Wikipedia:Relevanskriterier

Denne siden omfatter relevanskriterier som det er blitt enighet om på dette prosjektet (gjennom diskusjon og/eller praksis).

Denne siden er på ingen måte uttømmende, og det er en rekke områder der vi ikke har skrevet ned noen relevanskriterier, men i større eller mindre grad har en praksis for hva eller hvem som er relevante. Nedskriving av kriterier bør skje i ro og mak slik at man får tatt flest mulig hensyn og involvert de som skriver artikler om det aktuelle temaet.

Se også Wikipedia:Relevanskriterier/kladd fra svensk Wikipedia for mulige utkast til flere relevanskriterier.

Generelle kriterierRediger

Kriteriene er for å forenkle arbeidet med å holde en noenlunde enhetlig kurs, og er ikke ufeilbarlige. Det heter seg at «Ingen regel uten unntak» og grensegangen på denne siden er kun rådgivende og kan brytes. Husk også på Ignorer alle regler! Det skal også fremgå av artikkelen hvorfor den omtalte personen, organisasjonen, etc, er verdig en artikkel.

Kriteriene definerer en grense hvor det må argumenteres for sletting dersom noe har mer relevans enn det angitte. Omvendt må det argumenteres imot sletting dersom noe har mindre relevans enn det angitte. Uansett gjelder det at krav om verifiserbarhet gjelder uinnskrenket. Det betyr at hvis slettegrunnen er manglende verifiserbarhet, hjelper det ikke å vise til relevanskriterier for å beholde artikkelen, i dette tilfellet må referanser på før artikkelen kan beholdes. Krav om uvesentlige referanser kan imidlertid avvises med argumentasjon i slettedebatten.

Eksempel kunstnere
Hvis en kunstner blir innkjøpt av et kjent galleri og dette lagrer bildene slik at de ikke er tilgjengelig, men det publiseres og omtales i et akseptert tidsskrift og vedkommende er allment kjent som «kunstner», medfører det relevans. Omtalen fra tidsskriftet må da være referansemateriale for vår artikkel.
Eksempel bedrifter
Hvis en bedrift utelukkende har omtale i kataloger og ikke i noen form for nyhetsmedier, har bedriften ikke relevans. Hvis bedriften blir omtalt i et nyhetsoppslag som er slik at bedriften på selvstendig grunnlag blir omtalt, har den relevans.

Det kan aksepteres noe slinger der en mener skribenten sitter med førstehåndsopplysninger, men dette vil kun gjelde mindre viktige biopplysninger – i all hovedsak skal alle opplysninger være verifiserbare.

PersonerRediger

Generelle kriterier for personerRediger

 • Utgivelser (bøker eller annet) gjennom anerkjente publiseringskanaler kan gjøre en person relevant.

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

Historiske personerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Offentlig omtaleRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Deltakere i TV-programmerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende egenskaper kan hver for seg være gode nok grunner for inklusjon:

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Ikke-vinnende deltakere i reality-TV-serier (Eksempel: Finaleplass i Big Brother eller Farmen)
 • Ikke-vinnende deltakere i talentkonkurranser som Idol, X Factor og liknende.
 • Deltakere i talk-show (Eksempel: Gjest hos Først & sist)

PrisvinnereRediger

Merk: Kriterier for inklusjon er ennå ikke definert.

JournalisterRediger

 • Relevanskrav for journalister (kringkasting):
  • Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante (alle medier)
  • Redaksjonsledere for riksdekkende medier
  • Programledere (riksdekkende eller internasjonale sendinger)
  • Utenrikskorrespondenter
  • Journalister som også har utgitt bøker
 • Relevanskrav for journalister (presse)
  • Redaktører for utgivelser som selv er relevante (Eksempel: redaktøren i Fett (tidsskrift))
   • Dette inkluderer redaksjonsledere som oppfattes som redaktører for faste bilag i aviser
  • Journalister som har vært regelmessig aktive over en viss tid og som er godt offentlig kjent (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller internasjonal samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som skriver signerte kommentarer (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som også har utgitt bøker

ForfattereRediger

 • Verk utgitt på anerkjent og uavhengig forlag er normalt nødvendig for omtale i egen biografi.[2][3]
  • Veiledning: Det er en fordel at biografier bygger på at personen er bredt omtalt for sitt virke som forfatter i medier med nasjonal dekning. Utgivelser bør være på «anerkjent og uavhengig forlag» som i denne sammenhengen inkluderer f.eks. Gyldendal. Egenutgitte verk eller på forlag med utgivelser for forfatters regning og risiko gir normalt ikke grunnlag for egen biografi. Forfattere virksomme før år 1700 er generelt relevante.

OversettereRediger

Inklusjonskriterier for oversettere[4]:

KunstnereRediger

Se også Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere og Wikipedia:Stilmanual/Biografier

 1. Offentlig utstilling eller publisert omtale (Ikke borgerpublikasjoner)

Musikere, ensembler og bandRediger

Følgende er ikke inklusjonskriterier:

 • Spillejobber i lokale musikkarrangement[6]
 • Spillejobber på båter[7]
 • Medlem av bare ett relevant band.[8]
 • Oppføring på VG-lista Vedtatt på Tinget 4. august 2021.[9]
 • Spotify-strømming med rundt én million streams per låt el. 100 000 per album. Tall fra Spotify og tilsvarende tjenester anses generelt for å være for upålitelige. Vedtatt på Tinget 4. august 2021.
 • Oppført på A-, B- eller C-lister (rotasjon) hos NRK eller tilsvarende. Vedtatt på Tinget 4. august 2021.
 • Album- eller singelutgivelser på eget label. Verkene må være utgitt på et etablert label.[10] (Det bør dog gjøres unntak for artister som har gjort seg bemerket med gull- eller platinasalg, som eksempelvis Jim Stärk og The Beatles.) Vedtatt på Tinget 4. august 2021.
 • Deltagelse i The Voice, Idol eller tilsvarende talentkonkurranser,[11] se også Deltakere i TV-programmer. Vedtatt på Tinget 4. august 2021.

Følgende er inklusjonskriterier:

 • Kåring til «Årets urørt» på NRK, fortrinnsvis med betydelig redaksjonell omtale. Vedtatt på Tinget 4. august 2021.
 • Vinnere av Spellemannsprisen og tilsvarende nasjonale eller internasjonale priser. Vedtatt på Tinget 4. august 2021.[12]

Følgende er inklusjonskriterier som gjelder generelt:

 • Vinnere av The Voice, Idol eller tilsvarende landsomfattende eller internasjonale realityshow eller talentkonkurranser.
 • Oppføring i Store Norske Leksikon.
 • Betydelig redaksjonell omtale i etablert internasjonal, landsdekkende eller regional presse, ikke lokalmedia.

SkuespillereRediger

(Kriterier er ikke formelt vedtatt, men et diskutert utkast finnes her) :

PolitikereRediger

Hjelp:Politikere beskriver relevanskrav for politikere.

Personer innen forskning og undervisningRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Hjelp:Akademikere beskriver relevanskrav for personer innenfor forskning og høyere utdanning.

Følgende egenskaper er gode nok grunner for inklusjon:

 • Professorer og tilsvarende nivå er alltid relevante.[13][14]
 • Rektorer ved universiteter og høgskoler er alltid relevante.[13]

KongeligeRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • nåværende eller tidligere monarker
 • barn og barnebarn av nåværende eller tidligere monarker
  • ektefeller og barn av sistnevnte kan nevnes i teksten, men bør ikke ha egen artikkel om ikke annen grunn tilsier det

GeistligeRediger

 • Biskoper (og høyere rangerte geistelige) i store kirkesamfunn som den katolske kirke, den norske kirke og den anglikanske kirke er alltid relevante.[15]
 • For tiden før formannskapslovene (1838) er sogneprester og proster i Norge relevante. Veiledning: Deres virke bør fortrinnsvis være omtalt i kildene feks lokalhistorisk litteratur. For tiden etter 1838 ble sogneprestenes sentrale rolle i lokalsamfunnet gradvis mindre og det er særlig viktig å vise frem den biografertes betydning gjennom feks omtale i litteratur.[15]

Personer i foreninger/organisasjonerRediger

Merk: Listen er ikke komplett. Hjelp:Politikere omhandler relevans for personer i politiske partier o.l.

Personer med lederverv som ikke er kjent for noe annet kan nevnes i organisasjonens egen artikkel. Foreninger/organisasjoner er virksomheter som baserer seg på frivillig medlemskap hvor størrelsen vanligvis blir regnet i antall medlemmer. Medlemmer kan være individer og/eller virksomheter. Organisasjonen må være relevant for at lederroller i seg selv skal skape relevans.[16]

Relevans på grunnlag av verv eller stilling

 • Ledere i landsdekkende organisasjoner av vesentlig størrelse eller med lang/viktig historie er relevante. Veiledning: Ledere vil som regel være valgte ledere (noen ganger med titler som styreleder eller president). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante.[17]
 • I organisasjoner av klar nasjonal betydning (feks LO, NHO, KS, Idrettsforbundet) er andre ledere på nasjonalt nivå relevante.Veiledning: Dette vil ofte være ansatt daglig leder (generalsekretær, administrerende direktør). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante. I de mest sentrale organisasjonene kan valgte nestledere og tilsvarende være relevante.[18]

Personer innen idrettRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

FotballspillereRediger

Se Hjelp:Fotballspillere

Personer innen næringslivetRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • Næringslivsledere
  • Konsernledelse (toppleder og lederteam) av foretak av vesentlig størrelse
  • Styreledere av tilsvarende foretak
 • Gründere og formuesbygging
  • Gründere av selskaper og organisasjoner som i seg selv er notable
  • Selvskapte centi-millionærer

EmbetsmennRediger

BedrifterRediger

En virksomhet eller bedrift kan være relevant om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.

Se også:

ForeningerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende er som regel inklusjonsverdig:

 • Politiske partier som har stilt til valg for en politisk forsamling på øverste nivå i en uavhengig stat.
  • Lokalpartier som sitter eller har sittet i kommunestyret (eller forsamling på tilsvarende nivå i andre land). Lokale/regionale ungdomspartier omtales normalt som en seksjon i artikkelen om lokalpartiet. Lokalpolitikere har ikke automatisk relevans, men kan ha det i kraft av verv; se [1], [2].

MedierRediger

Generelle krav for medier som skal omtalesRediger

 • Alle rent kommersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
 • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.

TV- og radio-kanaler (på luft/kabel)Rediger

 • Kanalen må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Papiraviser og tidsskrifterRediger

 • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
 • Avisen/tidsskriftet må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, pod-cast, blogger, diskusjonsforum, etc)Rediger

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Svært høye besøkstall
 • Stort antall unike brukere
 • Alment godt kjent gjennom andre medier
 • Unik tjeneste
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Følgende skal normalt ikke inkluderes:

 • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
 • Regulære blogger
 • Podcast-er
 • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets

GeografiRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Plasser, veier og bygningerRediger

Er inklusjonsverdig om de har en arkitektur, byplanmessig eller historisk interesse.

ListerRediger

Wikipedia:Lister beskriver kritererier for lister, blant annet «lista må dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier» (se også WP er ikke en samling tilfeldig info).[21]

ReferanserRediger

 1. ^ Wikipedia:Sletting/Fredrik Ahlsen
 2. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mai
 3. ^ Wikipedia:Sletting/Erik Furevik, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge, Wikipedia:Sletting/Gunnar Christensen (forfatter), Wikipedia:Sletting/Jostein H. Sandsmark, Wikipedia:Sletting/Thor Olav Moen
 4. ^ se ellers eksempel på slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Bente Klinge, Wikipedia:Sletting/Iselin Røsjø Evensen, Wikipedia:Sletting/Inger Sverreson Holmes, Wikipedia:Sletting/Kristian Breidfjord, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge)
 5. ^ Diskusjon på Tinget oktober 2021 Wikipedia:Tinget#Inklusjonskriterium_-_konkret_forslag
 6. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 7. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 8. ^ etablert praksis er at deltakelse i bare en relevant musikkgruppe i seg selv ikke er tilstrekkelig se feks Wikipedia:Sletting/Erik Widding, Wikipedia:Sletting/Tor Thomassen, Wikipedia:Sletting/Jon Krogstad
 9. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/august#Musikk_-_relevansekriterier
 10. ^ Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel
 11. ^ Deltakelse alene er ikke nok ihht slettediskusjoner Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Adrian Jørgensen
 12. ^ Nominasjon til Spellemannsprisen er normalt ikke tilstrekkelig ihht slettediskusjoner, bare vinnere er klart notable, Wikipedia:Sletting/Catharina Stoltenberg, Wikipedia:Sletting/Bård Ingebrigtsen, Wikipedia:Sletting/Lars Wiik, Wikipedia:Sletting/Fredrik Vogsborg, Wikipedia:Sletting/Kåre Spon danseorkester, se også Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mars#Relevanskriterier_for_band_(musikkgrupper)
 13. ^ a b Hjelpdiskusjon:Akademikere
 14. ^ Wikipedia:Torget/Arkiv/2009/august#Professorer, Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2011#Enighet_om_nye_relevanskriterier_for_forskere?, Wikipedia:Sletting/Ann Nilsen, Wikipedia:Sletting/Gunnar Eskeland
 15. ^ a b Diskusjon på tinget Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/januar i januar 2021
 16. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/februar#Relevanskriterier_-_ledere_for_foreninger/organisasjoner.
 17. ^ se diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Knut Heggland, Wikipedia:Sletting/Rolf Jørgensen, Wikipedia:Sletting/Kathrine Nyhus.
 18. ^ Ihht diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Bjarte Askeland (lege), Wikipedia:Sletting/Per Arne Pettersen
 19. ^ Wikipedia:Sletting/Bengt Olav Johansen, Wikipedia:Sletting/Sven Sakkov
 20. ^ Wikipedia:Sletting/Amund Noss, Wikipedia:Sletting/Arne Dolven
 21. ^ Se også Wikipedia:Sletting/Liste over norske musikkorps, Wikipedia:Sletting/Liste over japanske rockeband, Wikipedia:Sletting/Liste over Egyptiske forfattere og Wikipedia:Sletting/Liste over dopingsaker