Maldokumentasjon

Formål

Bruk

Legg inn {{best før| dato | kommentar }} med dato på formatet DDMMÅÅÅÅ eller ÅÅÅÅMMDD (uten bindestrek) etter opplysninger som trenger oppdatering ved en bestemt dato i fremtiden. Når artikkelen vises etter den angitte datoen, legges markeringen[trenger oppdatering] inn i teksten og artikkelen legges i Kategori:Opplysninger som trenger oppdatering. Når den utdaterte opplysningen har blitt oppdatert, kan malen tas bort eller en ny fremtidig dato kan angis.

Eksempel

Wikikode Resultat
{{best før|01012024|Forventes ferdig 1. januar 2024}} [trenger oppdatering]
{{best før|20240101}} [trenger oppdatering]
{{best før|20250101}}
{{best før}} Dato (utelukket) må angis på formen ÅÅÅÅMMDD. Se dokumentasjonen for Mal:Best før.

Datoformat

Dato legges inn som et numerisk tall, og skal være en dato mellom 01012000 og 31122049 (tilsvarer 20000101 og 20491231).

Denne malen er oversatt fra svensk Wikipedia, men senere modifisert.

Se også