette vil hjelpe med å unngå forvirring og sikre at informasjonen er oppdatert. Det er viktig å ikke forveksle disse to organisasjonene fordi de har lignende emblemer:

3. uavhengige angrepsbrigade (3 oshbr) er en taktisk enhet i Ukrainas landstyrker. Her er kronologien over navnene:

- 3. uavhengige angrepsbrigade (siden 26.01.2023) - Regiment «SSO Azov» (09.03.2022—26.01.2023) - Territorialforsvar «Azov» (24.02—09.03.2022)

12. spesialstyrkebrigade Den ukrainske nasjonalgarden «Azov». Her er kronologien over navnene:

- 12. spesialstyrkebrigade NGU «Azov» (siden 2023) - Uavhengig spesialstyrkeenhet «Azov» (16. november 2014—2023) - Regiment med spesialformål «Azov» (september — oktober 2014) - Bataljon med spesialformål «Azov» (mai — september 2014)

Klikk her for å flytte siden

Hilsen Chuhaistyr (diskusjon) 9. jun. 2024 kl. 13:34 (CEST)Svar

Skriftstørrelse

rediger

Hvorfor er skriftstørrelsen blitt så stor? 2001:2020:C317:C722:657D:AAC:CDE5:280 11. jun. 2024 kl. 18:55 (CEST)Svar

Jeg ser dette gjelder alle utgaver av Wikipedia, ikke bare norsk. 2001:2020:C317:C722:657D:AAC:CDE5:280 11. jun. 2024 kl. 18:57 (CEST)Svar
Ser hva du mener, og akkurat hvorfor vet jeg ikke, men på høyresiden av skjermen tror jeg du skal ha valget til å endre teksten tilbake til liten. - Tobost06 (diskusjon) 11. jun. 2024 kl. 19:10 (CEST)Svar
Se Wikipedia:Notiser/Arkiv/2024/mai#Utseendemenyen og en ny standardskriftstørrelse for tekst blir tilgjengelig for utloggede brukere. Dugnad 11. jun. 2024 kl. 19:24 (CEST)Svar

Standardsortering virker ikke i forhold til mal

rediger

Eller i hvertfall ikke i forhold til malen stubb/spire. Jeg vet ikke grunnen eller om det bare er midlertidig. Ezzex (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 02:32 (CEST)Svar

@Ezzex: Ja, det er gjort med vilje. I spirekategoriene synes jeg ikke det helt gir mening å sortere på etternavn o.l., siden det ikke er innholdskategorier som folk forventes å bla i på samme måte som «vanlige» kategorier. Jon Harald Søby (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 10:03 (CEST)Svar
Ok. Den er grei.--Ezzex (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 12:51 (CEST)Svar

Infoboks bygning og koordinater

rediger

Infoboks bygning henter tilsynelatende ikke koordinater fra Wikidata. Men det burde den kanskje gjøre? @Haros? Trygve Nodeland (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 13:39 (CEST)Svar

Det skal den gjøre. Eksempel på at den ikke gjør det? Haros (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 14:38 (CEST)Svar
Nei. Det ordnet seg av seg selv, i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Men takk for riktig svar! Trygve Nodeland (diskusjon) 12. jun. 2024 kl. 15:25 (CEST)Svar

Runde datoer og krigen

rediger

Jeg har bidratt til å løfte et par artikler knyttet til hendelser som det i år er 80 år siden, invasjonen i Normandie og Ardenneroffensiven, men det er flere artikler som med fordel kan løftes. Den som kommer opp først er operasjon Bagration, deretter 20. juli-attentatet og så Warszawaoppstanden og Arnhem-operasjonen.

Jeg kan forsøke å løfte Warszawaoppstanden frem til anbefalt. Kanskje Bruker:Znuddel, Bruker:Frankemann, Bruker:Efloean, Bruker:Finn Bjørklid eller andre kan forsøke seg på de tre andre, så de også kan løftes frem til anbefalt og komme på forsiden? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 13. jun. 2024 kl. 16:59 (CEST)Svar

Bra tiltak! Skal prøve å få bidratt på dette. Znuddel (diskusjon) 13. jun. 2024 kl. 20:43 (CEST)Svar
God kveld Ulflarsen, disse artiklene ser interessante ut, men noen av disse trenger en total overhaling. Operasjon Bagration har bare en eneste fotnote, det betyr gjerne i praksis at hele artikkelen må skrives på nytt. Jeg er som vanlig opptatt med natur, naturressurser og andre grønne saker, så disse temaene greier jeg ikke å slå over til nå. Imidlertid stiller jeg opp ved behov for korrekturlesning på noen av artiklene du steller med. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2024 kl. 22:37 (CEST)Svar
Jeg holder også på med en del som krever oppmerksomhet, men jeg liker motivasjon. Jeg velger siste på listen, Arnhem-operasjonen. Hvis andre har tilsvarende ønske, bare send meg en melding, så løser vi det. --Finn Bjørklid (diskusjon) 14. jun. 2024 kl. 18:00 (CEST)Svar
Takk @Ulflarsen for godt initiativ. Jeg har gått i gang med Warszawaoppstanden, god kildesituasjon så det går unna! Hilsen Erik d.y. 15. jun. 2024 kl. 20:02 (CEST)Svar
Fin utfordring. Jeg skal se hva jeg rekker å gjøre med 20. juli-attentatet. Erik F. 17. jun. 2024 kl. 00:12 (CEST)Svar
Hei @Ulflarsen. Jeg jobber meg gjennom Warszawa. Mye kilder der ute og mange perspektiver, så det er neppe innen rekkevidde å få til en AA og iallefall ikke UA innen 1. august, dagen for oppstanden. Hilsen Erik d.y. 18. jun. 2024 kl. 21:17 (CEST)Svar
Hvorfor ikke AA? For meg ser artikkelen slik den står nå å være svært nær AA allerede. Se gjerne tilsvarende artikkel hos SNL, den er vesentlig kortere. Fordelen med AA er at vi kan få den på forsiden, noe som gir svært mye bedre synlighet. Hvis du fortsetter å pusse litt, så kan jeg ta en runde med korrektur i helgen, og så kan den fremmes som AA til uken. Ulflarsen (diskusjon) 18. jun. 2024 kl. 21:33 (CEST)Svar

Usynlige artikkelmerknadsbilder

rediger

Hei hei! Jeg observerer at i artikkelmerknader som {{Kildeløs}}, {{Språkvask}} og {{Snever}}, så vises ikke ikonene lenger. Jeg ser ikke noen nylige, lokale endringer som kan ha ført til det, men jeg ser at det nylig har vært et problem med en spesifikk boks på engelsk Wikipedia, men er usikker på hva løsninga er i vår CSS. Er det noen av de grensesnittskyndige som kan ta en titt, eller bør jeg bare sette det opp på Phabricator? EdoAug (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 14:55 (CEST)Svar

Fungerer for meg (bruker vector 2010), så jeg vil tro (som de sier i kommentarene på den engelske siden du lenket til) at det er et problem med grensesnittsdesignet. - Tobost06 (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 20:07 (CEST)Svar
Dette problemet er phab:T367463. Blir forhåpentligvis fiksa ganske raskt. Jon Harald Søby (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 11:24 (CEST)Svar

Plassering av innlegg

rediger

Siden jeg begynte å bidra på engelskspråklig Wikipedia i 2004 har jeg lært, og praktisert, at innlegg plasseres fortløpende, altså nederst på siden. Hvis man svarer på et innegg, med mellomliggende innlegg, så lager man tilsvarende innrykk +1, og gjerne retter det til vedkommende bidragsyter, med internlenke til vedkommende, så vedkommende får det opp som rød markering.

At noen praktiserer dette annerledes er så, men at man flytter rundt på innlegg - som Bruker:1000mm har gjort i denne endringen - anser jeg som utidig, og negativt for arbeidsmiljøet her på Wikipedia på bokmål. For å unngå slike hendelser mener jeg det bør legges til en setning, både på Tinget og Torget, at tråder og innlegg postes fortløpende, og nederst på diskusjonssiden. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:03 (CEST)Svar

Det er min oppfatning at du tar feil her. Svar skal innrykkes og plasseres direkte under innlegget en svarer til, men før svar til andre innlegg. En tydeliggjøring av dette kan du se her (punkt 3, spesifikt). Slik du gjør det er en egen greie (så vidt jeg har sett) og skaper rot i diskusjonsstrukturen. Det gjøres også automatisk riktig med å trykke på «[ svar ]»-knappen etter meldinger når en leser en diskusjonsside. EdoAug (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:06 (CEST)Svar
Til EdoAug: Et essay du nettopp har oversatt fra engelskspråklig Wikipedia har knapt noen relevans for denne diskusjonen, hva som er interessant er vår praksis her på Wikipedia på bokmål. Slik jeg oppfatter det er det vanlig at man legger innlegg inn fortløpende nederst. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:16 (CEST)Svar
Nettopp for ett år sida, ja. Det ble oversatt for å bli brukt som eksempel. Det er slik den aller største mesteparten med bidragsytere svarer på tråder, blant annet med å bruke svar-funksjonen. Du nevner også engelsk Wikipedia i din trådstart, som har like lite relevans til dette prosjektet som essayet jeg oversatte derfra for ett år sida. EdoAug (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:18 (CEST)Svar
For å eksemplifisere, det jeg skriver nå er et svar til EdoAug, det skrives etter mitt svar til Colosseum, men det ligger ikke nederst – noe som er helt korrekt. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:03 (CEST)Svar
Se en:Help:Talk_pages#Indentation, dette er praksis på alle diskusjonssider på alle Wikimedia-prosjekter, jf. mw:Help:Talk_pages#Example ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:36 (CEST)Svar
100 % enig. Så lenge man har innrykk er det en grenbasert struktur, slik bl.a. Usenet fungerte. Dersom man imidlertid har en flat struktur, slik de fleste diskusjonsfora på på www er/var, da skal nye innlegg alltid nederst. Da er det heller ikke innrykk. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:56 (CEST)Svar
Dette burde vi kanskje ha noen typ av avstemning på. Har selv diskutert dette tidligere en gang og merker jo at her er det ulike meninger og ulike måter å gjøre dette på. Det er bakdeler og fordeler med begge slik jeg ser det, men det vil jo være en fordel om vi alle er enige om å gjøre dette på samme måte .... alle sammen. Colosseum (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 15:59 (CEST)Svar
Så lenge man benytter Svar-knappen, så plasseres innlegget automatisk på riktig sted, under den kommentaren man svarer på. All annen praksis er da pr def feil, jf. hvordan den tekniske løsningen fungerer. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:01 (CEST)Svar
Se eksempel på grenbasert diskusjonsstruktur: Brukerdiskusjon:1000mm/sandkasse ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:03 (CEST)Svar
Enig med Colosseum vedrørende avstemning. En annen sak er at uavhengig teknisk løsning (når ble vår aktivitet her detaljstyrt av det...?) synes jeg det er uhøflig, på grensen til hersketeknikk, å flytte endre på en annen bidragsyters innlegg. Det var ingen problem for interesserte å se hvilket innlegg jeg svarte på, og å flytte det, ikke bare én, men gjentatte ganger, synes for meg negativt for arbeidsmiljøet her. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:07 (CEST)Svar
Avstemninger ble dessverre stemt vekk som løsning, men det er mye vanskeligere å lese hva du svarer til enn det du tror, spesielt i lengre tråder. Det er på ingen vis uhøflig eller hersketeknikk å flytte feilplasserte svar til det som faktisk blir svart, men å insistere at ens unike diskusjonsstruktur må være til stede er noe jeg anser som på kanten av forstyrrelse av prosjektet. Måten du insisterer å svare på gjør det utydelig, vanskelig og unaturlig å følge samtalen. Som 1000mm har nevnt, så følges det en grenbasert struktur (der diskusjonen grener seg ut i forskjellige svar med innrykk), ikke en typisk internettforumstruktur (der nye svar alltid kommer nederst, gjerne med siteringer til relevante poster, uten innrykk). Å prøve å blande de to skaper kun krøll. En velger enten-eller, ikke begge, og på Wikipedias diskusjonssider benyttes det grenbaserte. EdoAug (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:15 (CEST)Svar
Hør-hør!
Redigert: Dersom man insisterer på at sine nye kommentarer konsekvent skal ligge nederst, så må man i det minste nøye seg med ett innrykk, slik at kommentaren (med sitat fra langt oppe i tråden) rent teknisk ligger som et svar på trådstart, ikke et svar rykket inn, da det av alle andre fremstår som et svar på kommentaren rett ovenfor. //Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:17 (CEST)Svar
Svar til EdoAug. Joda, skjønner det der .. men mitt inntrykk er at dette gjøres på ulike måter og, som sagt, fordeler og bakdeler med begge slik jeg ser det ... ville vart interessant å høre flere synspunkter på dette. Colosseum (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:23 (CEST)Svar
Registrerer at bidragsyter beskylder meg for å forstyrre Wikipedia, og trekker meg derfor fra videre diskusjon. Ulflarsen (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:37 (CEST)Svar
Det var ikke hensikten å «beskylde [deg] for å forstyrre Wikipedia», men i realiteten er det å presse igjennom sin egen upassende diskusjonsstruktur en form for å skape uorden i diskusjonstråder og -fora. EdoAug (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:43 (CEST)Svar
Selvsagt er vår aktivitet styrt av de tekniske løsningene på plattformen. All aktivitet i ethvert system er styrt av systemets oppbygging og grensesnitt.
Med grenbasert struktur er det helt unødvendig å sitere, slik du gjorde i innlegget jeg flyttet. Jeg flyttet det ikke to ganger, jeg flyttet det én gang. Den andre gangen fjernet jeg det, etter du hadde duplisert din egen kommentar (kopiert den inn igjen på første sted og lot flyttingen stå).
Du synes å ikke forstå hvordan innrykk og grenbasert diskusjon fungerer. Kommentaren du tilsynelatende svarer på har ett innrykk, mens ditt svar har fire der det skulle vært to... ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 16:16 (CEST)Svar

Jeg skriver dette nederst og uten innrykk fordi jeg i grunnen ikke svarer noen, men begynner på et nytt undertema. Et problem med greinstruktur er – i alle fall i lange tråder – at den som følger debatten, kan finne nye innlegg nesten hvor som helst i tråden. En må altså skrolle gjennom heile tråden hver gang en er innom. I gamle dager fantes det en mulighet til å se hvilke tråder på ting og torg som det nylig hadde vært aktivitet på. Veldig kjekt. Og på mobilvising står det opplysning på hver tråd hvor lenge det er sia det kom et nytt innlegg. Er det mulig å få på pc-visning også, tru? Hilsen GAD (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 00:00 (CEST)Svar

Vet ikke. Savnet etter gamle dagers Usenets trestruktur er der. Med valgbare lesere for å hente inn og organisere hva som kom. På den annen side, det henvises hit og dit i tråder. Ikke gitt trestruktur gir ønsket innfallsvinkel. Ofte er det rett opp i "vis historikk", og så lese diskusjonen derifra.Andrez1 (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 23:52 (CEST)Svar

Oversettelse av ord i maler

rediger

Hei, jeg har skrevet en artikkel om Smiger og kom over at "Flattery" som er smiger på norsk ligger inne i malen Mal:Relevansetankefeil. Er det da rett å oversette Flattery til norsk i malen fordi det finnes en artikkel for det norske ordet som ikke er rødlenket? Zyrates1 (diskusjon) 15. jun. 2024 kl. 22:30 (CEST)Svar

Spk Falken fra Trondheim's artikkeltittel

rediger

I går ble idrettslagsartikkelen om den nåværende skøyteklubben og tidligere arbeideridrettsklubben ( Sportsklubben Falken (Trondheim) ) flyttet uten forhåndsvarsel til kortformen SK Falken av en relativt ny bruker Nileoldens (diskusjon · bidrag). Jeg mener dette burde tilbakestilles da vi har Wikipedia:Navnekonvensjoner og Wikipedia:Flertydige titler. Fordi for det første fantes det tidligere flere foreninger/klubber/lag med samme navn se her i Liste over fotballklubber i Arbeidernes Idrettsforbund, 2. avsnitt 3. setning, «Det fantes mange klubber rundt omkring i landet med navn som Brann, Djerv, Falk, Fram, Grane, Kvikk, Lyn, Odd, Sparta, Sprint, Trygg, Uredd og Ørn.» på forskjellige skriveformer. Og historikken til Idrettslaget Høyang#Historikk står det «Klubben ble til i 1957, da Høyanger Idrettsforening (stiftet 1917) og Sportsklubben Falken (stiftet 1918) slo seg sammen.» Og for det andre at vi har konsensus om at norske idrettsklubber/-lag/-foreninger skal skrives på fullstendig form med unntak for Wikipedia:Navnekonvensjoner#Navn i vanlig bruk.

Så hva skal egentlig denne idrettslagsartikkelen ha for noe navn ? PS. Artikkelen har tidligere blitt flyttet i 2011 på grunn av navnelikhet med klubben i Høyanger og mulige andre klubber som nevnt ovenfor. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 16. jun. 2024 kl. 13:38 (CEST)Svar

Flyttet tilbake, inntil videre. Znuddel (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 14:22 (CEST)Svar

Infoboks fotballforbund

rediger

Ser ikke ut til at malen henter fra WD, ref. Armenias fotballforbund. Noen som har mulighet til å se på dette? Mvh Znuddel (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 14:19 (CEST)Svar

Ser ikke ut til at det er stort overlapp mellom innholdet på WD og det som vises i infoboksen. Sjekket mot Norges Fotballforbund. Har litt dårlig tid akkurat nå, men minn meg gjerne på det senere hvis ikke noen andre har løst problemet i mellomtiden. Haros (diskusjon) 16. jun. 2024 kl. 18:32 (CEST)Svar
rediger

Advokatfirmaet Thommessen AS ble nylig flyttet fra oppslaget "Thommessen". Skal "AS" være med i artikkeltittel? "Advokatfirmaet Thommessen AS" gjeldende navn, men første del "Advokatfirmaet" er generisk og lite informativt som søkeord. Hilsen Erik d.y. 18. jun. 2024 kl. 16:48 (CEST)Svar

Nei, selskapsform skal ikke være med.--Ezzex (diskusjon) 18. jun. 2024 kl. 16:52 (CEST)Svar