Denne siden inneholder maler tilknyttet diverse tema som ikke er dekket i andre grupper. For andre maler, gå tilbake til maloversikten.

Måleenheter rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{SI}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

{{SI }} Artikler
Nederst
{{SI_lengde}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{SI_masse}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{SI_tid}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{SI-prefiks}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y
Artikler
Topp
{{Tid}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst

Norske fotballavdelinger rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Tippeligaen}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Toppserien}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{1._divisjon_fotball_for_menn}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{1._divisjon_kvinner}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{2._divisjon_avdeling_1}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{2._divisjon_avdeling_2}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{3._divisjon_avdeling_5}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{3._divisjon_avdeling_6}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst

Vervbokser rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Verv}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva}}}
({{{Startår}}}–{{{Sluttår}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv | Forgjenger= | Hva= | Startår= | Sluttår= | Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Vervettår}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva}}}
({{{År}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
Personer som innehadde et verv i kun ett år
Nederst
{{startboks}}
{{Vervettår | Forgjenger= | Hva= | År= | Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv to til to }}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv to til to | Forgjenger= | Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= |Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv en til to }}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger1}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger2}}} 
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv en til to | Forgjenger= | Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= |Etterfølger1= |Etterfølger2= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv to til en }}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger1}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
Forgjenger:
 {{{Forgjenger2}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv to til en | Forgjenger1= | Forgjenger2= | Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= |Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv tre til en }}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger1}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
Forgjenger:
 {{{Forgjenger2}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
Forgjenger:
 {{{Forgjenger3}}} 
{{{Hva3}}}
({{{Startår3}}}–{{{Sluttår3}}})
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv tre til en | Forgjenger1= | Forgjenger2= | Forgjenger3= |Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= | Hva3= | Startår3= | Sluttår3= |Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv tre til tre }}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
{{{Hva3}}}
({{{Startår3}}}–{{{Sluttår3}}})
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv tre til tre | Forgjenger= | Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= | Hva3= | Startår3= | Sluttår3= |Etterfølger= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Verv tre til to tre hva }}

tre hva&action=edit Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjenger:
 {{{Forgjenger}}} 
{{{Hva1}}}
({{{Startår1}}}–{{{Sluttår1}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger1}}} 
{{{Hva2}}}
({{{Startår2}}}–{{{Sluttår2}}})
{{{Hva3}}}
({{{Startår3}}}–{{{Sluttår3}}})
Etterfølger:
 {{{Etterfølger2}}} 
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Verv tre til tre | Forgjenger= | Hva1= | Startår1= | Sluttår1= | Hva2= | Startår2= | Sluttår2= | Hva3= | Startår3= | Sluttår3= |Etterfølger1= |Etterfølger2= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}
{{Militær grad}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Lavere grad:
 {{{lavere}}} 
{{{hvor}}}
{{{grad}}}
Høyere grad:
 {{{høyere}}} 
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Militær grad | lavere= | hvor= | grad= | høyere= }}

{{sluttboks}}
{{Romersk konsul}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Forgjengere:
 {{{forgjenger1}}} 
 {{{forgjenger2}}} 
Romersk konsul
({{{år}}})

Medkonsul:  {{{medkonsul}}}
Etterfølgere:
 {{{etterfølger1}}} 
 {{{etterfølger2}}} 
Artikler
Nederst
{{startboks}}
{{Romersk konsul | forgjenger1= | forgjenger2= | år= | medkonsul= | etterfølger1= | etterfølger2= }}
{{Verv…
{{sluttboks}}

Transport rediger

Navn Resultat Tilhørighet
{{Trafikklys}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:
{{Riksvei}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

[[Fil:Stamvei {{{1}}}.svg|x20px|link=Europavei 18 (Norge)]] Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:  
{{Stamvei}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

   Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:  
{{Europavei}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

 Europavei # Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:  Europavei 6
{{Ringvei}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:  
{{Vei-S}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

     Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Eksempel:     
{{Ferge}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Riksvei 63 for eksempel på bruk.
{{Tunnel}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Riksvei 63 for eksempel på bruk.
{{Avgift}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Europavei 39 for eksempel på bruk.
{{Stengning}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Riksvei 63 for eksempel på bruk.
{{Info}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Riksvei 63 for eksempel på bruk.
{{Severdighet}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Se Riksvei 63 for eksempel på bruk.
{{Vei under bygging}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

  {{{1}}}
Artikler
I lister og tabeller, ikke i brødtekst. Malen setter rød bakgrunn og kan brukes for å markere at en strekning er under bygging. Se Europavei 39 for eksempel på bruk.
Navn Resultat Tilhørighet
{{Bach-familien}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Det_jødiske_året}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{FA_Premier_League}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Fanerozoikum}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Geologiske perioder i fanerozoikum
Tidsskala i millioner år før nå
Hovedavsetning
Neogen 0
Slam
Paleogen
Kritt
100
Kalkstein
Jura
Trias 200
Sandstein
251
Perm
Karbon 300
Skifer
Kalkstein
Sandstein (rød)
Devon
400
Skifer (brun)
Kalkstein, Skifer (lys)
Silur
Ordovicium
Kambrium
500
Sandstein
Artikler
Øverst
{{GrandSlam-turneringer}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Grand Slam-turneringer
Artikler
Øverst
{{Imdb_navn}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikkelen er ikke koblet til Wikidata Artikler
Inline
{{Imdb | id= | navn= }}
{{Imdb_tittel}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikkelen mangler oppslag i Wikidata Artikler
Inline
{{Imdb | id= | tittel= }}
{{IPstakk}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Øverst
{{Kunstige_satellitter}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Latinsk_alfabet}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Militære_grader}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Øverst
{{Mozilla}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Museumsinsel}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Nobelpriser}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikkelen inngår i serien om

Nobelprisene

 
Alfred Nobel

Fred (mottakere)

Fysikk (mottakere)

Kjemi (mottakere)

Litteratur (mottakere)

Medisin (mottakere)

Prisen i økonomi til minne om Nobel (mottakere)

Artikler
Nederst
{{OL}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Programvareutvikling}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Programmeringsspråk}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Romfart}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Øverst
{{Solsystem}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Neptun}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Star_Alliance}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{Tallmengder}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{TateGallery}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Øverst
{{VM_i_fotball}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst
{{UEFA Mesterliga}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

Artikler
Nederst

Forklaringer rediger

Planlagte rediger

Utdaterte eller utgående rediger

Navn Resultat Årsak
{{SI-prefikser}}

Rediger
Diskusjon
Forekomster

10n Prefiks Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka

da

10n Prefiks Symbol
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y
Redirect
Bruk: {{SI-prefiks}}