Reader (engelsk: «leser») er en høyere akademisk stilling ved universiteter i Storbritannia, og noen universiteter i Australia og New Zealand. Stillingen er plassert mellom Professor og Senior Lecturer (førsteamanuensis). Den tilsvarer den tidligere norske universitetsstillingen som dosent (før 1985) og omtrent den nedre halvdelen av den nåværende professorstillingen i Norge. I noen samveldestater (bl.a. de fleste universiteter i Australia og New Zealand) brukes Associate Professor i stedet for Reader om stillingen mellom Senior Lecturer og Professor.

I Storbritannia vil man etter avlagt ph.d. typisk være ansatt som f.eks. research associate eller associate lecturer. Deretter vil neste steg på karrierestigen tradisjonelt være lecturer, fulgt av senior lecturer, så av reader og til slutt av professor. Noen universiteter har imidlertid tatt i bruk et nordamerikansk stillingshierarki og readertittelen er avskaffet eller fases ut ved flere britiske universiteter.

Reader er langt på vei sammenlignbar med den svenske dosenttittelen, som ofte oversettes som Associate Professor eller Reader, med den forskjell at dosent i Sverige ikke er en stillingsbetegnelse, men en personlig tittel knyttet til kompetanse.[1]

Reader er en stilling i en forskningsintensiv karrierestige, der opprykk primært bygger på forskningskvalifikasjoner, på samme måte som universitetsstillingen som dosent i Norge før 1985. Stillingen tilsvarer dermed ikke den nåværende dosentstillingen i Norge, som er mer fokusert på undervisning. Toppstillingen i undervisningsstigen i Storbritannia er i stedet betegnet professorial teaching fellow.

Plassering i ulike systemer

rediger
Norsk hierarki før 1985 Norsk hierarki etter 1985 Samvelde-systemet Det amerikanske systemet
Professor Professor Professor Professor
Dosent Reader eller
Associate Professor
Førsteamanuensis Førsteamanuensis Senior Lecturer Associate Professor
Amanuensis eller
Universitetslektor eller
Høgskolelektor
Amanuensis eller
Universitetslektor eller
Høgskolelektor
Lecturer Assistant Professor

Referanser

rediger