Associate professor

akademisk stillingstittel

Associate professor er en akademisk stillingstittel med noe ulik bruk i henholdsvis «det amerikanske systemet» og «samveldesystemet». I USA er det en stilling mellom assistant professor og professor, og tilsvarer omtrent en norsk førsteamanuensis. Det brukes i Norge også som oversettelse for tittelen førsteamanuensis.[1] I noen land som ellers bruker et britisk stillingshierarki, herunder en rekke samveldestater som Australia, New Zealand, Sør-Afrika, India, Malaysia m.fl., samt i Irland, med lecturer (tilsvarende universitetslektor), senior lecturer (tilsvarende førsteamanuensis) og professor, brukes associate professor om en stilling mellom senior lecturer (førsteamanuensis) og professor, og tilsvarer stillingen reader i Storbritannia og andre samveldestater. Denne stillingen tilsvarer det som i kontinental-Europa tradisjonelt kalles professor extraordinarius og kan anses som likeverdig med den tradisjonelle norske dosentstillingen (frem til 1985) og med den nåværende norske professorstillingen. I Sverige blir den akademiske tittelen dosent som regel oversatt som enten associate professor eller reader, mens den lavere tittelen universitetslektor (tilsvarende norsk førsteamanuensis) oversettes som senior lecturer.

Enkelte universiteter i samveldestater har gått over til et amerikanskinspirert stillingshierarki. F.eks. endret University of Western Australia stillingsbetegnelser i 2009, slik at lecturers nå kalles assistant professors, senior lecturers nå kalles associate professors, associate professors nå kalles professors og professors nå kalles Winthrop professors.[2]

Associate professor i ulike systemer

rediger
Norsk hierarki før 1985 Norsk hierarki etter 1985 Samvelde-systemet Det amerikanske systemet
Professor Professor Professor Professor
Dosent Reader eller
Associate Professor
Førsteamanuensis Førsteamanuensis Senior Lecturer Associate Professor
Amanuensis eller
Universitetslektor eller
Høgskolelektor
Amanuensis eller
Universitetslektor eller
Høgskolelektor
Lecturer Assistant Professor

Referanser

rediger